Jönköpings kommun

Förutsättningar för nytt kommunhus undersöks

Dela

I centrala Jönköping arbetar omkring 500 kommunanställda i fastigheten Hoven. Kommunen hyr i dag lokalerna vilka inte längre möter kraven när kommunen växer. Genom en förstudie tittar nu tjänstemännen på tre tänkbara placeringar för en ny förvaltningsbyggnad.

- Det finns ett övergripande beslut om att kommunen så långt det är möjligt ska äga sina förvaltningsbyggnader. När vi tittar framåt så behöver vi bättre anpassade lokaler som klarar framtidens krav, säger Daniel Håkansson, fastighetschef på Tekniska kontoret.

Tre olika placeringar har tagits fram i den förstudie som presenterats för politikerna i ledningsutskottet:

  • Kvarteret Cisternen. Tomten rymmer idag Erik Dahlbergs-gymnasiet som ska omlokaliseras på tomten och kunna ta emot fler elever. Ytan är idag underutnyttjad med tanke på sin storlek och sitt läge i staden. Här kan östra Öster utvecklas som innerstad.
  • Skeppsbron. Tomten är en del av stadsutvecklingsprojektet av södra Munksjön. Här kan en station för Götalandsbanan stå färdig 2045.  
  • Bussterminalen. Förslaget är en byggnad ovanpå den befintliga bussterminalen vid resecentrum. Platsen har hög tillgänglighet för Jönköpingsborna.

Tidsplanen för projektet sträcker sig minst sex till åtta år framåt. Just nu presenteras förstudien för politikerna i olika steg. Först när ett beslut är taget kan arbetet gå vidare med lokalprogram, budgetprocess och senare ett konkret byggprojekt.

Förstudien har arbetats fram av Stadsbyggnadskontoret, Tekniska kontoret och White arkitekter.

- Jönköpings stadsbyggnadsvision bygger på att vi kan utveckla och utvidga vår innerstad genom att placera offentliga verksamheter strategiskt i staden. Vi kan stödja medborgarservicen genom att utforma en byggnad som ligger tillgängligt och blir en välkomnande mötesplats både inne och ute genom stadsrummen i kring, säger Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt i Jönköpings kommun.

De tre förslagen har unika förutsättningar och förstudien tar hänsyn till stadsbilden, kommunikationer med kollektivtrafik, cykel och bil. En ny förvaltningsbyggnad ska även hushålla med resurser, vara tillgänglig för kommunens medborgare och bidra till liv och innehåll i stadsmiljön.

Förstudien är ett underlag för att kommunpolitikerna ska kunna fatta beslut om framtida investeringar.

Nyckelord

Kontakter

Kontakt:

Daniel Håkansson

fastighetschef tekniska kontoret

036 - 10 57 70

Bengt Mattias Carlsson

Stadsarkitekt Stadsbyggnadskontoret

Telefon 036-105970

Bilder

Om

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

036-105000https://www.jonkoping.se/

I Jönköpings kommun arbetar omkring 12 000 medarbetare för att ge våra 142 600 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens webbplats.

Följ Jönköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jönköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum