Lärarnas Riksförbund

Frikort för skolnedskärningar

Dela

Nyligen meddelade utbildningsminister Anna Ekström att bidragsreglerna för likvärdighetsbidraget till skolhuvudmännen ändras. Nu tar man bort det så kallade kostnadsvillkoret som innebär att de huvudmän som tar emot bidraget inte får dra ner på sina egna personalkostnader.

— Nu riskerar regeringens största utbildningssatsning att sjunka ihop som en misslyckad nyårssufflé. Bidraget kommer i fortsättningen att kunna användas för att nödtorftigt fylla hålen i spåren av kommunernas planerade nedskärningar. Det är ett allvarligt bakslag och under all kritik att staten nu ger frikort för skolnedskärningar, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Likvärdighetsbidraget infördes efter att det stod allt mer klart att klyftorna i svensk skola ökat. Förslaget kom från den så kallade Skolkommissionen. Syftet var att åstadkomma en resursfördelning till undervisning och elevhälsa som tog hänsyn till kommunernas skillnader i förutsättningar och behov.

— Anna Ekström undergräver nu Skolkommissionens bärande förslag. En kommission som hon själv initialt ledde. Av den satsning som för 2020 skulle uppgå till sex miljarder kronor återstår en satsning som inte ens når upp till fem miljarder och då har ändå bland annat en lågstadiesatsning fått bidra till att betala kalaset. Nu följer nästa steg i nedmonteringen av statsbidraget. Varför ambitionerna dras ner i ljuset av de problem med likvärdighet som nyss visades i Pisa-undersökningen är för mig en gåta, säger Åsa Fahlén.

En våg av nedskärningar i skolan väntar under nästa år. I en enkät som Sveriges Radio skickat ut uppger tre av fyra skolchefer att det blir besparingar på skolan under 2020.

— Inget tyder just nu på att Skolsverige får uppleva det glada tjugotalet. Men ännu finns det tid att vända utvecklingen. Anna Ekström måste hitta ut ur decentraliseringens återvändsgränd och stå upp för ett nationellt ansvar för svensk skola. Släpp inte greppet om skolan utan gå motsatt väg och låt staten ta över hela finansieringen av skolan. Först då kan vi ge elever och lärare villkor som stärker likvärdigheten, avslutar Åsa Fahlén.

Kontakter

Om

Lärarnas Riksförbund
Lärarnas Riksförbund
Sveavägen 50
111 34 Stockholm

070- 262 27 00https://www.lr.se/

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 92 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Följ Lärarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund kräver en översyn av timplanen17.1.2020 11:35:42 CETPressmeddelande

I samband med Skolverkets översyn av kursplaner i höstas blev det uppenbart att det är svårt att få allting att rymmas inom skolans nuvarande timplan. Att det finns en stor stoffträngsel gäller framför allt ämnet historia. Detta var också anledningen till att Skolverket ville stryka antikens historia ur kursplanen, men efter hård kritik får antiken vara kvar i undervisningen. Skolverket hade inte mandat att föreslå utökad timplan men det var uppenbart att de såg problemet.

Målet måste vara 100%11.12.2019 11:42:41 CETPressmeddelande

Det är positivt att andelen elever som tar gymnasieexamen på högskoleförberedande program ökar något och att detta är en trend som hållit i sig de senaste åren. Det finns dock flera oroande tendenser i de resultat som Skolverket redovisar idag vad gäller andelen elever som tar gymnasieexamen. Det är viktigt att poängtera att det är de högskoleförberedande programmen som står för ökningen, på yrkesprogrammen är tendensen snarare den motsatta.

Viktigt att satsningar på skolan fortsätter3.12.2019 09:31:52 CETPressmeddelande

– Resultatet för svensk skola i PISA är positivt, men långt ifrån tillräckligt för att återupprätta Sverige som kunskapsnation. Satsningar på skolan ger avkastning i många decennier och underlåtenhet att investera ger problem som biter sig fast. Lärares förutsättningar att både planera och följa upp undervisningen är helt avgörande för undervisningens kvalitet och höjda kunskapsresultat. – Nu hotar ett stort antal kommuner med nedskärningar som fullt ut drabbar skolan. Det riskerar att förvärra lärarnas arbetsmiljö och minska attraktiviteten i yrket. Staten måste gå in och ta över ansvaret för skolans finansiering - och det måste ske nu, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum