Stockholms stad

Frans Schartaus Handelsinstitut startar en helt ny YH-utbildning inom läkemedelsproduktion

Dela

Frans Schartau Handelsinstitut har beviljats utbildningsstarter för den helt nya yrkeshögskoleutbildningen Läkemedelstekniker. Utbildningen har inte funnits i Stockholm tidigare. Läkemedelsbranschen är på frammarsch och det har skett stora investeringar i både nya och befintliga produktionsanläggningar i Mälardalen. Den här gången har vi arbetat med lite nya aktörer som vänt sig till oss då det varit svårt att hitta kompetent personal då produktionsvolymen ökat. Det har möjliggjort att vi kunnat arbeta nära arbetslivet redan i ett tidigt skede, berättar Rektor Christel Andersson.

Branschen har visat ett enormt engagemang under hela processen. Utbildningen Läkemedelstekniker är tre terminer lång och syftar till att utbilda personer som vill arbeta med läkemedelsproduktion, då framförallt läkemedeltekniker, produktionsgranskare och produktionstekniker.Tillgång till kompetens och arbetskraft är ett av life science sektorns största utmaningar, en bransch som till storlek är Sveriges andra största exportindustri. Ett av företagen som varit tongivande i framtagandet är Octapharma.

Octapharma är ett tillväxtbolag som kontinuerligt behöver anställa kompetent personal till vår produktionsanläggning på Kungsholmen, under 2016 anställde vi 137 nya medarbetare. Vår tillverkningsprocess är komplex och tar lång tid att lära sig yrket om man inte har rätt erfarenhet och kunskap med sig. Vi involverade oss i framtagandet av utbildningen Läkemedelstekniker då en YH-utbildning nu möjliggör att vi kan rekrytera medarbetare som besitter rätt teoretisk och praktisk erfarenhet och som har som mål att få anställning som just Läkemedelstekniker. Vi uppskattar att vi framöver har ett kontinuerligt behov av ett 50-tal medarbetare per år med den kompetens som denna utbildning ger.” Anna Holck, HR Project Manager, Octapharma

- Vi är mycket glada över beskedet om 3 beviljade yh-utbildningar! Vi är mest glada över att återigen kunna fylla stora kompetensbehov inom flera branscher. Våra yh-utbildningar har dessutom mycket goda resultat där nio av tio får jobb efter utbildningen, säger Arjun Bakshi, arbetsmarknadsdirektör i Stockholms stad.

- Det är mycket glädjande att vi nu kan säkra kompetensförsörjningen inom dessa områden och att branscherna får kvalificerad arbetskraft. Det underlättar också för den enskilde studenten, då förutsättningarna att få jobb efter utbildningen är mycket goda. Yrkeshögskoleutbildningar är både framgångsrika och långsiktigt hållbara, säger Bengt Jönsson, avdelningschef för Vuxenutbildning Stockholm.

Förutom Läkemedelstekniker beviljades Frans Schartaus Handelsinstitut fler starter för utbildningen Medicinsk sekreterare som nu kommer att starta på både hösten och våren samt en ny utbildning, Projektledning: Hållbara möte och Event.

Frans Schartaus Handelsinstitut bedriver eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningar inom ramen för yrkeshögskolan. Skolan utbildar både specialister och ledare. Yrkeshögskoleutbildningarna skapas och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Vår målsättning är att bedriva utbildning med hög kvalité där de studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetens som arbetslivet efterfrågar. Frans Schartaus Handelsinstitut har idag 15 YH-utbildningar inom ekonomi, försäljning, hälso- och sjukvård samt turism- och besöksnäringen. Hela 9 av 10 av får arbete direkt efter examen. Vi finns i nyrenoverade lokaler på Södermalm, nära Skanstull. Läs mer på www.schartau.se

Nyckelord

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum