Konkurrensverket

Förvärv i mediebranschen – ett av flera projekt som får forskningsbidrag av Konkurrensverket

Dela

Hur fusioner och förvärv inom mediabranschen påverkar konkurrensen och kvaliteten på nyheter, hur brukarna väljer i hemtjänsten och regleringsluckor på upphandlade marknader. Det är några av de forskningsprojekt som i år har beviljats forskningsbidrag av Konkurrensverket.

Konkurrensverket bidrar med finansiering till utvalda forskningsprojekt vid svenska universitet. I år har 4,1 miljoner kronor delats ut till nya forskningsprojekt.

– Ökad förståelse för hur marknader fungerar bidrar till samhällsutvecklingen. Syftet med de forskningsmedel som Konkurrensverket delar ut är att stödja framtagandet av ny kunskap inom konkurrens- och upphandlingsområdet och på så sätt bidra till den utvecklingen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Ett av de nya forskningsprojekten ska studera hur fusioner och förvärv inom mediabranschen påverkar konkurrensen och kvaliteten på nyheter. Forskningsprojektet leds av docent Marcel Garz vid Jönköping International Business School.

Universitetslektor Anna Tzanaki, vid juridiska institutionen, Lunds universitet, beviljas forskningsmedel för att undersöka vilken roll en konkurrensmyndighet kan ha för att stimulera effektiva program för efterlevnad av konkurrensreglerna.

Ett forskningsprojekt med titeln ”Välfärdsmarknader i hemtjänsten: hur väljer brukarna?” har beviljats forskningsmedel. Docent Paula Blomqvist, vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, ska studera hemtjänstmarknadernas funktionssätt och förutsättningarna för att konkurrensen mellan utförare leder till ökad kvalitet och stärkt brukarmakt.

Hur luckor i regelverk på upphandlade marknader – som bland annat orsakar ofullständiga kontrakt – påverkar aktörernas beteende när upphandlande enheter organiserar upphandlingar och företag lägger anbud ska undersökas av ekon. dr Gunnar Alexandersson vid Handelshögskolan i Stockholm.

I dagsläget saknas empiriska mått på hur algoritmprissättning påverkar sannolikheten för prissamordningar. Niklas Rudholm vid Handelns forskningsinstitut ska undersöka hur algoritmprissättning påverkar förekomsten av prissamordningar på sju internationella marknader.

Professor Richard Friberg, vid nationalekonomiska institutionen, Handelshögskolan i Stockholm beviljas forskningsmedel för att anordna en vetenskaplig konferens för forskare i norden verksamma inom "Industrial Organization". Syftet med konferensen är att sprida kunskap kring konkurrensforskning bland forskare i Sverige och internationellt.

Utöver de sex nya forskningsprojekten ges också bidrag till fem pågående projekt.

För ytterligare information, kontakta:

Joakim Wallenklint, funktionsansvarig för forskningsfrågor, 08-700 16 03, joakim.wallenklint@kkv.se.

Läs mer om konkurrens- och upphandlingsfrågor på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Konkurrensverket avslutar utredning som rör Svensk Mäklarstatistik30.1.2023 15:16:54 CET | Pressmeddelande

Konkurrensverkets utredning har visat att de data som Svensk Mäklarstatistik samlar in är av stor betydelse för många marknadsaktörer, men har inte funnit tydligt stöd för att det skulle vara avgörande för Valueguards kunder att företagets index görs publikt. Mot bakgrund av det, och att Svensk Mäklarstatistik har meddelat att företaget kommer fortsätta leverera data om bostadsaffärer till Valueguard vars kunder kommer ha fortsatt tillgång till statistiken, avslutar Konkurrensverket nu ärendet.

Uppsatser om företags lojalitetsrabatter och auktioner för solceller vinner Konkurrensverkets uppsatstävling8.12.2022 14:59:42 CET | Pressmeddelande

Ämnena för de uppsatser som har tilldelats första pris i Konkurrensverkets årliga uppsatstävling i juridik respektive ekonomi är företags lojalitetsrabatter och auktionsbaserade subventionsscheman för solceller. Uppsatserna har lagts fram vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet och Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet.

Konkurrensverket bötfäller företag i saneringsbranschen1.12.2022 15:52:35 CET | Pressmeddelande

Två företag i saneringsbranschen bröt mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete när de delade upp tjänster på marknaden mellan sig. Syftet var att undvika att konkurrera med varandra. Konkurrensverket har beslutat att det ena företaget ska betala cirka 1,2 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Det andra företaget anmälde överträdelsen till Konkurrensverket och får därför eftergift från konkurrensskadeavgift, det vill säga att det slipper betala.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum