Umeå kommun

Fria nyttigheter till fristående huvudmän avslutas 1 januari 2020

Dela

För- och grundskolenämnden beslutar att kostnadsfria likvärdiga tjänster (så kallade fria nyttigheter) inte erbjuds till fristående huvudmän inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola från och med 1 januari 2020. Istället utgår ekonomisk ersättning i enlighet med skollagen. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet avslutas som fri nyttighet 1 juli 2020 och fristående huvudmän erbjuds istället teckna avtal att köpa tjänst av Umeå kommun.

I en Kammarrättsdom (mål nr 1551-18), om bidrag till Minervaskolan i Umeå, fastställs att Umeå kommun måste lämna ekonomisk ersättning till fristående huvudmän istället för nuvarande modell där dessa kostnadsfritt får nyttja tjänster som modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet, kompetensstöd/teknisk utrustning för undervisning av elever med grav hörselnedsättning och språkstörning, kulturaktiviteter samt upphovsrättsskyddat undervisningsmaterial via Mediacenter.

Fristående huvudmän kommer dock att erbjudas att teckna avtal att köpa tjänst av Umeå kommun för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet med start 1 juli. Avtalet ska vara tecknat senast 31 mars och avse minst fem år för att ge förutsättningar för Kompetenscentrum för flerspråkighet till en hållbar och långsiktig personalplanering. 

– Fria nyttigheter har funnits för att alla elever, oavsett om man går i en kommunal eller fristående skola, ska få tillgång till likvärdiga pedagogiska och stödjande resurser men vi måste följa Kammarrättens beslut även om det saknar barnperspektiv, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstades igenom om att ta fram en skrivelse till regeringen och andra berörda myndigheter och aktörer, såsom SKR, för att påtala konsekvenserna av Kammarrättens dom samt bristerna i elevpengssystemet.

Mer information:
Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
076-810 64 68
nastehoali.lander@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Våra verksamheter präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.

Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 129 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum