Förvirrande om nivån för det politiska ansvaret

Dela

Idag har många svårt att koppla ihop en politisk fråga till rätt politisk nivå; vem som har ansvar för vad. Om då det politiska samtalet inte behandlar frågan på den nivå där frågan hör hemma blir det än svårare för folk att få en korrekt bild av hur frågorna ska hanteras.

En fråga som aktualiserats i denna tid präglad av covid-19 är den om vilken politisk nivå som ansvarar för vilka områden. Innan pandemin bröt ut kunde jag ibland notera att politiker på nationell nivå i opposition debatterade på ett sådant sätt att de ställde regeringen till svars för frågor som ligger på kommunal och regional nivå. Nu upplever jag att detta intensifierats och blivit allt vanligare, regeringen får klä skott för framför allt äldreomsorgen och sjukvården. Äldreomsorgen är ett område som kommunerna ansvarar för och sjukvården är regionernas ansvar men likväl får regeringen svara för dessa områden i kommuner och regioner där till och med delar av regeringen är i opposition.

Ett högst aktuellt exempel när ansvarsfrågan görs otydlig är provtagningen för covid-19. Regeringen har avsatt resurser för testning men det är regionerna, med ansvar för sjukvården, som ska utföra det operativa arbetet. När då regioner inte genomför provtagning i tillräckligt hög utsträckning ställs regeringen till svars för detta.

Som statsvetare med folkbildningsfokus blir detta frustrerande. Jag vill vara en del av ett demokratiskt samhälle där allmänheten ska kunna följa och delta i en politisk diskussion som förs i rätt sammanhang. Detta bland annat för att det ska finnas förutsättningar för att korrekt kunna utvärdera ansvaret på respektive nivå i allmänna val. Vi vet redan idag att många inte känner till vilken politisk nivå som fattar vilka beslut. Om då det politiska samtalet inte behandlar frågor på den nivå där frågorna hör hemma blir det inte direkt enklare för folk att hålla ordning på vem som har ansvar för vad.

Att vinna politiska poänger

Jag kan se två anledningar till varför den nationella politiken behandlar frågor som är kommunala och regionala angelägenheter; antingen finns det kunskapsluckor hos en del av våra folkvalda eller så är de medvetna om vad de gör men bedömer att det inte kommer att uppmärksammas; man spelar på mångas okunskap. Det finns nämligen politiska poänger att vinna. Min förhoppning är det förstnämnda men oavsett vilket äventyras förtroendet för det politiska systemet och tilliten oss människor emellan och till samhället i stort.

Kräv ansvar men på rätt nivå

Konsekvenserna av att politiker i riksdagen, medvetet eller omedvetet, ställer varandra till svars partierna emellan för frågor som är kommunala och regionala angelägenheter blir att allmänheten riskerar få en felaktig bild av vem som bär ansvaret. I förlängningen leder det till en otydlighet kring vad de statliga, regionala och kommunala uppdragen faktiskt ska omfatta. Alla som t ex arbetar på statligt uppdrag förtjänar ett politiskt samtal som tydliggör detta uppdrag för allmänheten. Kanske skulle ett sådant politiskt samtal också medföra att fler medborgare på olika sätt engagerade sig på både kommunal och regional nivå i samband med allmänna val. Det skulle i så fall vara en vinst för demokratin.

Henrik Ludvigsson

utredare Fackförbundet ST

Nyckelord

Bilder

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

ST kommenterar budgeten: Bättre sent än aldrig att rädda Arbetsförmedlingens kontor21.9.2020 09:55:07 CESTPressmeddelande

Regeringens budgetproposition innebär att Arbetsförmedlingen får 1 miljard kronor i tillskott under nästa år, bland annat för att stärka den lokala närvaron. Fackförbundet ST ser det som en delseger i arbetet med att återupprätta Arbetsförmedlingens förmåga att hantera den ökade arbetslösheten. ST välkomnar också regeringens satsning på civilt försvar, en bekräftelse på statsförvaltningens avgörande samhällsfunktion vid allvarliga kriser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum