Tekniska verken i Linköping

Fullskaligt test av teknik för att ta upp och separera flytslam i reningsverk

Dela

Energimyndigheten ger stöd till Tekniska verken, Nodra och SurfCleaner för fullskaligt test av teknik för att ta upp och separera flytslam i reningsverk. Målet är minskad resursförbrukning och ökad biogasproduktion – utan vattenanvändning och med mycket liten energiåtgång. Flytslam är ett globalt problem i avloppsreningsverk som uppstår under olika process-förhållanden. Det är samtidigt en potentiellt viktig energikälla (inom EU ca 840 GWh/år) som i dag inte kan tas tillvara då det saknas en lösning för att samla in det på ett effektivt sätt.

I dagsläget hanteras flytslam genom manuell bortspolning eller genom att pumpa bort det med sugbil. Vid bortpumpning sker det tillsammans med en ansenlig mängd vatten, vilket kan innebära – beroende på hur reningsverket är uppbyggt – att flytslammets energiinnehåll går förlorat. Om slammet kan samlas in utan vatten kan reningsverk istället omvandla det till bioenergi och ta tillvara på fosfor – samtidigt som man kan minimera driftstörningar, driftskostnader, energiåtgång och användning av kemikalier.

SurfCleaner har en patenterad teknik som på ett energieffektivt sätt samlar in och separerar flytslammet, vilket möjliggör en betydande ökning av bioenergi från samhällets restströmmar. En teknik som nu ska valideras som ett komplett system som kan integreras i existerande reningsverk i Sverige och internationellt.

I projektet kommer SurfCleaner tillsammans med flera reningsverk och industripartners i Sverige (Tekniska verken i Linköping och Nodra i Norrköping) att utvärdera hur SurfCleaners teknik kan integreras i reningsverkens existerande processer och system.

Energimyndigheten har beviljat stöd för genomförande av projektet ”Fullskaligt test av SurfCleaner för att ta upp och separera flytslam i reningsverk” under tiden november 2020 till juni 2022. 

Anna Lövsén, affärsområdeschef, vatten och avlopp, Tekniska verken i Linköping:
”Tekniska verken vill vara drivande i utvecklingen av nya innovationer, inte minst för att etablera framtidssäkra, resurseffektiva lösningar i regionen. Genom nära samarbeten med företag, som exempelvis SurfCleaner, vill vi skapa en långsiktig lönsamhet och en effektiv säker verksamhet.”

Bodil Widell, gruppchef för enheten innovation och utveckling, Nodra AB:
”Roligt och spännande att få vara delaktiga i utvecklingen av en innovativ och hållbar lösning som kan ersätta dagens manuella och resurskrävande hantering av flytslam”.

Mikael Andersson, vd, SurfCleaner:
”Vi är glada över möjligheten att fortsätta utveckla våra unika maskiner för reningsverk så vi kan bidra till att lösa globala utmaningar. Vi vill visa att reningsverken kan lösa sina problem med flytslam, spara kostnader samt använda flytslam för att öka biogasproduktionen – en mycket viktig framtida energikälla, inte bara i Sverige utan i hela världen.”


Inledande tester
Under 2019-2020 har SurfCleaner tillsammans med Tekniska verken i Linköping, med finansiering från Energimyndigheten, framgångsrikt genomfört inledande tester av denna patenterade teknik som gör det möjligt att på ett energieffektivt sätt samla in och separera flytslammet.

En SurfCleaner har i det projektet placerats i en 1 av 4 linjer i ett biosteg på Nykvarnsverket på Tekniska verken i Linköping. Kameror har varit installerade under hela testperioden och jämförande bilder visar att SurfCleanern tar bort flytslammet och att tekniken fungerar.

Resultaten från dessa tester visade att tekniken har stor betydelse för att industrin ska kunna ställa om till en mer hållbar energi- och resursanvändning.

Björn Eriksson, Tekniska verkens avdelningschef på Nykvarnsverket i Linköping:
”Under det år vi har testat SurfCleaner i en av våra bassänger för biologisk rening, har vi sett att den effektivt tar bort flytslam. Vi ser nu fram emot att hitta lösningar för att ta hand om det uppsamlade flytslammet på ett energieffektivt sätt.”

Globalt tillväxtområde
Sverige har idag kommit mycket långt ur ett internationellt perspektiv inom området digitalisering, robotisering samt resurseffektivisering inom vattenreningsverksamheter. Vattenrening är också ett område som bedöms bli ett globalt stort industriellt tillväxtområde. Långsiktigt kommer projektet med ett tydligt fokus, och en relativt väl definierad marknad, därmed kunna leda till ett ökat antal arbetstillfällen, ökade exportintäkter för Sverige samt en minskad energianvändning i Sverige och globalt.

För mer information kontakta gärna:
Björn Eriksson, avdelningschef Nykvarnsverket, Tekniska verken i Linköping
013-30 85 53, bjorn.eriksson@tekniskaverken.se

Bodil Widell, gruppchef på Nodra AB
Telefon: 011-15 36 05, bodil.widell@nodra.se

Mikael Andersson, vd, SurfCleaner 
070-515 26 00,mikael.andersson@surfcleaner.com 

Fakta om SurfCleaner:

  • SurfCleaner flyter på vattenytan och samlar in, separerar och tömmer automatiskt 
    allt som flyter, som exempelvis flytslam, olja, skum, fett och skräp. 
  • Kan separera 6 000 liter flytslam i timmen med minimalt vatteninnehåll. 
  • Det separerade avfallet kan i de flesta fall återanvändas eller användas som resurs.
  • SurfCleaner är designad för kontinuerlig drift i krävande miljöer vilket innebär minimalt underhåll.
  • Drar lite energi. Kan drivas med solenergi.
  • Kan användas i reningsverk, industrianläggningar, brunnar, hamnar och ute till havs.
  • Mer information om SurCleaner finns här 

Finansiering:
Energimyndigheten har beviljat projektet stöd med motsvarande ca 41 procent av den totala projektkostnaden på 8,7 miljoner kronor.

Nyckelord

Bilder

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra
215 000 privat- och företagskunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar. 
 
Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se
 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum