Jernkontoret

Framtidens kemikaliekontroll behöver förtydligas och harmoniseras

Dela

Jernkontoret invänder mot att flera förslag i statens utredning "Framtidens kemikaliekontroll – Hantering av kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen" förespråkar att införande av nya krav och metoder först ska ske i Sverige och senare inom EU. Kemikalielagstiftningen är idag EU-gemensam och måste så förbli.

Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank
Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank

Jernkontoret har beretts möjlighet att lämna synpunkter på miljödepartementets remiss av betänkandet Framtidens kemikaliekontroll – Hantering av kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (SOU 2019:45), ett 254-sidigt dokument undertecknat av den särskilda utredaren professor Christina Rudén, Stockholms universitet.


Det är Karin Östman, Jernkontorets expert på kemikaliefrågor, som har ansvarat för att sammanställa Jernkontorets remissvar.

– Förslagen i utredningen är oöverskådliga och en ordentlig konsekvensutredning av redovisade förslag saknas. Därför har det varit svårt att för stålindustrins räkning värdera nyttan av redovisade förslag mot arbetsinsatser och kostnader, säger Karin Östman.

Jernkontoret är positiv till utredningens ansats att lagstiftningsområden för kemikalier bör ses över och göras tydliga och harmoniserade så att de skapar likvärdiga spelregler på marknaden.

Rekommendationerna om att samverka inom olika områden avseende faroklassning och riskbedömning av kemikalier är också bra och borde kunna effektivisera arbetet kring riskhantering av kemikaliers påverkan på människa och miljö.

Däremot invänder Jernkontoret mot att flera förslag i utredningen förespråkar att införande av nya krav och metoder först ska ske i Sverige och senare – om möjligt – inom EU. Kemikalielagstiftningen är idag gemensam för länderna inom EU och måste så förbli.

– Den svenska stålindustrin är starkt nischad och verkar i hård konkurrens på en global marknad. Den största marknaden för svenskt stål finns inom EU. Det är därför oerhört viktigt att lagstiftningen inom EU är likvärdig, säger Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.


Se även: Remissvaret från Jernkontoret i sin helhet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank
Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank
Ladda ned bild

Länkar

Om

Jernkontoret
Jernkontoret
Box 1721
111 87 Stockholm

https://www.jernkontoret.se

Om Jernkontoret

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

Följ Jernkontoret

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jernkontoret

Studentlaget Stålarna tog hem stålarna i Framtidsstipendiet16.11.2020 06:30:00 CETPressmeddelande

Fredagen den 13 november avgjordes CRE8® the Future helt digitalt via Jernkontoret. Det handlar om kreativitetstävlingen för studenter, som löser ett verkligt företagscase, i år stod Ovako AB för caset. Årets vinnare är Stålarna med studenter från Linköpings universitet, Stockholms universitet, Luleå tekniska universitet och Göteborgs universitet som därmed erhåller Framtidsstipendiet 2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum