Läkemedelsverket

Fyra gånger fler förlorade levnadsår per suicid än per covid-19 dödsfall

Dela
En ny studie från Läkemedelsverket jämför antalet dödsfall i covid-19 med antalet dödsfall på grund av självmord. Fyra gånger fler förväntade levnadsår förlorades i självmord jämfört med död i covid-19. Detta eftersom död i covid-19 framför allt har drabbat äldre, medan suicid i högre grad drabbar yngre personer.

Läkemedelsverket har studerat sjukdomsbördan i form av förlorade levnadsår på grund av för tidig död i självmord (suicid) jämfört med antal förlorade levnadsår till följd av död i covid-19. Detta inom ramen för pågående regeringsuppdrag.

- Död i covid-19 har framför allt drabbat äldre eller mycket äldre, medan suicid i högre grad drabbar yngre personer, säger Rickard Ljung, professor och läkare på Läkemedelsverket och ansvarig för studien. För en 90-årig man som avlider i covid-19 är den förväntade återstående livslängden förkortad med ungefär fyra år, medan för en 20-årig man som begår suicid är den förväntade återstående livslängden förkortad med drygt 62 år.

Suicidprevention en folkhälsofråga

Under 2020 förlorades cirka 53 000 levnadsår till följd av suicid och cirka 90 000 levnadsår till följd av död i covid-19 i Sverige. Utifrån antal förlorade levnadsår var det ungefär 70% fler förlorade år till följd av covid-19 än till följd av suicid. I genomsnitt förlorades 34 levnadsår per suicid och åtta levnadsår per covid-dödsfall.

- Det totala antalet förlorade levnadsår under pandemin av död i covid är hittills cirka 150 000 medan det för suicid under det senaste decenniet är cirka 500 000, dvs cirka 3–4 gånger fler förlorade levnadsår i suicid då förlusten efter suicid fortsätter år efter år. Det belyser att suicidprevention är en viktig folkhälsofråga, säger Rickard Ljung.

Lika många som suicid de senaste tio åren

Analysen baseras på beräkningar från Statistiska Centralbyrån för den förväntade återstående medellivslängden i riket år 2019 per kön och vid varje given ålder. Vid födelsen förväntas idag en flicka leva i genomsnitt 85 år och en pojke 81 år. För varje dödsfall i suicid respektive covid-19 har sedan antalet förlorade levnadsår på grund av för tidig död sammanräknats. I sammanställningen ingår suicid samt dödsfall där avsikten att begå självmord bedömts som oklar. För död i covid-19 ingår alla dödsfall med en underliggande diagnos av covid-19 samt dödsfall inom 30 dagar från ett positivt SARS-CoV-2 test. Underlaget avgränsas till år 2020.

Under 2021 har ytterligare ungefär 5000 personer avlidit i covid-19. Sammantaget under 2020 och 2021 har drygt 15 000 personer avlidit i covid-19, ungefär lika många som under senaste 10 åren avlidit i suicid.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum