Linköpings kommun

Framgångsrik satsning på heltidsmentorer

Dela

Under drygt ett år har två gymnasieskolor och fyra högstadieskolor genomfört ett pilotprojekt med heltidsmentorer för att stärka läraryrket och förbättra lärarnas arbetssituation. Utvärderingen visar på ett mycket bra resultat.

Efter valet 2018 var en av de prioriterade åtgärderna för den då nya politiska majoriteten, Allians för Linköping, att verka för en förbättrad arbetssituation för lärare i skolan. Särskilda medel avsattes för ett pilotprojekt med heltidsmentorer. Syftet med projektet var att stärka läraryrket och förbättra lärarnas arbetssituation genom att avlasta lärarna arbetsuppgifter så att de kan fokusera på kärnuppdraget, nämligen undervisning. 

När utvärderingen av pilotprojekt presenterades för bildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden visade den ett mycket positivt resultat. En av de positiva effekterna är att elever som tidigare haft stor frånvaro och problem att klara sin skolgång har fått bättre stöd och större möjligheter att nå målen. På de skolor som organiserade arbetet med heltidsmentorer med riktat stöd till en specifik grupp elever konstateras det att dessa elever har nått en högre måluppfyllelse.

Vår satsning på heltidsmentorer är mycket viktig för oss och det är glädjande att vi nu kan se så positiva resultat. Om fler ska vilja utbilda sig till lärare måste vi bygga vidare på satsningen med heltidsmentorer så att lärarna kan fokusera på huvuduppdraget nämligen undervisning. Då kommer också fler elever att nå målen i skolan, säger Åsa Wennergren (L), ordförande i Bildningsnämnden.

När rektorerna, lärarna, heltidsmentorerna och eleverna får svara på frågor om satsningen, visar deras svar att syftet och målet med satsningen uppnåtts. Samtliga lyfter också fram de mjuka värdena, ökad trygghet för såväl den enskilda eleven som för större elevgrupper, som positiva bieffekter av satsningen på heltidsmentorer. Till exempel anger en elev i rapporten att heltidsmentorns hårda arbete är det som gjort att eleven snart kan ta studenten och även få sin examen. Utan heltidsmentorns hjälp, gällande exempelvis inriktningar och tips, och mycket peppning hade eleven inte klarat det.

– Framgången med heltidsmentorerna är mycket glädjande. Nu gäller det att ta vara på den här satsningen och bygga vidare på den så att fler kan ta del av den, säger Erik Östman (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum