NASDAQ OMX

Förtydligande om Integrums relation till Sahlgrenska

Dela

PRESSINFORMATION
3 april 2018

I media har sedan 29/3 förekommit uppgifter och spekulationer om informationshantering inom Integrum avseende Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) stopp av nya operationer med osseointegration.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har historiskt haft stor betydelse för utvecklingen av Integrums produkter. SU är fortfarande en viktig samarbetspartner till Integrum, men SU representerar idag en mindre del av Integrums potentiella marknad och är av mindre ekonomisk betydelse än tidigare.

Integrums grundare professor Rickard Brånemark har tjänstgjort vid SU och själv utfört flertalet av de operationer där Integrums produkter inplanterats. Som handledare för doktorander inom området och som medförfattare av ett antal rapporter har han haft både tidigt och djup insikt i hur väl bolagets produkter fungerar för patienter. Detta gäller även bolagets tidigare generation av implantat, vilka SU studerat i den långtidsuppföljning som nu anges ligga till grund för ett stopp av nya operationer.

Bolaget har inte erhållit information om detta stopp vid SU innan 30 januari 2018 då ansvarig vid SU CARE (Centrum för Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter) i email informerade Integrums dåvarande VD Jonas Bergman. I meddelandet anges att operationer stoppats men att verksamhetschefen är positiv till att de kan "komma igång igen med operationer".

Den 6 februari 2018 erhöll bolaget en kopia av en anmälan till IVO och Läkemedelsverket. Anmälan är av SU daterad 17 januari 2018 och det är angett att en kopia är skickad till bolaget 30 januari 2018, alltså samma dag dåvarande VD Jonas Bergman erhöll e-mail från verksamhetschefen. Dåvarande VD informerade omgående styrelsens ordförande. Styrelsen informerades samma dag via e-mail och ett möte med styrelsen sattes till kvällen 7 februari. Informationen om IVO anmälan bedömdes kunna påverka bolagets aktiekurs. Logg om uppskjutet offentliggörande öppnades. Pressmeddelande skickades från bolaget 9 februari.

Tidigare, den 11 oktober 2017, skickade SU ett brev till patienter. Integrums dåvarande VD Jonas Bergman mottog en kopia av denna patientinformation 14 november 2017 via e-mail från SU CARE:s verksamhetschef. I brevet framgår att SU anser att mekaniska och infektiösa problem förekommer i högre utsträckning än förväntat, men det finns ingenting nämnt om att SU stoppat operationer med bolagets produkter.

Professor Rickard Brånemark mottog 24 oktober 2017, till sin arbetsmail på SU, ett internt e-mail från verksamhetschefen vid SU CARE där det bland annat uppges att operationerna har stoppats. Professor Brånemark såg detta som intern information inom SU och delade inte informationen externt eller med styrelsen. Professor Brånemarks bedömning av situationen var, och är, att dessa komplikationer är kända sedan decennier, att den eftermarknadsdata som finns tillgänglig inte visar på några uppseendeväckande siffror, samt att ett tillfälligt stopp av operationer vid SU inte har någon väsentlig betydelse för bolagets fortsatta produktutveckling eller omsättning mot bakgrund av de fåtaliga operationer som genomförts under 2017, eller planeras genomföras.

Produktutveckling
De samarbeten som Integrum startar med nya center syftar, förutom ökad försäljning, till att samarbeta kring vidareutveckling av Integrums produkter. Målet är förbättrade implantat och mer avancerade tankestyrda kontrollsystem för att möta framtida behov och efterfrågan. Att förlora en arm eller ett ben skall i framtiden inte behöva innebära förlorad funktionalitet och försämrad livskvalitet. Det är en långsiktig målsättning och utmed vägen kommer patientnyttan samt livskvaliteten att ytterligare förbättras för amputerade.

Affärsutveckling och försäljning
Integrums affärsmodell bygger på att bolaget etablerar nära samarbeten med universitet och sjukhus och certifierar dessa för att identifiera patienter och genomföra operationer med Integrums produkter. Ett ökat antal certifierade center kommer att driva efterfrågan på Integrums produkter. Samtidigt som antalet center utökas bedriver Integrum marknadsföring riktad mot läkare och patienter.

USA är världens största marknad för implantat och redan nu Integrums enskilt viktigaste marknad.  Integrum har idag etablerat samarbeten med Walter Reed National Military Medical Center i Washington och med University of California San Francisco. Utöver dessa samarbeten förs dialog med ett antal nya center för att möjliggöra en snabbare utveckling på den amerikanska marknaden. Utöver satsningen i USA pågår ett antal aktiviteter för att starta nya center i och utanför Europa, med kompetens och kapacitet för att möta en ökande efterfrågan. Integrums målsättning att nå en omsättning på 150 miljoner SEK år 2021 kvarstår oförändrad.

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta:
Carl Ekvall, VD                                                                
Mobil: 0703 - 83 20 12                                
Email: carl.ekvall@integrum.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Integrum AB via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMXFölj NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Raising Internal Awareness About GDPR is Main Challenge, Say Subscription Businesses25.4.2018 20:00Pressmeddelande

WARRINGTON, United Kingdom, April 25, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- With the countdown to the arrival of GDPR reaching the critical stages, more than a third of subscription businesses say that their biggest remaining challenge is raising internal awareness and knowledge about the legislation. GDPR comes into force May 25, with major implications for subscription businesses that collect personal data from B2B or B2C customers located in the EU. MPP Global hosted two recent webinars, focusing on the roles of data processor and data controller, to help businesses understand their responsibilities under the new regulations. Research conducted during these webinars uncovered that the main challenge identified by 34 percent of attendees ahead of GDPR was ensuring that their colleagues were aware of the changes in legislation and the potential implications of a breach. "These findings show that there is still some work to be done around GDPR," said MPP Global CEO and Co-Founder Paul Johnson. "GDP

PowerPlan Named Finalist for 2018 SAP® Pinnacle Award25.4.2018 16:10Pressmeddelande

ATLANTA, April 25, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- PowerPlan is pleased to announce that SAP has recognized it as a finalist for an SAP® Pinnacle Award in the ISV Partner of the Year - Technology Innovation Award category. The annual SAP Pinnacle Awards acknowledge the contributions of leading SAP partners that have excelled in developing and growing their partnership with SAP and helping customers meet their goals. Finalists and winners in 29 categories were chosen based on recommendations from the SAP field, customer feedback and performance indicators. "We're honored to be recognized by SAP. Our distinction as a finalist highlights that the visions of PowerPlan and SAP continue to align," said Brent Burns, COO, PowerPlan. PowerPlan has been an OEM partner for SAP since June 2017. The introduction of the PowerPlan Adapter for SAP S4/HANA gained popularity due to its advanced cloud functionality and user-friendly interface. "Working with SAP has enabled our clients to run simple, yet strateg

Appian Announces 2018 Global and Regional Partners of the Year25.4.2018 15:01Pressmeddelande

RESTON, Va., April 25, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian (NASDAQ:APPN) today announced its 2018 Global and Regional Partners of the Year winners. These strategic partners were selected based on their success in helping companies develop and execute digital transformation initiatives using Appian's low-code platform. Appian's partner ecosystem is consists of organizations that provide world-class solutions and services globally across a variety of industries. Global and Regional Partner of the Year Winners: Global Partner of the Year - KPMG Regional Partner of the Year, Europe - PwC Regional Partner of the Year, APAC - Incessant Regional Partner of the Year (Mid-Market) - Bits In Glass Global Trusted Program: Partner of the Year - Vuram "Our recognition as Appian's Global Partner of the Year for the third consecutive year demonstrates the strength of our combined business and technology leadership," said Jerry Iacouzzi, U.S. leader for digital enablement at KPMG. "Digital transformation i

LeoVegas kommentar på information gällande ändrade förutsättningar på den norska marknaden25.4.2018 14:32Pressmeddelande

I LeoVegas finansiella mål om intäkter på minst 600 MEUR år 2020 och minst 100 MEUR i EBITDA år 2020, som presenterades 19 april, har det tagits i beaktning att marknadsförutsättningar kan förändras. Meddelandet igår om förslaget till norska stortinget är ett exempel på ändrade förutsättningar som LeoVegas strategiska planering tagit höjd för. LeoVegas strävar efter att vara ett transparent bolag och väljer därför att ange storleken på den norska marknaden för att ge en ökad förståelse. I mars 2018 stod den norska marknaden för 4,6% av koncernens totala intäkter. Oavsett utgång påverkar utvecklingen i Norge inte LeoVegas finansiella mål. "Ännu finns det inga detaljer kring förslaget men i alla branscher får man räkna med att förutsättningarna kan ändras. Vissa marknader stängs ner och andra öppnas och regleras. Norge har idag inget lokalt licenssystem och istället för förbud hoppas jag att Norge rör sig mot en lokal reglering likt den utvecklingen vi ser i Sverige.", säger Gustaf Hagma

LeoVegas comments on information regarding the potential for changing circumstances in the Norwegian market25.4.2018 14:32Pressmeddelande

In LeoVegas financial targets of at least EUR 600 million in revenue in 2020 and at least EUR 100 million in EBITDA in 2020, that were presented on April 19th, it has been taken into account that market conditions can change. The announcement yesterday about the proposal in the Norwegian Parliament is an example of changing conditions that LeoVegas' strategic planning has made room for. LeoVegas strives to be a transparent company and therefore chooses to disclose the size of the Norwegian market in order to increase understanding of the potential impact. In March 2018, the Norwegian market accounted for 4.6% of LeoVegas total revenues. Regardless of the outcome the development in Norway, it does not affect LeoVegas financial targets. "There are still no details about the proposal, but in all industries, one can expect that the conditions can change. Some markets are closed and others are opened and regulated. Norway currently has no local licensing system, and instead of prohibition, 

Gemini to Launch Market Surveillance Technology in Collaboration with Nasdaq25.4.2018 12:30Pressmeddelande

Nasdaq is providing SMARTS Market Surveillance technology to monitor cryptocurrency market NEW YORK and STOCKHOLM, Sweden, April 25, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gemini Trust Company, LLC (Gemini) and Nasdaq Inc. (Nasdaq:NDAQ) announced today that Gemini will be leveraging Nasdaq's SMARTS Market Surveillance technology to monitor its marketplace. The technology, which is considered the most widely deployed surveillance system in the world, will enable Gemini to monitor across all of its trading pairs, including: BTC/USD, ETH/USD and BTC/ETH. Further, SMARTS will also surveil activity across the Gemini auction process that is used to determine the settlement price for the Bitcoin XBT futures contracts that trade on Cboe's CFE Exchange. "Since launch, Gemini has aggressively pursued comprehensive compliance and surveillance programs, which we believe betters our exchange and the cryptocurrency industry as a whole," said Tyler Winklevoss, CEO, Gemini. "Our deployment of Nasdaq's SMARTS Market

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum