E.ON Sverige AB

Från forskningsprojekt till affärskoncept: Chalmers och E.ON utvecklar ny banbrytande teknik för värmeanläggningar

Dela

Det går att förbättra själva förbränningsprocessen i en viss typ värmeproducerande anläggningar. Genom att ersätta användningen av kiselsand i biobränsle- och avfallseldade pannor med ett nytt bäddmaterial, uppstår vinster för både miljö och ekonomi.

Forskare vid institutionen för Energi och miljö på Chalmers, gjorde en banbrytande upptäckt som de testade i labmiljö och sedan i sin pilotanläggning. Resultatet var så intressant att man tillsammans med E.ON gick vidare med fullskaliga försök vid E.ONs kraftvärmeanläggning Händelöverket i Norrköping. Testerna är nu avslutade med resultatet att användningen av det nya bäddmaterialet sätter en ny standard för förbränningsprocessen.

Det forskarna gjorde var att ersätta kiselsand med ett syrebärande bäddmaterial som förekommer naturligt i berg och i sandform. Det möjliggör en effektivare förbränning med högre verkningsgrad.

- En mer effektiv förbränningsprocess handlar om jämnare förbränning. Den ger bättre miljöprestanda, större värmeleverans, minskat underhåll och i slutändan ekonomiska vinster. Detta har förutsättningar att bli ”Best Available Technique”, säger Bengt-Åke Andersson, Senior Specialist på E.ON Värme.

Många års forskning ligger till grund för kunskapen som utvecklats i samarbetet mellan Chalmers och E.ON. Med den erfarenhet som byggts upp under åren tar E.ON nu steget från lyckad forskning till kommersialisering och ger marknaden tillgång till en lösning som gynnar miljö och ekonomi.

- Det är fantastiskt rolig att vårt nära samarbete med E.ON lett till detta genombrott. För Chalmers som vill bidra till hållbar utveckling är det också mycket positivt att resultaten ser ut att snabbt kunna komma i praktisk användning. För oss som universitet är det viktigt att skapa ny kunskap och utbilda på områden som är prioriterade i samhället omkring oss, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers.

- Samarbetet med forskarvärlden skapar ett flöde av idéer och kunskap, som i mötet med E.ONs erfarenhet blir en plattform för innovationer som kommer kunderna tillgodo, säger Fredrik Rosenqvist, chef för Business Innovation på E.ON Sverige.

- Jag ser en verklig affärsmöjlighet här och därför utvecklar E.ON ett kommersiellt servicekoncept som vi kommer att erbjuda andra anläggningsägare. Det finns hundratals anläggningar i norra Europa av den typ som kan använda det nya bäddmaterialet.

Fakta

  • Det nya bäddmaterialet kan användas i anläggningar som har pannor med så kallad fluidiserad bädd.
  • När själva bränslet (t ex avfall eller biobränsle) ska förbrännas inne i en panna används ett bäddmaterial - kiselsand är ett av de vanligaste bäddmaterialen.

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerade 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013. 2014 gjorde vi fortsatta investeringar som kopplar till vårt långsiktiga förvaltande och utvecklande av svensk energiproduktion, samt i utvecklingsprojekt inom hållbara städer samt smarta nät.

Nyckelord

Kontakter

E.ONs pressjour 040-25554024-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Dokument

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Fastighetsbranschen bra men kan bli bättre3.7.2018 08:00Pressmeddelande

Fastighetsbranschen är en av de branscher som tagit stora kliv när det gäller att gå mot ökad hållbarhet. Det är helt förståeligt. Fastighetens värde ökar, hållbarhet är efterfrågat från hyresgäster och ett hållbart perspektiv sänker kostnaderna för fastighetsägaren. Samtidigt visar en undersökning som SB Insight gjort på uppdrag av E.ON att det finns mycket kvar att göra. Mest överraskande är att ingen av de fastighetsbolag som har deltagit i undersökningen har krav på återvunnet material i sina upphandlingar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum