Svenska kyrkan

Från måndag kan du rösta i kyrkovalet

Dela

Nu har röstkorten skickats ut till de 5,2 miljoner röstberättigade i kyrkovalet, som äger rum den 17 september. På måndag 4 september börjar förtidsröstningen som kan ske var man än befinner sig i landet, till och med valdagen.

Från och med måndag 4 september är det möjligt att förtidsrösta i kyrkovalet. Foto: Johan Nilsson.
 

Röstberättigad är den som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år. På röstkortet som nu har skickats till alla röstberättigade finns uppgifter om vilka val du har rätt att rösta i, vilken vallokal du ska rösta i och vilka öppettider som gäller. Röstkortet finns översatt till många olika språk.

Nytt för årets kyrkoval är en kartfunktion på webben, som visar alla platser i landet där du kan förtidsrösta inför och på valdagen.

”Med din röst kan du påverka kyrkofullmäktige som styr inriktningen på verksamheten i din församling där du bor. Du kan påverka stiftsfullmäktige som styr inriktningen på verksamheten i ditt stift, och du kan påverka kyrkomötet som styr förutsättningarna för Svenska kyrkans verksamhet i både Sverige och utlandet”, säger Karin Perers, ordförande i kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Läs hela intervjun med Karin Perers här.

Allt om kyrkovalet finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Länkar

Fakta
För att kunna rösta i kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Röstlängden baseras på uppgifter hämtade ur kyrkobokföringen 30 dagar före valdagen. För kyrkovalet 2017 betyder det att uppgifter om medlemskap ska ha registrerats senast den 18 augusti.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum