Skogsstyrelsen

Fortsatta problem med älgbetesskador i Norrland

Dela

Problemen med betesskador av älg fortsätter att vara stort i de norrländska skogarna. Allra mest problematiskt är det i delar av Västerbottens inland och Jämtland, visar Skogsstyrelsens analys av 2017 års älgbetesinventering (Äbin).

I både Götaland och Svealand pekar årets inventeringar på vissa förbättringar jämfört med 2015 års resultat. Även om det ser bättre ut också på vissa håll i Norrland visar analysen att läget sett över hela landsdelen inte har förbättrats på något påtagligt sätt. På många håll ligger betesskadorna på ungefär samma nivå som tidigare, och på vissa håll har de ökat.

De mest oroande resultaten hittar vi i Lycksele och Storumans kommuner, samt i ett område nordväst om Östersund. Där är andelen skadade tallar extremt hög – 72 respektive 63 procent. Som jämförelse är motsvarande siffra i sydvästra Västerbottens län 28 procent.

– Resultaten från inventeringen visar att engagemanget och ansvarstagandet inom älgförvaltningen och skogssektorn måste öka, säger Staffan Norin, regionchef för Skogsstyrelsens region Nord. Om vi ska få rönn och asp i framtida skogar, och fortsätta nyttja skogen för ett hållbart samhälle, måste betesskadorna minska på både kort och lång sikt.

Positivt är att årets Äbin visar att ståndortsanpassningen – rätt trädslag på rätt mark – sköts på ett bra sätt. Jämfört med Götaland och Svealand är situationen på de flesta håll bättre i Norrland.

Sverige är indelat i cirka 150 älgförvaltningsområden. I drygt hälften av dem inventeras viltskadorna årligen. I Norrland har cirka 1 500 ungskogar besökts av professionella inventerare. Inventeringen ska i första hand användas som ett underlag för beslut om älgjakt i älgförvaltningsgrupper med representanter för markägare och jägare.

Här finns resultaten från årets Äbin, där resultaten från Norrland läggs ut idag: https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/abin-och-andra-skogliga-betesinventeringar/abin/

Mer information:

Frida Carlstedt, regional viltsamordnare, Skogsstyrelsen, 0660–26 65 56

Rikard Flyckt, kommunikationschef, Skogsstyrelsen, 036–35 94 38

Nyckelord

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum