Skolverket

Förtydligande om information till Utbildningsdepartementet om resultaten i PISA

Dela

Skolverket hade en föredragning om PISA-resultatet för Utbildningsdepartementet den 2 december 2019, dagen före undersökningen publicerades.

- Vid föredragningen sade vi inte någonting som signalerade att det skulle ha förekommit felaktigheter. Tvärtom framförde vi att vår bedömning var att resultaten för 2018 var tillförlitliga, trots de höga exkluderingarna, säger generaldirektör Peter Fredriksson.

Vid föredragningen var fokus på att presentera resultaten – det vill säga att elever i Sverige presterade på samma nivå i PISA 2018 som i PISA 2015 och på en högre nivå än i PISA 2012. Vi tog även upp de höga exkluderingstalen och redogjorde för de förklaringar som vi såg till de höga exkluderingarna. Vi tog också upp att OECD hade godkänt de höga exkluderingarna och våra data totalt sett. Vår bedömning var att resultaten för 2018 var tillförlitliga och på samma nivå som resultaten 2015, samt bättre än resultaten 2012. Detta kommunicerades till departementet vid dragningen.

Skolverket nämnde även att det fanns en viss underrepresentativitet bland utlandsfödda i PISA 2018. Vi sa också att vi inte bedömde att den underrepresentativiteten av utlandsfödda elever hade någon avgörande betydelse för resultatbilden i studien 2018 eller för resultatutvecklingen mellan åren, eftersom det fanns liknande underrepresentativitet i 2015 och i 2012 års PISA-undersökning. Vi redogjorde inte för några fotnoter i rapporten.

Nyckelord

Kontakter

Skolverkets Presstjänst

Vi kan hjälpa dig som är journalist att hitta rätt person att prata med eller intervjua. Dessutom kan vi ge dig aktuell information om Skolverket och vår verksamhet.

Tel:08-527 333 00presstjanst@skolverket.se

Om

Skolverket
Skolverket
Svetsarvägen 16
171 41 Solna

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Pandemin - en stor utmaning för skolan21.5.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

När Skolverket efter mer än ett års pandemi beskriver konsekvenserna för skolan bekräftas till stor del den bild som framkommit hittills: Frånvaro hos elever och personal samt omfattande distansundervisning är två faktorer som riskerar att leda till ett utbildningstapp, det vill säga att elever inte får de kunskaper och färdigheter de annars skulle fått. Pandemin har större påverkan på elever med mindre studievana och elever i behov av stöd. Rapporten visar också att pandemin har effekter på den allmänna hälsan och välbefinnandet hos många elever.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum