Stockholms stad

Friskare sjöar, vattendrag och kustvatten i Stockholm med lokala åtgärder

Dela

I morgon börjar innovationshelgen Stockholm H2O som välkomnar allmänheten till Strandvägskajen för att inspireras och ta del av aktörers projekt och lösningar som använder vår gemensamma och värdefulla resurs – vatten. I Stockholm är sjöar, vattendrag och kustvatten hårt belastade av mänsklig aktivitet. Övergödning, miljögifter och påverkan på fysiska livsmiljöer är de tre största miljöproblemen.

Stockholms stad genomför ett omfattande arbete med att förbättra vattenkvaliteten i alla stadens 21 vattenförekomster. Ett exempel på åtgärd mot övergödning är fosforfällning där man binder fosforn som frigörs från sedimenten. Åtgärden leder till mindre övergödning och färre algblomningar.

- Vi planerar och genomför många åtgärder för bättre vattenkvalitet men de ekologiska systemen reagerar långsamt, berättar Katarina Forslöw, projektledare på miljöförvaltningen i Stockholms stad. Det krävs ett långsiktigt arbete innan vi kan börja se effekterna.

Några åtgärder som Stockholms stad gör för bättre vattenkvalitet är:

 • Att leda in dagvattnet från gator och bebyggd mark till filter, dammar och våtmarker för att det ska renas innan det rinner ut i våra sjöar, vattendrag och kustvatten.
 • Att berätta om att det vi gör på land påverkar våra vatten, så att vi tillsammans kan minska effekten på sjöarna.
 • Att ta fram och genomföra åtgärder för våra sjöar, vattendrag och kustvatten.

- Stadens arbete för bättre vattenkvalitet är nödvändigt för att vi ska kunna nå de lagkrav som finns gällande att nå miljökvalitetsnormerna för våra vattenförekomster och för att förbättra för det ekologiska livet, säger Katarina Forslöw. Men det är också nödvändigt för att stockholmarna ska kunna njuta av vattnet genom fiske, bad- och båtliv. Här har även stockholmarna en stor möjlighet att hjälpa till med att förbättra vattenkvaliteten.

Så kan du hjälpa sjöarna:

 • Kasta skräp, cigarettfimpar, snus och tuggummi i papperskorgen. Mycket av skräpet som hamnar på gatan rinner ner i gatubrunnarna och ut i närmaste sjö.
 • Tvätta bilen i en biltvätt eller i en avsedd biltvättshall. Om bilen tvättas på gatan rinner miljöfarlig smuts och tvättmedel ner i brunnarna och ut i sjön.
 • Undvik ogräsmedel och bekämpningsmedel på din tomt. Det följer med regnvattnet ner i brunnarna.
 • Välj grus eller plattor till din uppfart så att regnvatten kan rinna igenom marken och renas. Vattnet kan inte tränga igenom asfalt, utan rinner istället över gatorna och samlar på sig smuts som sedan hamnar i sjöarna via brunnar och diken.
 • Gödsla med måtta och undvik konstgödsel.
 • Lämna alltid kemikalier, som olja eller färg, på miljöstationer. Spola aldrig ner det i avloppet eller i gatubrunnen.

Om du har båt:

 • Skydda din båtbotten utan skadliga kemikalier.
 • Underhåll båten med skydd för dig och miljön.
 • Använd motor och energi med omsorg om miljön.
 • Ta hand om kemikalierna.
 • Använd disk och hygien och toalett på rätt sätt till sjöss.

Nyckelord

Kontakter

Katarina Forslöw,
Projektledare Vattenmiljöenheten
Miljöförvaltningen, Avdelningen för Miljöanalys
Telefon: 08-508 28 759
E-post: katarina.forslow@stockholm.se

Bilder

Länkar

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum