WSP

Fyra av tio har drabbats av vattenbrist de senaste fem åren

Dela

Nära fyra av tio svenska hushåll har drabbats av vattenbrist under de senaste fem åren och 67 av 98 tillfrågade kommuner uppger att de redan idag har påverkats av klimatförändringarna. Det är dock väldigt få bland både kommuner och privatpersoner som har beredskap för att hantera kommande vattenbrist. Det visar två färska undersökningar om vatten med medborgare respektive kommuner från analys- och teknikkonsultföretaget WSP.

Bara 26 av de 98 svarande hos kommunerna har tagit fram klimatanpassningsplaner. Bilden får användas fritt av tredje part.
Bara 26 av de 98 svarande hos kommunerna har tagit fram klimatanpassningsplaner. Bilden får användas fritt av tredje part.

Generellt är det gott om vatten i Sverige men de senaste åren har grundvattennivåerna blivit lägre och på flera håll i landet har läget varit kritiskt. Hela 67 av de 98 kommuner som svarat på en undersökning från WSP uppger att de redan idag har påverkats av klimatförändringarna och extrema väderhändelser. Trots det uppger bara 26 av de tillfrågade att kommunen har klimatanpassningsplaner för att möta dessa risker.

Bland hushållen är det 37 procent som uppger att de under de senaste fem åren drabbats av vattenbrist, vilket föranlett någon typ av restriktioner som exempelvis bevattningsförbud. Trots att så många som 3,7 miljoner svenskar drabbats av vattenbrist de senaste åren är det väldigt få som har någon beredskap för att hantera framtida händelser. Drygt sju av tio svenska hushåll säger att de inte har förberett sig för en händelse där de skulle kunna bli utan vatten under längre tid än ett dygn.

– Egentligen finns det vatten så det räcker till alla i Sverige, även med en fortsatt växande befolkning, säger Anna Dahlman Petri, VA och vattenexpert på WSP. Problemet är att vattnet inte alltid finns på rätt plats eller av rätt kvalitet. Vi kommer att behöva transportera det längre sträckor och ha en mer avancerad produktion vilket i sin tur leder till ökade kostnader. Samtidigt har vi en utmaning med gamla och dåligt underhållna VA-ledningar där så mycket som 25 procent av det dricksvatten som produceras inte når fram till hushåll och företag.

Det behövs nu ett helt batteri av åtgärder både på kort och lång sikt, hävdar Anna Dahlman Petri:

 1. Kommunerna måste först och främst sluta att skjuta upp renoveringen av vårt 190 000 km långa VA-ledningsnät på framtiden.
 2. Sverige saknar 2 000 personer med kompetens inom VA. Högskolor och gymnasier behöver utbilda allt från experter till rörmokare.
 3. Ställ krav på kommunerna att skapa ytor för avrinning i städerna. Ju tätare vi bygger desto viktigare blir det att anlägga platser att leda vattnet till eller platser som fungerar som översvämningsskydd. Lekplatser, parker och fotbollsplaner kan ges dubbla funktioner, gräsplan ena dagen, vattenmagasin dagen därpå. Detta måste dock planeras in tidigt i processen.
 4. Höj priset på vatten så att vi kan finansiera underhållet av VA-ledningarna och vattenverken.
 5. Ta fram planer för hur vattnet ska prioriteras vid kommande kriser.
 6. Prioritera utrymme under marken för VA-nätet. Idag får det livsviktiga vattnet stryka på foten för vägar, tunnlar, fjärrvärme, tunnelbanor, bredband och shoppingcentra.
 7. Ställ krav på företag och andra typer av verksamheter att de ska rena det vatten som de använder och inte överlåta det till kommunerna.
 8. Begränsa dricksvattenanvändning för verksamheter som inte behöver den kvalitén, utan lika gärna kan använda orenat vatten, även kallat råvatten.
 9. Gör som i Danmark, redan 1994 införde man straffavgifter vid läckage i VA-ledningarna.
 10. Förtydliga kraven på rening av dagvatten, dvs regnvatten och smältvatten, för olika aktörer så att vi blir bättre på att säkra status i våra vatten.
 11. Standardisera även industriella maskiner för vattenanvändning för att sätta fart på produktutvecklingen. Ett bra exempel är hur internationella och nationella standarder för konsumentmarknaden har resulterat i nya snålspolande munstycken och toaletter.
 12. Inför krav i vattentjänstlagen på långsiktig ekonomisk planering som sträcker sig längre än mandatperioder. 
 13. Allmänhetens kunskap och beredskap behöver höjas. Låt myndigheterna som ansvarar för vårt vatten Livsmedelsverket, HAV och Naturvårdsverket genomföra landsomfattande informationskampanjer och de kommunal VA-huvudmännen lokala kampanjer där svenska folket och företag får tips och råd om hur de kan ta tillvara på det allt dyrare och skyddsvärda vattnet.

Resultat från undersökningarna

 • Fyra av tio (37%) svenskar med kommunalt vatten har råkat ut för vattenbrist de senaste fem åren.
 • Sju av tio (73%) svenskar har ingen beredskap för en extraordinär händelse där de riskerar att bli utan vatten under längre tid än ett dygn.
 • Bara 26 av de tillfrågade 98 kommunerna har tagit fram klimatanpassningsplaner.

Kontakter

Bilder

Bara 26 av de 98 svarande hos kommunerna har tagit fram klimatanpassningsplaner. Bilden får användas fritt av tredje part.
Bara 26 av de 98 svarande hos kommunerna har tagit fram klimatanpassningsplaner. Bilden får användas fritt av tredje part.
Ladda ned bild

Länkar

Om

WSP
WSP
Arenavägen 7
12188 Johanneshov

010-7225000http://www.wsp.com

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Vi utvecklar allt ifrån städer och transportsystem till vattenförsörjning och höga hus. Med 48 700 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. I Sverige har vi omkring 4 150 medarbetare.

Följ WSP

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från WSP

Hur väl rustade är Sveriges kommuner för nästa kris? Så rankas din kommun24.9.2020 06:50:00 CESTPressmeddelande

Varför har vissa kommuner klarat den pågående krisen bättre än andra? Vad är det som gör en kommun mer eller mindre framgångsrik? Dessa är några av de frågor som analys- och teknikkonsultföretaget WSP ger svar på i årets upplaga av rapporten ”Regionernas kamp”. Rapporten visar att det finns stora skillnader mellan kommunerna och att det på flera håll krävs stora förändringar för att klara nästa kris.

Varannan pendlare tveksam till att återgå till kollektivtrafiken16.6.2020 06:37:00 CESTPressmeddelande

Användandet av kollektivtrafik har mer än halverats sedan coronautbrottet, både vad gäller privata ärenden och dagspendling. Och många kommer fortsätta avstå från kollektivtrafiken när pandemin ebbat ut och restriktionerna hävs, det visar en ny undersökning från analys- och teknikkonsultbolaget WSP. Glesare mellan säten och trängselinformation i realtid är de åtgärder som skulle öka tryggheten mest uppger de svarande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum