Umeå kommun

Fria nyttigheter till fristående huvudmän avslutas 1 januari

Dela

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att kostnadsfria likvärdiga tjänster (fria nyttigheter) inte erbjuds till fristående huvudmän inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning från och med 1 januari 2020. Istället utgår ekonomisk ersättning i enlighet med skollagen. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet avslutas som fri nyttighet 1 juli 2020 och fristående huvudmän erbjuds istället teckna avtal att köpa tjänst av Umeå kommun.

I en Kammarrättsdom, om bidrag till Minervaskolan i Umeå, fastställs att Umeå kommun måste lämna ekonomisk ersättning till fristående huvudmän istället för nuvarande modell där dessa kostnadsfritt får nyttja tjänster som upphovsrättsskyddat undervisningsmaterial via Mediacenter, modersmålsundervisning och studiehandledning. Beslutet innebär att Mediacenters tjänster som fri nyttighet försvinner från och med 1 januari 2020.

Fristående huvudmän kommer dock att erbjudas att teckna avtal att köpa tjänst av Umeå kommun för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet med start 1 juli. Avtalet ska vara tecknat senast 31 mars och avse minst fem år för att ge förutsättningar för Kompetenscentrum för flerspråkighet till en hållbar och långsiktig personalplanering.

– Som kommun har vi tagit ansvar för att alla elever, oavsett om man går i en kommunal skola eller fristående skola, ska få tillgång till likvärdiga pedagogiska och stödjande resurser men vi behöver följa Kammarrättens beslut. Vi kommer att följa konsekvenserna av vad det här innebär, säger Peter Vigren (S), ordförande i nämnden.

Torsdag 19 december ska för- och grundskolenämnden fatta beslut om fria nyttigheter gällande fristående huvudmän inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstades igenom om att ta fram en skrivelse till regeringen och andra berörda myndigheter och aktörer, såsom SKR, för att påtala konsekvenserna av Kammarrättens dom samt bristerna i elevpengssystemet.

Sammanträdet pågår till kl. 15.00.


Mer information efter sammanträdets slut:
Peter Vigren (S)
ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Robert Axebro (C)
vice ordförande
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Mariam Salem (MP)
2:e vice ordförande
070-485 19 36
mariam.salem@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Våra verksamheter präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.

Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 129 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum