Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Framsteg för ökat kvinnligt ekonomiskt självbestämmande

Dela

EU:s medlemsländer måste göra mer för att öka jämställdheten. Det slår Europaparlamentet idag fast när de idag röstade om en rapport för att öka kvinnors ekonomiska självbestämmande. Anna Hedh (S) har lett arbetet med rapporten.

- Jämställdhetsarbetet i EU går på tok för långsamt, detta är en viktig signal för att frågorna måste lyftas upp, säger Anna Hedh.

Rapporten tar upp ett antal konkreta åtgärder för att pressa på Kommissionen och medlemsländerna. Bland annat behovet av ett jämställdhetsperspektiv på den ekonomiska politiken och vikten av att bekämpa alla former av könsbaserat våld som drabbar kvinnor. Rapporten innehåller även förslag på bindande åtgärder för lönekartläggning, i syfte att ge företag metoder att minska lönegapet.

- Detta krävs för att komma åt grundorsakerna till ojämlikhet. Särskilt lönekartläggning är ett viktigt verktyg för att öka medvetenheten och urskilja de grunder för lönesättning som påverkar män och kvinnor ojämlikt, säger Anna Hedh.

Ett par förslag röstades ner av de konservativa, de handlade bland annat om att högre löner i kvinnodominerade yrken. Rapporten i sin helhet röstades igenom med god majoritet. Nu är det upp till medlemsländerna att implementera rapporten.   

– Nu krävs konkreta åtgärder. Jämställdheten kan inte skjutas upp längre. Det finns ingen mirakelmedicin, men vi måste ständigt söka efter flera parallella lösningar som tillsammans kan åstadkomma en förändring, avslutar Anna Hedh. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
ASP 14 G 315/Rue Wiertz 60
1047 Bryssel/Belgien

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet har sedan valet 2014 fem ledamöter - Marita Ulvskog (delegationsledare), Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh.

Ledamöterna jobbar främst i Bryssel, men spenderar också mycket tid på hemmaplan, där de deltar i diverse event och möten. 12 gånger per år åker stor del av Europaparlamentet till Strasbourg, för de s.k. plenarsessionerna.

Ledamöterna har till sin hjälp ett kansli, baserat i Bryssel, som består av 15 personer.

Följ Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet