Region Örebro län

Fråga som kommer att bli allt vanligare i sjukvården: Vill du leva ett hälsosammare liv?

Dela

Hälften av alla kvinnor och två tredjedelar av alla män i Sverige uppger att de har minst en ohälsosam levnadsvana, och det kan leda till sjukdom. Nu kommer hälso- och sjukvården inom Region Örebro län att fokusera ytterligare på att människor ska uppmuntras till mer hälsosamma levnadsvanor.

- Sedan länge vet vi att vår hälsa påverkas av vårt sätt att leva, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Att förebygga ohälsa och sjukdom är en av hälso- och sjukvårdens viktiga uppgifter, och något man arbetar med redan i dag. Men vi  behöver göra det mer systematiskt och mer riktat sätt till riskgrupper. Det hälsofrämjandet arbetssättet ska bli en mer självklar och integrerad del i vårdens möten med patienterna. 


Mottagningar för levnadsvanor
-  Vi ser även ett behov av att skapa specialiserade levnadsvanemottagningar för patienter med extra behov. Vi ska kunna erbjuda olika alternativ för att tillgodose patienternas behov och särskilt kunna hjälpa de patienter som behöver mycket stöd för att klara av en beteendeförändring. Det gäller också att utnyttja de digitala möjligheterna för att främja hälsan. Nu påbörjar vi det här arbetet genom att avsätta fyra miljoner kronor som ska stödja den här utvecklingen.

Fyra levnadsvanor för hälsa
De fyra levnadsvanorna som hälso- och sjukvården nu ytterligare vill fokusera på i mötet med patienten är: fysisk aktivitet, riskbruk av alkohol, tobaksbruk samt matvanor. Vanorna är viktiga riskfaktorer för många av vår tids stora folksjukdomar, som till exempel hjärt-kärlsjukdom, cancer och typ 2-diabetes.

Bakgrund:
Utredningens uppdrag  var att ta fram förslag på en så kallad basplatta gällande hälsofrämjande arbete inom regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning. Med basplatta menas en grundläggande miniminivå som samtliga områden förväntas bidra till att uppfylla innan ytterligare insatser initieras. Basplattan tar sin utgångspunkt i de nationella riktlinjerna för hälsofrämjande arbete. Målet med basplattan är att skapa en gemensam grund i Region Örebro län vad gäller åtgärder vid ohälsosamma levnadsvanor. Det skapar förutsättningar för en jämlik vård och bättre hälsa för våra medborgare. Regionen kommer att bedriva forskning i samband med arbetet .
Utredningen är genomförd av hälso- och sjukvårdens enhet för kunskapsstyrning.

Mer information:
Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, tel. 072-1420620

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Karin Sundin
Karin Sundin
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Alla särskilda boenden har vaccinerat klart i slutet av veckan13.1.2021 12:51:03 CETPressmeddelande

5 200 vaccindoser har fördelats ut för vaccination i Örebro län fram till och med denna vecka. Av dessa har 4 550 gått till kommunerna för att vaccinera de äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst. 650 doser ska användas för att vaccinera kommunal personal som arbetar nära personer på äldreboenden och inom hemsjukvård och hemtjänst. Den vaccineringen börjar i dag onsdag.

Ny nationell upphandlingstjänst för minskad klimatpåverkan ska testas i Örebro kommun29.12.2020 13:00:00 CETPressmeddelande

Kvarteret Klimatspararna är ett statligt finansierat utvecklingsprojekt har som mål att från och med 2022 erbjuda en landsomfattande tjänst för gemensamma upphandlingar av klimatsmarta åtgärder. Genom tjänsten ska bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag få möjligheten att dra nytta av fördelarna med upphandlingar som genomförs för flera samtidigt, inom geografiskt avgränsade områden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum