Trafikverket

Från Tollered till Färjenäs – nu flyttar de första träden tillbaka till staden

Dela

Under vecka 4 började de första träden som flyttats på grund av arbetena med Västlänken att flytta tillbaka till Göteborg, från sin tillfälliga vistelse på en plantskola i Tollered. Träden flyttades under hösten 2017 och våren 2018, och de har vuxit så det knakar.

– Totalt har vi flyttat 327 träd som berörts av Västlänkens arbeten vid Centralen, Kvarnberget, Haga och Korsvägen. Av dessa har 200 sedan flytten huserat på plantskolan i Tollered. Träden har mått bra och har fått kontinuerlig skötsel och översyn. De har växt mer än beräknat, säger Örjan Stål, landskapsingenjör med specialisering på mark- och trädfrågor.

Trädens nya hemvist blir Färjenäsparken, vid foten av Älvsborgsbron på Hisingen, som Göteborgs stad under 2021 fortsätter att utveckla till en stadspark för evenemang och rekreation. Totalt ska ett 40-tal träd flyttas till parken och bland dem finns både lind, ek, oxel, hästkastanj, körsbär och ask. Träden flyttas med hjälp av mobila trädflyttningsmaskiner som är anpassade efter trädens rotsystem. Skötsel och kontroll av träden efter en flytt är mycket viktigt.

– När det gäller återplantering så ska träden få tillfredställande växtbäddar på den nya växtplatsen, likt dem som träden haft i Tollered. Det viktigaste för att träden ska klara av en återflytt är skötseln, att träden får tillräckligt med vatten efter en flytt är A och O, säger Örjan Stål.

– Trafikverket ansvarar för etableringsskötseln på plats i Färjenäsparken fram till augusti 2025, säger Mira Ovuka Andersson, ansvarig miljö Västlänken och Olskroken planskildhet.
Det är samma entreprenör som ansvarade för de förberedande arbetena och flytten som står för etableringsskötseln, vilket ger kontinuitet i arbetet.

Sedan 2014 har Göteborgs stad och Trafikverket inventerat cirka 1 500 träd i gatu- och parkmiljö för att få en överblick över trädens hälsa, ålder och art. Man har också undersökt trädens rotsystem och rötternas hälsa.

I och med planerade stadsutvecklingsprojekt kommer stora områden längs med Västlänkens sträckning att se annorlunda ut i framtiden. Därför kommer det inte att vara möjligt att ersätta alla träd på samma plats, många träd får en annan plats i staden. Tillsammans med Göteborgs Stad arbetar Trafikverket med att hitta lämpliga platser för nyetablering och att återställa parker och andra grönytor som påverkas.

Läs mer om trädflytten: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Nyheter/2021/2021-01/fran-tollered-till-farjenas--nu-flyttar-traden-tillbaka-till-stan/

Läs mer om Färjenäsparkens utveckling: stadsutveckling.goteborg.se/farjenasparken

Kontakter

För ytterligare information:
Örjan Stål, 070-6578424, orjan.stal@trafikverket.se
Mira Ovuka Andersson, 010-123 23 36, mira.andersson-ovuka@trafikverket.se

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 9000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum