Konkurrensverket

Förvärv i mediebranschen – ett av flera projekt som får forskningsbidrag av Konkurrensverket

Dela

Hur fusioner och förvärv inom mediabranschen påverkar konkurrensen och kvaliteten på nyheter, hur brukarna väljer i hemtjänsten och regleringsluckor på upphandlade marknader. Det är några av de forskningsprojekt som i år har beviljats forskningsbidrag av Konkurrensverket.

Konkurrensverket bidrar med finansiering till utvalda forskningsprojekt vid svenska universitet. I år har 4,1 miljoner kronor delats ut till nya forskningsprojekt.

– Ökad förståelse för hur marknader fungerar bidrar till samhällsutvecklingen. Syftet med de forskningsmedel som Konkurrensverket delar ut är att stödja framtagandet av ny kunskap inom konkurrens- och upphandlingsområdet och på så sätt bidra till den utvecklingen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Ett av de nya forskningsprojekten ska studera hur fusioner och förvärv inom mediabranschen påverkar konkurrensen och kvaliteten på nyheter. Forskningsprojektet leds av docent Marcel Garz vid Jönköping International Business School.

Universitetslektor Anna Tzanaki, vid juridiska institutionen, Lunds universitet, beviljas forskningsmedel för att undersöka vilken roll en konkurrensmyndighet kan ha för att stimulera effektiva program för efterlevnad av konkurrensreglerna.

Ett forskningsprojekt med titeln ”Välfärdsmarknader i hemtjänsten: hur väljer brukarna?” har beviljats forskningsmedel. Docent Paula Blomqvist, vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, ska studera hemtjänstmarknadernas funktionssätt och förutsättningarna för att konkurrensen mellan utförare leder till ökad kvalitet och stärkt brukarmakt.

Hur luckor i regelverk på upphandlade marknader – som bland annat orsakar ofullständiga kontrakt – påverkar aktörernas beteende när upphandlande enheter organiserar upphandlingar och företag lägger anbud ska undersökas av ekon. dr Gunnar Alexandersson vid Handelshögskolan i Stockholm.

I dagsläget saknas empiriska mått på hur algoritmprissättning påverkar sannolikheten för prissamordningar. Niklas Rudholm vid Handelns forskningsinstitut ska undersöka hur algoritmprissättning påverkar förekomsten av prissamordningar på sju internationella marknader.

Professor Richard Friberg, vid nationalekonomiska institutionen, Handelshögskolan i Stockholm beviljas forskningsmedel för att anordna en vetenskaplig konferens för forskare i norden verksamma inom "Industrial Organization". Syftet med konferensen är att sprida kunskap kring konkurrensforskning bland forskare i Sverige och internationellt.

Utöver de sex nya forskningsprojekten ges också bidrag till fem pågående projekt.

För ytterligare information, kontakta:

Joakim Wallenklint, funktionsansvarig för forskningsfrågor, 08-700 16 03, joakim.wallenklint@kkv.se.

Läs mer om konkurrens- och upphandlingsfrågor på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Region Värmland skulle ha upphandlat presentkort21.6.2022 15:48:23 CEST | Pressmeddelande

När Region Värmland ingick avtal med olika leverantörer för att ge presentkort till sina medarbetare var det fråga om en sådan transaktion som omfattas av lagen om offentlig upphandling. Avtalen skulle därför ha annonserats enligt upphandlingsreglerna. Eftersom ingen annonsering gjordes yrkar Konkurrensverket nu att Region Värmland ska betala knappt 1,3 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

Konkurrensverket förbjuder tillfälligt Nasdaq att ta upp vissa aktier till handel för att skydda konkurrensen3.6.2022 22:12:58 CEST | Pressmeddelande

Nasdaq, som bedriver börshandel i Sverige, har aviserat att de kommer erbjuda handel med aktier i bolag som är noterade på Nordic Growth Markets marknad Nordic SME, utan att de berörda bolagen har lämnat sitt samtycke. Konkurrensverket har funnit att agerandet sannolikt utgör en överträdelse av förbudet mot missbruk av en dominerande ställning, och ålägger därför Nasdaq att inte ta upp handel med aktier i bolag som finns hos NGM om bolagen själva inte har samtyckt till detta. Beslutet är interimistiskt och gäller tills den fördjupade utredningen är klar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum