BiometriaBiometriaBiometria

Framgångsrik etablering av skogligt datalabb

Dela

En ny arena för branschsamverkan kring innovation inom skogsnäringen har sett dagens ljus. Ett datalabb har permanent etablerats inom Biometria Labs efter ett framgångsrikt initialt projekt. Datalabbet möjliggör att data från avverkning, transport, inmätning och uppföljning sätts samman och används på ett enklare sätt då allt finns tillgängligt från en plats. Resultatet har skapat en möjlighet att accelerera arbetet med datadriven innovation och få fram nya tjänster och produkter inom skogsnäringen.

Tanja Keisu, ansvarig Biometria Labs och projektledare för datalabbet. Foto: Jonas Clefström
Tanja Keisu, ansvarig Biometria Labs och projektledare för datalabbet. Foto: Jonas Clefström

− Vi ser stora vinster med datalabbet. Utöver de tekniska framstegen och att vi fått i gång arbetet med AI i näringen, har vi tillsammans med övriga deltagande företag genom användningsfallen kunnat arbeta med innovativa case och fått fram mycket fina resultat. Vi har testat och verifierat vilket varit ett av huvudsyftena med labbet, säger Tanja Keisu, ansvarig för Biometria Labs och projektledare för datalabbet.

Bakgrunden till Biometrias deltagande i projektet är tillgången till stora datamängder som lämpar sig för exempelvis AI, men också erfarenheter från tidigare projekt, där datahanteringen visade sig både vara krånglig och tidskrävande. Samma erfarenheter som flera av företagets kunder har. Idéen om en gemensam plattform föddes då en sådan ger helt andra förutsättningar - det går snabbt att tillgängliggöra data och betydligt färre personer än tidigare behöver involveras.

AI har på kort tid blivit en viktig del av automatiseringen av svensk virkesmätning. Data är en viktig resurs för att öka den svenska skogsnäringens digitalisering och bidra till att stärka den internationella konkurrenskraften. Enligt Tanja Keisu har arbetet med datalabbet varit framgångsrikt, man har lyckats få fram både mycket och brett, men man har även skapat hållbarare förvaltning av befintliga AI-lösningar.

− Skogsnäringen har ett fantastiskt utgångsläge att arbeta mer med data, med ett världsunikt samarbete som länge funnits, och för att centralt kunna samla in och hantera data genom Biometria. Men data gör ingenting på egen hand utan behöver tillgängliggöras. Nu skapar vi en långsiktig samverkan för att data ska kunna skapa värde, säger Tanja Keisu.

Projektet ”Etablering av datalabb för den skogliga digitala kedjan” har varit ett samarbete mellan Biometria, Skogforsk, Mittuniversitetet, SCA, Sveaskog, Sydved och Bron Innovation. Projektet pågick från juni 2019 till juni 2021 och finansierades av Vinnova tillsammans med projektparterna. Nu är datalabbet en del av Biometria Labs där det förvaltas och vidareutvecklas.

För att verifiera uppsättningen av datalabbet har en rad användningsfall testats av projektets aktörer och genom användningsfallen har datadriven innovation skapats:

  • Verktyget Propps för beräkning av ved- och fiberegenskaper hos timmer och massaved
  • Feedback till skördarförare om bedömningen av krök hos timmer
  • AI-stödd automatisering av virkesmätning
  • Identifiera röta, trädslag och diameter via bilder på virkestravar
  • Klassificering av timmertravar, med avseende på ljus, mörker och snö

Här kan du läsa rapporten: https://www.biometria.se/wp-content/uploads/2021/09/Skogligt-datalabb.pdf 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Tanja Keisu, ansvarig Biometria Labs och projektledare för datalabbet. Foto: Jonas Clefström
Tanja Keisu, ansvarig Biometria Labs och projektledare för datalabbet. Foto: Jonas Clefström
Ladda ned bild

Om

Biometria
Dragarbrunnsgatan 35
753 20 Uppsala

010-228 50 00https://www.biometria.se/

Biometria är en medlemsägd och central aktör inom svensk skogsnäring som genomför opartisk mätning av det virke som flödar mellan skog och industri så att alla Sveriges skogsägare kan vara trygga i sina virkesaffärer. Uppdraget är att stödja och utveckla virkeshandel, logistik och produktion på virkesmarknaden. Biometria erbjuder även tjänster för digitalisering och automatisering av virkesflödet och virkeshandeln, samtidigt som vi har ett långsiktigt samarbete med forskningsinstitut och universitet. Genom vårt arbete verkar vi som ett informationsnav inom skogsnäringen och erbjuder en plattform med standardiserad och kvalitetssäkrad information som vi själva och andra aktörer kan bygga nya moderna tjänster på. Vi är drygt 850 anställda med verksamhet i hela Sverige, vårt huvudkontor ligger i Uppsala.

www.biometria.se

Följ Biometria

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Biometria

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum