Metalliska material

Fossilt kol ersättas med biokol vid järngjutning

Dela

I ReFound, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska fossilt kol ersättas med biokol vid järngjutning. Syftet är att minska ökningen av kol i atmosfären och därigenom erhålla minskad klimatpåverkan.

Mahsa Saeidpour, forskare på RISE samt projektledare för ReFound. Foto: Sofia Öggesjö
Mahsa Saeidpour, forskare på RISE samt projektledare för ReFound. Foto: Sofia Öggesjö

Idag används rent kol för främst två anledningar: dels som legeringsämne för rätt sammansättning av gjutjärnet, dels som additiv i bentonitbunden formsand. Tanken är att sluta bryta fossilt kol för de här användningsområdena och i stället använda kol som redan cirkulerar på jordytan och i atmosfären. Resultatet blir att nettotillförseln av kol och koldioxid till atmosfären upphör och att kol som redan cirkulerar i ekosystemen används effektivare.

Kunskapsläget hur man använder biokol i de här processerna är mycket lågt. Projektets arbete inriktas därför till en början mot lämpliga tekniska kvaliteter av biokol och hur de ska tillsättas till smältan på bästa sätt. Samtidigt undersöks om biokol förändrar formsandens egenskaper. Parallellt med detta kommer substitutionen att miljöbedömas, dels ur ett livscykelperspektiv, dels ur emissionssynpunkt. Eftersom syftet är att minska klimatpåverkan så behöver eventuella emissioner av andra organiska ämnen, som kanske påverkar klimatet i ännu högre grad, utredas.

Den första delen av arbetet utförs i testbädden på RISE försöksgjuteri och på gjuterilaboratoriet. När biokolet kan tillsättas på ett lämpligt och säkert sätt, flyttas försöken till gjuteriernas egen produktion.

- I det här projektet ska fossilt kol substitueras med biokol i smältprocessen och bentonitbonden formsand i järngjuterier. För att kunna nå detta mål behöver vi hitta rätt sammansättning och kvalitet för biokol som kan användas, men också den teknik som fungerar bäst. Miljöeffekten av att ersätta fossilbaserat kol med biokol vid järngjutning kommer att utvärderas. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med svensk industri för att minska utsläppt av växthusgaser i gjuteriprocessen och nå klimatmålen, säger Mahsa Saeidpour, forskare på RISE samt projektledare för ReFound.

ReFound har en total budget på 2,8 miljoner kronor, varav 1,4 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 24 miljoner kronor i programmets utlysningHållbar metallindustri - Materialförsörjning”. Det är sju nya forskningsprojekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Mahsa Saeidpour, forskare på RISE samt projektledare för ReFound. Foto: Sofia Öggesjö
Mahsa Saeidpour, forskare på RISE samt projektledare för ReFound. Foto: Sofia Öggesjö
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av VinnovasEnergimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: Stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.  

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

Nytt projekt ska öka resurseffektiviteten vid additiv tillverkning17.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

RECIRCLE, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska öka resurseffektiviteten genom en metodologi baserad på livscykelanalys för optimering av avfallsflöden från additiv tillverkning (använt pulver, printade stödstrukturer, misslyckade komponenter, med mera). Detta kommer att leda till en övergång från en linjär till en cirkulär ekonomi för additiv tillverkning.

Nytt projekt ska hjälpa stålindustrin att använda mer skrot15.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Skrot är ofta komplext och sammansättningen kan variera mycket mellan partier och även inom samma parti. Idag finns det ingen tillgänglig lösning som tillåter korrekt kvantitativ analys av en batch, vilket innebär att korrigerande åtgärder behövs efter skrotladdning. OptiScrap, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska ta fram en ny sensor för att analysera stora bitar, vilket är viktig för både konsument- och internskrot.

Återvunnet aluminium ska ge effektivare fordon13.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elektrifiering inom transportbranschen är viktigt för att möta klimatförändringarna. För att få effektiva fordon med lång räckvidd är det viktigt att minska vikten. Ett sätt att göra detta är att använda aluminiumkomponenter på grund av dess låg densitet. InReAl, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska studera möjligheterna att öka toleransen mot oönskade halter av legeringselement i aluminium för att kunna gå från primäraluminium till mer miljövänligt återvunnet aluminium.