C.F. Møller Architects

Främjande av grön omställning genom transformation av ett tidigare vattenverk

Dela

C.F. Møller Architects transformerar ett tidigare vattenverk i danska Viborg till kombinerad stadspark, värmeverk och regnvattenbassäng som främjar den gröna omställningen när det gäller vatten, miljö och energi.

C.F. Møller Architects: Søværket
C.F. Møller Architects: Søværket

Den gamla röda vattenverksbyggnaden vid Sct. Kjelds Gade på Nørresø är en viktig del av Viborgs historia, eftersom här fanns stadens första vattenverk, som garanterade att invånarna i Viborg fick rent dricksvatten i början av 1900-talet. Nu återanvänds det tidigare vattenverket till kombinerad stadspark, värmeverk och regnvattenbassäng, vilket främjar den gröna omställningen när det gäller vatten, miljö och energi.

Søværket, som projektet kallas, kommer att förmedla sin historia genom att bevara och (åter)använda både den gamla vattenverksbyggnaden och den senare renvattentanken. Vattenverksbyggnaden kommer i framtiden att inrymma ett värmepumpssystem som kan försörja områdets fjärrvärmeförbrukare genom att utvinna värme från de gamla brunnarna.

"Projektet Søværket visar på potentialen i att återvinna gamla tekniska installationer på innovativa sätt, vilket gynnar både miljön och invånarna. Den här typen av mångsidig strategi kan ge värde i många sammanhang, så Søværkets lösningar kan vara en inspiration för många andra kommunala utmaningar runt om i landet", förklarar Jens Rex Christensen, Head of Landscape & Urbanism, på C.F. Møller Architects.

Liknande uppgift i Sverige

Tidigare i år har C.F. Møller Architects börjat arbeta med en plan för att utöka och utveckla Getteöverket i kuststaden Varberg som svar på stadens tillväxt. Här har ett otillgängligt avloppsreningsverk förvandlats till ett öppet och inbjudande rum - och är en modell för hur man i framtiden kan bygga nyttobyggnader i stadsmiljöer. En grön aktivitetsstig skapas längs med bassängerna i utvecklingen, vilket ger rekreationsvärde vid sidan av vattnets blåa egenskaper. En bred gång- och cykelväg kommer att ge enkel tillgång till området och resursverket, samt ett nytt kunskapscentrum för besökare. Utvidgningen av reningsverket är en landskapsintegrerad byggnad med gröna tak, som integreras och görs tillgängliga i parkmiljön genom lutande takytor.

Lekfull förmedling av både historia och teknik

I tanken för rent vatten kommer det att finnas ett reningsverk för fosfor som ska användas i värmeproduktionen, medan ett lek- och rekreationsområde kommer att anläggas på tankens yta. Här kan man uppleva både områdets historiska funktion som vattenverk och dess nya värmeproducerande och regnvattenhanterande funktion - till exempel genom att använda vattenledningar i utformningen av bord och bänkar.

En bassäng som täcker större delen av sjöns yta kommer också att anläggas runt sittplatsen för renvattentanken för att samla 5 500 m3 regnvatten. Bassängen kommer att rena regnvatten från avrinningsområdet, som avleds separat, innan det släpps ut i sjön Nørresø, så att sjöanläggningen i framtiden kommer att bidra till stadslivet, energiförsörjningen och vattenkvaliteten, samtidigt som den historiska berättelsen stärks.

"På Energi Viborg Vand har vi ett behov av en teknisk lösning som renar områdets regnvatten innan det rinner ut i Nørresø, och vi vet från ett antal projekt att vatten verkligen kan göra något när det gäller att utforma spännande stadsområden. Därför är det mycket tillfredsställande att vi tillsammans med Søværket har utvecklat några dubbla funktioner, till exempel broar som också fungerar som sandfångare och vattenintag för en värmepump. På så sätt använder vi vattnet på ett sätt som skapar värde för området", säger Flemming Hermann, chef för Energi Viborg Vand A/S.

Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Energi Viborg Vand A/S, Viborg Varme, Viborgs kommun och C.F. Møller Architects. Delar av anläggningen planeras vara i drift under sista halvan av 2023, medan det slutliga färdigställandet med tillträde för allmänheten väntas ske 2024.

Kontakter

Bilder

C.F. Møller Architects: Søværket
C.F. Møller Architects: Søværket
Ladda ned bild
C.F. Møller Architects: Søværket
C.F. Møller Architects: Søværket
Ladda ned bild
C.F. Møller Architects: Søværket
C.F. Møller Architects: Søværket
Ladda ned bild
C.F. Møller Architects: Søværket
C.F. Møller Architects: Søværket
Ladda ned bild
C.F. Møller Architects: Getteröverket. Visualisering: Places Studio
C.F. Møller Architects: Getteröverket. Visualisering: Places Studio
Ladda ned bild

Länkar

Om

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Krukmakargatan 21
118 51 Stockholm

+46 (0)8 5557 6000http://www.cfmoller.com/-sv/

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt.

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Unika designlösningar 

Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget. Vi är med och skapar nya globala standarder genom att främja en designmetod som integrerar stadsplanering, landskap, arkitektur och design.

I vårt arbete är miljö- och resursmedvetenhet, sunda projektfinanser, socialt ansvar och bra hantverk självklara inslag. Den här helhetssynen är hjärtat i alla våra projekt, från masterplan till detalj.

Sedan grundandet i Danmark 1924 har vi stolt bidragit till utvecklingen av välfärdssamhällen i både Skandinavien och resten av världen. Vårt driv att etablera nya arkitektoniska standarder med fokus på det funktionella, konstnärliga och sociala fortsätter att prisas internationellt.

Totalt har C.F. Møller idag cirka 350 anställda. Förutom kontoret i Stockholm har C.F. Møller kontor i Malmö, Oslo, London, Berlin, Århus, Köpenhamn och Aalborg

Följ C.F. Møller Architects

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från C.F. Møller Architects

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum