Vision

Framställan om skyndsamma arbetsmiljöåtgärder i Skellefteå kommun

Dela

Visions huvudskyddsombud i Skellefteå kommun har idag lämnat in en framställan om arbetsmiljöåtgärder med stöd av arbetsmiljölagens kapitel 6 § 6 a. Skyddsombudet har under en längre tid noterat ett antal brister i arbetsmiljön för enhetscheferna inom Stöd och service LSS. Dessa brister har eskalerat under hösten och briserar nu.

Cheferna saknar resurser och förutsättningar att utföra alla arbetsuppgifter enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

- Enhetscheferna känner sig stressade och mår dåligt. Man vittnar om en känsla av att inte räcka till på grund av ett ständigt och kraftigt inflöde av nya arbetsuppgifter som läggs ovanpå de ordinarie arbetsuppgifterna, säger Visions huvudskyddsombud Katarina Holmqvist.

Bland cheferna finns en upplevelse av att det saknas en struktur i organisationen, vilket bl a gör det svårt att prioritera i verksamheten. Även om Corona-pandemin och smittspridningen har minskat så kvarstår många frågor och bedömningar som cheferna behöver hantera dagligen. Sjukfrånvaron fortsätter att vara hög bland medarbetarna och många chefer lägger stor del av arbetstiden på att hantera och lösa korttidsbemanningen. Enhetscheferna saknar i stora stycken fungerande stödfunktioner. 

- Som huvudskyddsombud begär jag därför idag att arbetsgivaren presenterar åtgärder för att säkerställa att arbetsmiljön och arbetsförutsättningarna ska förbättras för enhetscheferna inom Stöd och service, säger Katarina Holmqvist.

Senast den 17 november ska arbetsgivaren skriftligen svara och presentera konkreta åtgärder som ska genomföras för att enhetscheferna ska få en god arbetsmiljö. Vision förutsätter att arbetsgivaren vidtar de åtgärder som krävs för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer bidrar till psykisk påfrestning och leder till ohälsa för enhetscheferna.

Om svaret är otydligt kommer Vision att överväga att Arbetsmiljöverket får gripa in, vilka har fått en kopia på den framställan som idag har lämnats in till arbetsgivaren.  

För mer information kontakta:

Katarina Holmqvist, Visions huvudskyddsombud i Skellefteå kommun, 070-633 85 98 

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Framställan om begäran om arbetsmiljöåtgärder i Boden kommun19.11.2021 14:14:38 CET | Pressmeddelande

Visions huvudskyddsombud i Boden kommun har lämnat in en framställan om arbetsmiljöåtgärder med stöd av arbetsmiljölagen 6 § 6 a. Vision Boden har under flertalet år signalerat att arbetsmiljön inom Socialförvaltningen har många brister för både chefer och administrativ personal, vilket nu blev ännu tydligare genom den rapport som PWC tagit fram utifrån en enkätundersökning som hade 92 % svarsfrekvens.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum