Linköpings kommun

Framgångsrikt klimatarbete i kommun och bolag

Dela

Energianvändningen i kommunala byggnader minskar, liksom koldioxidutsläppen. Även koldioxidutsläpp från transporter minskar. Kommunkoncernens produktion av förnybar el ökar.

Linköpings kommun har antagit det ambitiösa målet att vara koldioxidneutralt 2025. Det innebär att de som bor och verkar i Linköping inte ska tillföra atmosfären något nettotillskott av koldioxid 2025. Kommunen och bolagen arbetar för att minska klimatbelastningen från den kommunala verksamheten. Detta sker bland annat genom energieffektivisering, hållbara transporter och genom produktion av klimat- och resurseffektiv el, fjärrvärme och fjärrkyla.

– Det är mycket glädjande att våra förvaltningar och bolag visar en genomgående positiv utveckling när det gäller minskad energianvändning och koldioxidutsläpp, säger miljökommunalråd Nils Hillerbrand (MP). Vi har många medarbetare inom kommunkoncernen att tacka för att de på olika sätt bidrar till att uppnå kommunens tuffa klimatmål.

Kommunledningskontoret har gjort en uppföljning av klimat- och resurseffektiv energiproduktion, energianvändning och koldioxidutsläpp från byggnader som ägs och förvaltas av AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB, Tekniska verken i Linköping AB och Sankt Kors. Rapporten visar bland annat att energianvändningen i kommunala byggnader minskade med sju procent perioden 2009 – 2015. Koldioxidutsläppen från energianvändningen i kommunala byggnader minskade med elva procent samma tid.

Kommunkoncernens produktion av klimat- och resurseffektiv elproduktion ökar. 2015 producerade kommunkoncernen cirka 640 GWh på ett hållbart sätt, främst vattenkraft och kraftvärme. 2014 var produktionen cirka 600 GWh. Den kommunägda vindkraften har ökat från 1,3 GWh 2010 till nästan 43 GWh 2015. 2015 producerades 615 MWh solel av de kommunala bolagen vilket är att jämföra med 99 MWh år 2009.

Under perioden 2010 till 2015 har koldioxidutsläppen från transporter minskat med 70 kg koldioxid per anställd och år. Det motsvarar cirka 25 procents minskning per anställd. Den främsta orsaken till minskningen är att fordonsflottan är energieffektivare, andelen förnybart bränsle ökar och användningen av privatbil minskar.

I dag får kommunstyrelsen för första gången en redovisning av detta slag. I fortsättningen sker det en årlig uppföljning av energianvändning och koldioxidutsläpp inom kommunkoncernen.

För ytterligare information kontakta kommunalråd Nils Hillerbrand (MP), telefon 0703-62 62 40

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Nyckelord

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum