Lunds stift, Svenska kyrkan

Fredrikskyrkan förvandlad för framtiden

Dela

Renoveringen av Fredrikskyrkan i Karlskrona är ett av Sveriges största ombyggnadsprojekt av en kyrka. Efter att ha varit stängd i drygt två år för en total inre omvandling återinvigs Fredrikskyrkan vid en högmässa på Palmsöndagen den 25 mars klockan 11.00. Återinvigningen leds av biskop Johan Tyrberg och kontraktsprost Pamela Garpefors.

Fredrikskyrkans förvandling är ett av Sveriges största ombyggnadsprojekt av en kyrka. Pastoratets strategi är att avyttra vanliga byggnader och använda kyrkorna mer i den dagliga verksamheten. Som en del i denna plan har Fredrikskyrkan genomgått en omvandling där bland annat nya utrymmen skapats, de fasta bänkarna bytts ut mot stolar designade av Åke Axelsson (intervju med Axelsson), entrén tillgänglighetsanpassats och golvvärme installerats.

Fredrikskyrkan ritades av Nicodemus Tessin d.y. och stod klar 1744. Genom att ta bort bänkinredning och altare som tillkom 1913-15 återgår pastoratet till Tessins ursprungstankar om ett visionärt och modernt kyrkorum. Bland annat finns nu ett podium med gradängsteg för körer framför koret. Podiet kan förändras efter behov och rymmer även ett osynligt rum som kan hissas upp. Ole Drachmann har utfört det arkitektoniska arbetet.

Både altaret av Carraramarmor och dopfunten i diabas är nya, formgivna av konstnären Pål Svensson. Dopfunt och altare accentuerar via sacra – en helig väg. Vägen från dopfunten till altaret, de båda sakrament som Jesus själv instiftat, tydliggörs. En nära relation mellan dopet och nattvarden, mellan ”inträdets” och ”föreningens” sakrament, där det nya livet föds och där det får sin näring fördjupas. 

Pressträff
Direkt efter högmässan bjuds journalister och fotografer in till pressträff i rummet under läktaren i södra korsarmen. Medverkande: biskop Johan Tyrberg, kontraktsprost/kyrkoherde Pamela Garpefors, projektledare/kanslichef Per Gustafsson, förvaltningsassistent Britt Andersson, kyrkorådets ordförande Gertie Olsson, organist Staffan Sundås, arkitekt Ole Drachmann, konstnär Pål Svensson, designer Åke Axelsson, konsult Leifh Stenholm och stiftsantikvarie Heikki Ranta.

Återinvigningen av Fredrikskyrkan pågår under en hel vecka
För fullständigt program, se hemsidan: https://www.svenskakyrkan.se/karlskrona/kalender

Fakta om Fredrikskyrkan
Fredrikskyrkan är en barockkyrka som invigdes 1744. Nicodemus Tessin d.y. ritade kyrkan och byggandet tog över 20 år. En omfattande renovering genomfördes 1913-1915. Kyrkans äldre, på 1980-talet nedmonterade, Åkerman & Lund-orgel har renoverats och satts upp på kyrkans norra korsarmsläktare. En ny orgelfasad gömmer den mycket stora orgeln vars pipor nästan fyller hela läktaren. Lunds stift har beviljat närmre 20 miljoner i kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag till delar av renoveringen. Den totala slutnotan landar på drygt 110 miljoner kronor.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 166 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum