BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Fullständiga betyg i nian förebygger psykisk ohälsa

Dela

Det är en positiv signal att fler går ut grundskolan med fullständiga betyg, av de elever som är etablerade i Sverige. Samtidigt krävs stora insatser för nyanlända elever. Så kommenterar Bris Skolverkets betygsstatistik.

– Det är en positiv signal, efter flera års negativ utveckling, att andelen av de etablerade eleverna som klarar grundskolan ökar, även om det fortfarande är för många som går ut med ofullständiga betyg. Vi vet att fullständiga betyg i årskurs nio är en viktig skyddsfaktor för att förebygga psykisk ohälsa bland barn, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Att klara skolan är en mänsklig rättighet, och det är vuxenvärldens skyldighet att möjliggöra för barn och unga att gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Alla barn är unika och det finns ingen enkel åtgärd för att öka antalet behöriga elever, utan det handlar om hur skolan tar emot och ser varje barn utifrån hens behov.

– Vi på Bris ser i våra kontakter med barn och unga att många beskriver en komplex och kaotisk familjesituation och en utsatthet som går ut över skolresultaten. Det är viktigt att fortsatt prioritera insatser som ser till helheten kring barnet, säger Magnus Jägerskog.

Samtidigt minskar behörigheten drastiskt för den grupp barn som nyligen kommit till Sverige eller som saknar personnummer.

– Det är oerhört viktigt att ännu mer resurser och stöd kopplas in till nyanlända elever för att de ska ha en rimlig chans att klara skolan. Det är en mycket utsatt grupp barn där många bär med sig traumatiska upplevelser och där de, med den nya asyllagen, lever med ökad otrygghet och oro för sin framtid, säger Magnus Jägerskog.

För mer information, kontakta: 
Anna Holmqvist, pressekreterare 
anna.holmqvist@bris.se 
070-779 95 06 

Barnens rätt i samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och unga samt upprätta möjligheter för dem att föra en dialog med vuxna. FN:s konvention om barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.se .

Bris telefonnummer för barn och unga: 116 111  

Bris Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50   

PG: 90 15 04-1

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.seBris telefonnummer för barn och unga: 116 111Bris Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50PG: 90 15 04-1

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum