Metalliska material

Fossilt kol ersättas med biokol vid järngjutning

Dela
I ReFound, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska fossilt kol ersättas med biokol vid järngjutning. Syftet är att minska ökningen av kol i atmosfären och därigenom erhålla minskad klimatpåverkan.
Mahsa Saeidpour, forskare på RISE samt projektledare för ReFound. Foto: Sofia Öggesjö
Mahsa Saeidpour, forskare på RISE samt projektledare för ReFound. Foto: Sofia Öggesjö

Idag används rent kol för främst två anledningar: dels som legeringsämne för rätt sammansättning av gjutjärnet, dels som additiv i bentonitbunden formsand. Tanken är att sluta bryta fossilt kol för de här användningsområdena och i stället använda kol som redan cirkulerar på jordytan och i atmosfären. Resultatet blir att nettotillförseln av kol och koldioxid till atmosfären upphör och att kol som redan cirkulerar i ekosystemen används effektivare.

Kunskapsläget hur man använder biokol i de här processerna är mycket lågt. Projektets arbete inriktas därför till en början mot lämpliga tekniska kvaliteter av biokol och hur de ska tillsättas till smältan på bästa sätt. Samtidigt undersöks om biokol förändrar formsandens egenskaper. Parallellt med detta kommer substitutionen att miljöbedömas, dels ur ett livscykelperspektiv, dels ur emissionssynpunkt. Eftersom syftet är att minska klimatpåverkan så behöver eventuella emissioner av andra organiska ämnen, som kanske påverkar klimatet i ännu högre grad, utredas.

Den första delen av arbetet utförs i testbädden på RISE försöksgjuteri och på gjuterilaboratoriet. När biokolet kan tillsättas på ett lämpligt och säkert sätt, flyttas försöken till gjuteriernas egen produktion.

- I det här projektet ska fossilt kol substitueras med biokol i smältprocessen och bentonitbonden formsand i järngjuterier. För att kunna nå detta mål behöver vi hitta rätt sammansättning och kvalitet för biokol som kan användas, men också den teknik som fungerar bäst. Miljöeffekten av att ersätta fossilbaserat kol med biokol vid järngjutning kommer att utvärderas. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med svensk industri för att minska utsläppt av växthusgaser i gjuteriprocessen och nå klimatmålen, säger Mahsa Saeidpour, forskare på RISE samt projektledare för ReFound.

ReFound har en total budget på 2,8 miljoner kronor, varav 1,4 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 24 miljoner kronor i programmets utlysningHållbar metallindustri - Materialförsörjning”. Det är sju nya forskningsprojekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Mahsa Saeidpour, forskare på RISE samt projektledare för ReFound. Foto: Sofia Öggesjö
Mahsa Saeidpour, forskare på RISE samt projektledare för ReFound. Foto: Sofia Öggesjö
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av VinnovasEnergimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: Stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.  

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

Blicken mot framtiden på Metalliska materials programkonferens21.3.2023 08:36:43 CET | Pressmeddelande

Den 15–16 mars 2023 samlades nära 200 personer för att delta i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials årliga programkonferens på Skogshem & Wijk på Lidingö i Stockholm. Denna gång var det tioårsjubileum för den sedvanligt mycket välbesökta konferensen. Under dessa tio år har programkonferensens placerat sig som Sveriges främsta mötesplats för metallforskning, med deltagare från såväl industri och akademi som forskningsinstitut och myndigheter.

Nytt projekt introducerar additiv tillverkning inom jordbrukssektorn22.11.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

AMjord, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, syftar till att öppna en stor och viktig bransch för metallisk additiv tillverkning, nämligen jordbrukssektorn. Då mer specifikt den utrustning som används för jordberedning, som behöver nyttja de mest nötningsbeständiga metaller som finns att tillgå, eftersom verktygsnötningen försvårar ett effektivt och hållbart jordbruk.