Trafikverket

Framkomlighet och stadsutveckling fokus för Stockholm i Trafikverkets nationella plan 2018-2029

Dela

Trafikverket har idag överlämnat förslaget till nationell transportplan för perioden 2018-29 till regeringen. Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar samt sjöfart och luftfart. Den finansiella ramen är 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än nuvarande plan.

Stockholmsregionen i nationell plan 2018-2029

– Stockholm växer historiskt snabbt och det finns ett enormt behov av smarta transportlösningar. Den nationella transportplan som Trafikverket idag presenterar innehåller ett stort antal åtgärder som tillsammans bidrar till ett modernt, hållbart och effektivt transportsystem i regionen, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Ett viktigt fokus ligger på att utveckla och optimera befintlig infrastruktur. Under de kommande åren ökar satsningarna på järnvägsunderhåll kraftigt. På sträckan genom centrala Stockholm kommer den största satsningen. Renoveringen av den hårt trafikerade järnvägen mellan Stockholms central och Stockholm södra är något av det mest komplexa och tidskritiska som Trafikverket gör på järnvägen under de kommande åren. Arbetet kommer att innebära att tågtrafiken stängs av på sträckan under de tre somrarna 2018-2020. Slutresultatet blir en toppmodern anläggning som klarar framtidens behov.

Flera satsningar på ny infrastruktur finns med i förslaget till den nationella planen. På Mälarbanan bygger Trafikverket nytt från Tomteboda till Kallhäll. Två gamla spår byts ut och blir fyra helt nya. Utöver ökad kapacitet och punktlighet leder satsningen även till att barriärer byggs bort och nya möjligheter till stadsutveckling skapas.

Stora satsningar på väg ger ny kapacitet. Under planperioden färdigställs E4 Förbifart Stockholm, vilket leder till minskad sårbarhet i transportsystemet. Trafikverket fortsätter också arbetet med en tvärförbindelse genom Södertörn för att förbättra tillgängligheten i södra delarna av Stockholmsregionen. Enligt det nuvarande förslaget ska vägen delvis gå i tunnel. Det innebär ökade kostnader och Trafikverket kommer därför att analysera alternativa finansieringslösningar.

Under nuvarande planperiod har Trafikverket haft i uppdrag att utreda en östlig vägförbindelse för att förbättra framkomligheten i regionens centrala och östra delar. Regeringen har gett ett uppdrag till Sverigeförhandlingen att finna full finansiering för förbindelsen med hjälp av regionala aktörer. Det uppdraget avslutas vid årsskiftet. Om förhandlingen inte hittat en finansiering föreslår Trafikverket att planeringsarbetet för Östlig förbindelse avslutas.

I regeringens direktiv framgår att planeringsramen ska fördelas på följande sätt:

  • 333,5 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet, varav 36,6 miljarder avser medel till länsplaner.
  • 125 miljarder kronor ska avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar.
  • 164 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till enskilda vägar.

Planförslaget går nu ut på remiss till berörda instanser. Remissynpunkter kommer att lämnas till regeringen, som förväntas fastställa planen under våren 2018.

Läs mer om planförslaget här: www.trafikverket.se/nationellplan

Kontakter

För mer information, kontakta:
Helena Sundberg, regional direktör Stockholm, Trafikverket, 010-123 62 26
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum