Grafiska Företagen

Framtidsoptimism i de grafiska branscherna

Dela

Trots att många har ett tufft år bakom sig är det oväntat positiva tongångar från företagen inom infomedia och förpackning. Bilden och framtidsförväntningarna skiljer sig något mellan infomedia och förpackning, men båda delbranscherna tror på omsättningsökning framöver. Det visar en undersökning som Grafiska Företagen gjort bland sina medlemsföretag.

Ravindra Parasnins, vd Grafiska Företagen
Ravindra Parasnins, vd Grafiska Företagen

I förpackningsbranschen ser drygt 60 procent en framtid med ökad omsättning jämfört med föregående år. Ungefär hälften av företagen inom infomedia tror på en ökad omsättning. Det speglas också i att investeringsviljan är stark inom bägge segmenten. Många av företagen planerar att de kommer att växa genom förvärv och nya affärsområden.

– Att det skulle vara en skillnad mellan de olika segmenten var väntat. Det som känns positivt är den breda framtidstro vi ser nu. Inom både Infomedia och förpackningsindustrierna har man identifierat ett antal affärsmöjligheter som man tror starkt på, det stärker såklart den optimism vi ser nu, säger Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis.

Syftet med undersökningen är att ge en samlad bild av hur medlemsföretagen ser på framtiden i branscherna. Undersökningen presenterades på ett webbinarium fredagen den 4 juni där vd Ravindra Parasnis presenterade resultatet. Medverkade gjorde även Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall.

Resultatet i stort

Sammanfattningsvis kan sägas att man har gott hopp om att omsättningen framåt kommer att vara mer positiv eller stabil oavsett om det är inom Förpackning eller Infomedia.

På total nivå ser vi i undersökningen att segmentet Förpackning har bättre resultat övergripande jämfört med Infomedia. Dels i sin upplevelse kring hur året 2020 har varit, tron på branschen och hur framtiden kommer att te sig ifråga om produktutbud och investeringar. 

Ser man till produktsegment har man inom segmentet Infomedia en bild av att produktsegmentet förpackningar kommer att öka mest följt av etiketter/självhäftande dekaler. De produktsegment som i högst grad tros komma att minska är kataloger, magasin/tidskrifter samt accidenstryck/visitkort.

Inom Förpackningsföretagen tror en majoritet att e-handelsförpackningar kommer att öka och också livsmedel och läkemedel. Det marknadssegment som spås minska i högst grad är pappersindustrin.

Inom Infomedia finns en positiv bild framåt. Nästan hälften tror på att omsättningen kommer att öka. Inom segmentet Förpackning är andelen som tror att omsättningen kommer att öka eller förbli oförändrad hela 88%.

Framtida affärsmöjligheter

Sett till produktutbudet svarar ca hälften inom segmentet Förpackning att produktutbudet kommer att förbli oförändrat. Nästan en av tre oavsett segment tror att det egna produktutbudet kan komma att bli bredare. 14 procent inom Infomedia svarar att utbudet kommer att bli mer nischat.

På total nivå ser vi att de två vägar som flest företag som svarat kommer att välja är att försöka värva konkurrenter (27%) eller kommer inte göra några förändringar (23%).

Infomediaföretagen finner det i större utsträckning mer troligt att de kommer att försöka förvärva konkurrenter jämfört med Förpackning.

Bakgrund och deltagande

Branschundersökningen genomfördes mellan 29e mars och 18e april 2021.

Det gjordes ca 300 utskick och svarsfrekvens blev 40 procent. De som svarat på undersökningen är vd:ar i Grafiska Företagens medlemsföretag.

Delbranscher: Förpackning och Infomedia (Finpapper, screentryck och bokbinderier)

Resultatet i det här pressmeddelandet är starkt sammanfattat. För fördjupad information se vårt webbinarium som sändes den 4 juni. Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis, presenterar rapporten tillsammans med Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen, som också ger bilden av ekonomin som helhet. Här kan du se webbinariet.

Undersökningen kan laddas ner från vår hemsida. Där hittar du också båda presentationerna från dagens webbinarium.

FOTO: Erik Thor

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ravindra Parasnins, vd Grafiska Företagen
Ravindra Parasnins, vd Grafiska Företagen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Grafiska Företagen
Grafiska Företagen
Storgatan 19
Stockholm

http://www.grafiska.se

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra drygt 400 medlemsföretag med ca 12 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället.

Den grafiska industrin som omsätter ca 38 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande för ökad konkurrenskraft.

 

Följ Grafiska Företagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Grafiska Företagen

GYF:s branschpris på 100 000 kr till MAX Burgers vice koncernchef Christoffer Bergfors10.11.2021 10:30:00 CET | Pressmeddelande

I år går GYF:s branschpris på 100 000 kronor till Christoffer Bergfors, vice koncernchef på MAX Burgers, för det arbete han och restaurangkedjan gjort för att uppmuntra barns läsglädje. Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. Stiftelsen har även delat ut pris för utbildning, formgivning samt ett uppsatspris.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum