Umeå kommun

Fullmäktige antar detaljplan för fastighet Öst på stan

Dela

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för fastigheten Älgoxen 1 med flera Öst på stan. Beslutet har fattats av kommunfullmäktige eftersom detaljplanen bland annat avviker från översiktsplanen.

– Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder som anpassas till riksintresset för kulturmiljö. Planen anpassas dels till den gamla planstrukturen samt utformning och gestaltning. Syftet är också att förbättra förutsättningarna för grön- och friytor, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Arbetet med att upprätta detaljplanen påbörjades av Umeå kommun i december 2018. Detaljplanen avviker från översiktsplanen, fördjupning för Umeå (2011), i avseendet att kravet för friyta är mindre än en tredjedel av bruttoarean som översiktsplanen föreskriver. Beslutet att anta detaljplanen fattas av kommunfullmäktige eftersom detaljplanen handläggs med utökat förfarande och avviker från översiktsplanen.

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och statliga instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Under mötet i kommunfullmäktige beslutades även om att teckna ett exploateringsavtal för att säkerställa genomförandet av detaljplanen och för att tydliggöra vem som har ansvar att utföra och att bekosta olika insatser.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se


Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum