Norrköpings kommun

Fullmäktiges presidium föreslår att kommunala bolag tilldelas anmärkningar

Dela

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att fullmäktige fattar beslut om att tilldela styrelserna för kommunala bolagen Upplev Norrköping och Nodra anmärkningar. Samtidigt föreslår presidiet att fullmäktige beviljar styrelse och vd för Upplev Norrköping ansvarsfrihet.

Tidigare har kommunens lekmannarevisorer föreslagit att styrelserna för kommunala bolagen  Upplev Norrköping och Nodra ska tilldelas anmärkningar. Vid sitt möte 23 april har nu kommunfullmäktiges presidium också beslutat att föreslå fullmäktige att anmärkningar ska tilldelas de båda styrelserna.

I Nodras fall handlar det om styrelsens agerande i samband med ett bolagsköp, där bolaget anses ha brutit mot ägardirektiven.

Vad gäller Upplev Norrköping så gäller det styrelsens och vd:s agerande i samband med 2018-års Avengersutställning. I det här ärendet har också en extern revisor gjort en genomlysning och rekommenderat att inte bevilja dem ansvarsfrihet.

Till en del går vi nu på det som revisorerna har sagt. Det handlar om att tilldela Upplev Norrköpings styrelse en anmärkning. De borde ha agerat genom att till exempel ha ett extra styrelsemöte under den tid Avengersutställningen pågick. Däremot ser vi inte att styrelsens eller vd:s agerande har vållat bolaget en betydande ekonomisk skada. Därför anser vi inte att deras agerande motiverar att inte ge dem ansvarsfrihet, säger kommunfullmäktiges ordförande Olle Vikmång (S).

Kontakt:
Olle Vikmång (S)
Titel: kommunfullmäktiges ordförande
Telefon: 070-687 15 38

__________________________________________________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum