Folkhälsomyndigheten

Från frisk till sjuk – rapport om sjukdomar bland utlandsfödda

Dela

Utlandsfödda som kommer till Sverige har mindre diabetes, övervikt och högt blodtryck jämfört med personer som är födda i här. Efter några år förändras den bilden, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Ur ett internationellt perspektiv är folkhälsan i Sverige god och den blir generellt sett allt bättre. Men det finns skillnader i hälsa mellan personer födda i andra länder och personer födda i Sverige. Diabetes, högt blodtryck och övervikt och fetma är vanligare bland utlandsfödda personer som bott mer än fem år i Sverige än bland jämnåriga personer som bott här kortare tid. Detta framkommer i en ny rapport från Folkhälsomyndigheten som presenteras under den pågående Järvaveckan i Stockholm.

– Det är en stor utmaning som inte bara hälso- och sjukvården behöver ta på allvar, utan alla områden i samhället som arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa i befolkningen, och ge förutsättningar för en god hälsa på lika villkor, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Det övergripande målet för den svenska folkhälsopolitiken, antaget av riksdagen, är att de påverkbara skillnaderna i hälsa ska vara borta inom en generation. När det gäller vissa av de så kallade välfärdssjukdomarna går utvecklingen dessvärre åt motsatt håll, enligt rapporten.

Självrapporterad psykisk ohälsa är generellt vanligare bland personer födda utomlands än bland personer födda i Sverige, men varierar mycket beroende på bland annat ålder, kön och födelseland. Kvinnor uppger i större utsträckning psykisk ohälsa, oavsett födelseregion.

I rapporten framkommer att personer födda i Norden, utom Sverige, oftare avlider till följd av vanliga cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, olyckor och suicid jämfört med personer födda i resten av Europa och utanför Europa.

– Det är viktigt att påpeka att gruppen utlandsfödda är heterogen med skillnader i hälsa mellan personer från olika födelseregioner. Rapporten kan användas som underlag för de aktörer som arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, säger Martin Söder, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Från frisk till sjuk – välfärdens sjukdomar bland utrikes födda

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Nobels väg 18
17165 Solna

010-2052000http://www.folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Följ Folkhälsomyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Folkhälsomyndigheten

Fortsatt hög anslutning till vaccinationsprogrammet för barn24.4.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Anslutningen till det allmänna vaccinationsprogrammet för barn var fortsatt hög under 2018, och på samma nivå som tidigare år. Det visar Folkhälsomyndighetens årsrapport. Omkring 97 procent av alla 2-åringar har ett gott skydd mot flera svåra sjukdomar, inklusive mässling, difteri och stelkramp. Folkhälsomyndigheten följer löpande anslutningen till det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och förekomsten av de sjukdomar som omfattas. Årets uppföljning visar att över 97 procent av alla tvååringar har vaccinerats inom programmet, som omfattar skydd mot totalt nio sjukdomar. Tack vare vaccinationsprogrammet är sjukdomar som difteri, stelkramp, röda hund och infektionen Haemophilus influenzae typ b (Hib) mycket sällsynta i Sverige. Invasiva infektioner med pneumokocker var under 2018 på en fortsatt låg nivå bland barn under 2 år. – Även antalet fall av kikhosta minskade totalt sett något jämfört med året innan. Viktigt är att antalet smittade bland spädbarn har fortsatt att minska, och

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum