KK-stiftelsen

Från covid-19 till intelligent industri – drygt 71 miljoner till forskningsprojekt

Dela

17 forskningsprojekt på sju lärosäten runt om i landet får dela på 71,8 miljoner från KK-stiftelsen. Ett av kraven är att projekten genomförs i samverkan med näringsliv som medverkar med insatser motsvarande minst den finansiering som KK-stiftelsen bidrar med. Forskningsprojekten är inom vitt skilda områden, två exempel är forskning på covid-19 vid Örebro universitet och maskininlärning inom intelligent industri vid Högskolan i Gävle.

De beviljade forskningsprojekten ingår i KK-stiftelsens så kallade HÖG-program. Totalt inkom 54 ansökningar, varav 17 beviljades efter bedömning av internationella experter och extern bedömargrupp. Flest beviljade projekt fick Örebro universitet till en total summa av 26,9 miljoner. Bland de företag som arbetar tillsammans med lärosätena i projekten finns allt från stora internationella koncerner verksamma i Sverige till högspecialiserade start-ups.

– Samverkan är central i KK-stiftelsens finansieringsmodell och vår erfarenhet är att samproduktion genererar resultat som är till nytta för både akademi och näringsliv. Vi kräver att minst två företag deltar i de projekt som vi finansierar och att de är delaktiga redan från början. Vi stödjer inte uppdragsforskning, säger Margareta Stark som är programansvarig på KK-stiftelsen.

Två av forskningsprojekten finns vid Örebro universitet respektive Högskolan i Gävle. Här berättar forskningsledarna mer.

Kartläggning av biomolekyler vid covid-19

– Tidigare forskning visar att en särskild grupp biomolekyler styr de biokemiska signaleringsvägarna som kan ligga till grund för akuta infektiösa inflammationstillstånd som sepsis och kroniska inflammatoriska tillstånd som ateroskleros (åderförkalkning). Nu ska vi genom nydanande analytiska metoder kartlägga betydelsen av dessa biomolekyler vid covid-19. Vi ska bland annat använda material från patienter som genomgått covid-19-infektion, säger Samira Salihovic, biträdande lektor och forskningsledare, Örebro universitet.

– Projektet ska bedrivas som ett samarbetsprojekt mellan forskare verksamma vid institutionen för medicinska vetenskaper inom forskningsmiljön iRiSC vid Örebro universitet/Region Örebro län samt forskare vid Umeå universitet. Forskningsprogrammet vilar på ett gemensamt tvärvetenskapligt partnernätverk med näringslivspartners vid Waters Sweden AB och Larodan AB som kommer att tillhandahålla kunskap, material och metoder, säger Samira Salihovic.

Effektivt maskinunderhåll bidrar till cirkulär ekonomi

– Vårt projekt ryms inom ett växande område, nämligen intelligent industri, som också är ett av Högskolan i Gävles prioriterade forskningsområden. Projektet har fokus på prediktivt underhåll som handlar om att data från maskiner och utrustning analyseras för att förutsäga underhållsbehov. Vi kommer att titta på prediktivt underhåll ur ett systemperspektiv som tar hänsyn till processen i sin helhet. Det är viktigt att understryka att ett effektivt underhåll är både resurseffektivt och bra för ekonomin och räknas som en av de innersta cirklarna i en cirkulär ekonomi, säger Niclas Björsell, docent och forskningsledare, Högskolan i Gävle.

– En förutsättning för att lyckas med forskningsprojektet är att kombinera god processkunskap med nya metoder och verktyg. Dessa skapar vi nu genom flera deltagande företag inom stålindustrin som Ovako, Sandvik, SSAB och ABB, säger Niclas Björsell.

Beviljade projekt

Dnr Lärosäte Projekttitel  Bev.   belopp Startdatum  Slutdatum
20200266 Högskolan i Borås Utveckling av tredimensionella multilagertextilier för trycksårsprevention och inkontinensapplikationer.  4 587 125  2021-10-01 2024-09-30
20200261 Högskolan i Gävle Prediktivt underhåll ur ett systemperspektiv  3 916 238  2021-08-16 2024-08-15
20200229 Karlstads universitet Smart villages: Framtidens hållbara samhällen i Sverige (SVIS)  3 829 170  2021-09-01 2024-08-31
20200253 Karlstads universitet Icke-teknisk skuld i storskalig agil mjukvaruutveckling  3 705 600  2021-06-01 2024-05-31
20200252 Linnéuniversitetet Uppskalning av energirenovering genom smart design och en affärsmodell för one-stop-shop  3 662 987  2021-07-01 2024-12-31
20200254 Linnéuniversitetet Plattform med flera funktioner i Östersjön – hållbar havsbaserad vindkraft, vattenbruk, turism och ekosystem restaurering  4 536 104  2021-06-01 2024-12-31
20200268 Linnéuniversitetet Prediktering av återfjädring i polymera material  2 572 800  2021-09-01 2023-08-31
20200269 Mittuniversitetet AMSUSS – Additiv tillverkning av super-duplexlegeringar  4 596 000  2021-06-01 2024-05-31
20200230 Mälardalens högskola Utveckling av uppdrag och förmågor för system-av-system (MACE4SoS)  4 785 211  2021-10-01 2024-09-30
20200234 Mälardalens högskola Modellbaserad DevOps av mjukvaruproduktlinjer för cyberfysikaliska system (MoDev)  3 968 005  2021-10-01 2024-09-30
20200260 Mälardalens högskola THEMIS – Tvärvetenskaplig Optimering av Hybridelektriska och Vätgasdrivna Flygplan  4 799 912  2021-11-01 2025-04-30
20200226 Örebro universitet Östrogens effekt på uropatogena E. coli  4 521 600  2021-09-01 2025-08-31
20200242 Örebro universitet Integrerad toxikologisk utvärdering av sulfidinnehållande jord stabiliserad för återvinning i anläggningsändamål  4 799 914  2021-06-01 2025-06-01
20200247 Örebro universitet NiCE: robust navigering i föränderliga miljöer  3 813 653  2021-06-01 2024-05-31
20200256 Örebro universitet Melanocortinsystemet som nytt mål för behandling av vaskulär sjukdom  4 692 966  2021-07-01 2024-06-30
20200257 Örebro universitet Immunometabolism: molekylsamtal som styr immunrespons och resolution vid COVID-19  4 784 934  2021-06-01 2024-05-31
20200270 Örebro universitet Statusen hos ekosystemfunktioner hos förorenade marker utvärderade in situ med hjälp av växt- och mikrobindikatorer  4 299 883 2021-07-01 2024-06-30

Kontakter

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18 4TR
111 47 Stockholm

08-56648100https://www.kks.se/

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings, KK-stiftelsens, uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet, när det sker i samverkan med näringslivet. KK-stiftelsen bildades 1994 när de så kallade löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 10,6 miljarder kronor på drygt 3 300 projekt.

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

Mångårig satsning på forskning om hjärnhälsa21.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

KK-stiftelsen, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och tolv företag satsar tillsammans drygt 120 miljoner i ett mångårigt forskningsprojekt kring hjärnhälsa. Det som ska studeras är sambanden mellan fysisk aktivitet och friska hjärnfunktioner ur ett hållbart perspektiv. – Forskningsprofilen E-PABS är ett unikt projekt med tydlig agenda och en samhällsnyttig potential, där välmeriterade forskare och kompletterande företag samarbetar. Ökad kunskap om sambanden mellan fysisk aktivitet och hjärnans funktion kan ge möjlighet att optimalt anpassa och implementera träning och fysisk aktivitet i olika livssituationer, populationer och åldrar, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

35 miljoner till forskning om ledarskap, robotar och kvalitetssäkring av bioinspirerade molekyler20.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

Karlstads universitet, Jönköping University och Örebro universitet får dela på drygt 35 miljoner för tydligt avgränsade forskningsprojekt som direkt efterfrågas av näringslivet. – När akademi och näringsliv samverkar i gemensamma forskningsprojekt föds nya idéer och ytterligare projekt och samarbeten formas. I KK-stiftelsens program Synergi ges unika förutsättningar för forskare från olika ämnesområden att samarbeta för nya profilområden på lärosätet. Här har forskare identifierat gemensamma kärnfrågor tillsammans med tjugo företag och organisationer, säger Yvonne Fors, programansvarig KK-stiftelsen.

117 miljoner till forskning ska ge ökad bioekonomi och konkurrenskraft15.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

KK-stiftelsen, Mittuniversitetet och sju företag satsar tillsammans 117 miljoner på en ny forskningsprofil, NeoPulp, som ska bidra till att bredda användandet av fiberbaserade material, minska klimatavtrycket och attrahera FoU-personal till skogsindustrin. – Resurseffektiva tillverkningsprocesser och biomaterial från skogen är ett starkt forskningsområde vid Mittuniversitetet. Här finns unik erfarenhet och kompetens i nära samverkan med företagspartners. NeoPulp blir nu grundstenen för ny processforskning med potential för internationellt genomslag och ökad konkurrenskraft, säger Eva Schelin, vd KK-stiftelsen.

5 miljoner till spetsutbildningar som sätter lärosäten på kartan31.5.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

Blekinge Tekniska Högskola, Jönköping University och Högskolan Väst beviljas totalt 5 miljoner kronor för att utveckla nätbaserade och internationellt konkurrenskraftiga spetsutbildningar på avancerad nivå. – Utbudet av nätbaserade kurser är enormt och genom dessa satsningar får lärosätena en chans att sticka ut och erbjuda kurser med höga pedagogiska ambitioner, säger Petter Zirath, programansvarig för programmet NU på KK-stiftelsen.

Utvärdering av starka miljöer vid Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde och Mittuniversitetet21.5.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

De tre lärosätena har under en tioårsperiod beviljats nära 1 miljard av KK-stiftelsen för att bygga starka och profilerade miljöer. Nu har resultatet utvärderats. – Vårt så kallade KK-miljöprogram har haft störst inverkan på de strategiska och organisatoriska förmågorna, vilka tydligt har stärkts vid de tre lärosätena samtidigt som det inneburit en stor utmaning. Det är ett spännande resultat att ta del av, såväl för lärosätena som för oss när det gäller att finansiera landets högskolor och nya universitet med goda resultat för svensk konkurrenskraft, säger Stefan Östholm, ansvarig för analys och utvärdering vid KK-stiftelsen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum