Linköpings kommun

Framgångsrikt arbete för studiero på Birgittaskolan

Dela

Birgittaskolan har arbetat hårt för att komma tillrätta med de brister som Skolinspektionen påtalade efter den tillsyn som gjordes under våren 2016. Nu är samtliga av de sju påtalade bristerna åtgärdade.

På kort tid lyckades Birgittaskolan avhjälpa sex av sju påtalade brister och har nu även uppfyllt den sista anmärkningen som Skolinspektionen hade, gällande studiero. En enkät som Skolinspektionen har genomfört visar att Birgittaskolan nu dessutom hamnar över rikssnittet avseende studiero. Enkäten besvarades både av elever och pedagogisk personal och båda enkätsvaren var över rikssnittet avseende studiero.

Skolan har intensivt arbetat med att stärka samhörigheten och att utveckla värdegrunden. Bildningsnämnden har stöttat med resultatinriktade insatser för att se till att alla elever har en trygg skolmiljö och att elevernas studieresultat blir bättre.

– Det är fantastiskt roligt att se att det förbättringsarbete som har gjorts på Birgittaskolan har gett resultat. På Birgittaskolan, liksom alla andra skolor i Linköpings kommun, ska det vara studiero. Det är viktigt att alla elever ska känna sig trygga och ha de bästa förutsättningarna för lärande, säger bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L).

Sedan Skolinspektionens tillsyn har åtgärder vidtagits i form av tydlighet vad gäller ordningsregler, förstärkt vuxennärvaro, förstärkning av specialpedagoger, handledning på modersmål och mer förebyggande elevhälsa.

– Birgittaskolan har genom ett intensivt förbättringsarbete utvecklats på ett fantastiskt sätt. Rektor, lärare och elever har tillsammans arbetat och lyckats skapa en skolmiljö som präglas av studiero, säger skolchef Åsa Ridne.

För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), telefon 072-582 81 74, Skolchef Åsa Ridne, telefon 013-26 32 39.

Kontakter

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Dokument

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 158 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Bygg- och miljönämnden: Bara hälften av livsmedelsbutikerna återvinner15.2.2018 13:17Pressmeddelande

Bara hälften av Linköpings största livsmedelsbutiker lever upp till kraven på utsortering och återvinning av avfall. Det visar en granskning som Miljökontoret gjort. Samtidigt visar deras granskning att mindre än 1 procent av Linköpings företag inom livsmedelssektorn gjorde allvarliga överträdelser förra året. Det är några av de ärenden som kommer upp på dagens nämndmöte.

Pressinbjudan: Två presskonferenser i Linköpings stadshus14.2.2018 11:36Pressmeddelande

Inbjudan till presskonferens inför bygg- och miljönämndens sammanträde Ordförande Gunnar Gustafsson (MP) informerar bland annat om nya förenklade bygglovsregler och tillsyn av företag inom livsmedelsbranschen. Tid: Torsdag 15 februari klockan 11.00 Plats: Sammanträdesrum Schönberg i Linköpings stadshus. Välkommen! Inbjudan till presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde Ordförande Jakob Björneke (S) tar upp verksamhetsberättelsen för 2017 och förändrade placeringsprinciper av elever. Tid: Torsdag 15 februari klockan 11.30 Plats: Sammanträdesrum Schönberg i Linköpings stadshus. Välkommen!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum