Bra Miljöval

Fyra kommuner i Uppsala län vill ha miljömärkt fjärrvärme men utbud saknas

Dela
Fotograf: Kjell-Åke Fredriksson
Fotograf: Kjell-Åke Fredriksson

I en nationell undersökning bland Sveriges kommuner angav fyra kommuner i Uppsala län att de har intresse av att välja miljömärkt fjärrvärme om det fanns tillgängligt. I dag erbjuder inget fjärrvärmebolag i länet det. Genom miljömärkt fjärrvärme ställs krav på skogsbruket, att oersättliga nyckelbiotoper bevaras samt att fjärrvärmebolagen gör fondavsättningar till miljöprojekt.

Fjärrvärme som inte är miljömärkt kan ha stor miljöpåverkan om det inte ställts krav på hur skogsbränslet producerats och om det inte ställts krav på garantier för att oersättliga nyckelbiotoper inte skadats. Samtidigt finns en risk att askan från förbränningen av biomassan läggs på deponi istället för att återföras till skogen vilket kan utarma skogarna.

— Genom att välja miljömärkt fjärrvärme ställs krav på att skogsbränslet ska komma från miljöanpassat skogsbruk, bland annat att skyddsvärda skogsområden skyddas från avverkning. I märkningen kräver vi även att askan från förbränningen återförs till skogen för att bibehålla näring, säger Jesper Peterson, enhetschef Bra Miljöval.

I miljömärkningen finns även krav på det ska göras fondavsättningar från försäljningen av all miljömärkt fjärrvärmeenergi.

— De avsättningar som fjärrvärmebolagen gör ska gå till projekt gällande energieffektivisering eller konvertering från fossila till förnybara värmesystem. Det är vi på Bra Miljöval som godkänner utformningen av projekten, förklarar Jesper.

Avfallsförbränningen inom fjärrvärme kan också vara problematisk. Inhemska och importerade sopor förbränns för att generera fjärrvärme vilket både kan leda till minskad återvinning och att aska från fossila råvaror hamnar i naturen.

— Bra Miljöval godkänner enbart fjärrvärme från biomassa och spillvärme från processer som baseras på förnybar energi. Genom sopförbränning missar samhället möjligheten att återvinna en stor mängd sopor samtidigt som det inte går att kontrollera vilka material som förbränns. Dessutom leder det till att askan i regel inte uppfyller krav som tillåter att den kan användas som skogsnäring, säger Jesper.

90 procent av de kommuner som svarade i en nationell undersökning vill ha miljömärkt fjärrvärme. Problemet är att det saknas tillgång. Alldeles för få fjärrvärmebolag erbjuder miljömärkt fjärrvärme.

— Vi tror att det finns fler fjärrvärmebolag som kan miljömärka hela eller delar av sin fjärrvärme för att möta kommunernas efterfrågan och driva utvecklingen till ett mer hållbart energisystem, avslutar Jesper.

Mer information:

Kriterier för Bra Miljöval Fjärrvärme

Frågor, kontakta:

Sara Widman, Kommunikatör Bra Miljöval, 070-729 18 52
Jesper Peterson, enhetschef Energi & Transporter Bra Miljöval, 070-240 17 22

Om undersökningen

Denna enkätundersökning skickades ut av Bra Miljöval till alla Sveriges kommuner i februari 2020. Undersökningens syfte var att undersöka i vilken utsträckning Sveriges kommuner har miljömärkt fjärrvärme och hur stor andel som efterfrågar fjärrvärme med miljömärkning.

  • Enkäten skickades digitalt till 290 kommuner, 181 valde att svara.
  • Skickades ut i februari 2020, med svarstid fram till sista mars.
  • Första gången någonsin undersökningen genomförs.
  • 87 av 181 kommuner angav att de inte hade miljömärkt fjärrvärme. Av dessa var 77 kommuner intresserade av miljömärkt fjärrvärme om det fanns tillgängligt.
  • 38 kommuner anger att de köper miljömärkt fjärrvärme.
  • Av 200 fjärrvärmebolag erbjuder enbart fem procent miljömärkt fjärrvärme i Sverige.

Här kan du ta del av resultaten från enkätundersökningen.

Kommuner i Uppsala län med intresse för miljömärkt fjärrvärme men där utbud saknas:

Enköpings kommun
Håbo kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 237 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Våra kriterier för licenstagarna är strikta och under ständig utveckling. Produkter och tjänster som bär märkningen Bra Miljöval måste därför utvecklas kontinuerligt för att bli skonsammare för hälsan och miljön.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fotograf: Kjell-Åke Fredriksson
Fotograf: Kjell-Åke Fredriksson
Ladda ned bild

Dokument

Om

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 237 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Bra Miljöval miljökrav är strikta och kriterierna skärps regelbundet. Produkter och tjänster måste därför fortsatt utvecklas för att kunna fortsätta bära Bra Miljöval.

Följ Bra Miljöval

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Bra Miljöval

Livsmedelsbutiker klarar skärpta krav från Bra Miljöval1.2.2021 07:05:00 CETPressmeddelande

Vår dagliga konsumtion påverkar miljön negativt. Bra Miljöval har nu ytterligare skärpt kraven för miljömärkning av livsmedelsbutiker för att minska dagligvaruhandelns miljöbelastning. Några av de skärpta kraven är att butikerna skall ha ett brett hållbart fisk- och skaldjurssortiment och inte sälja smink och hudvårdsprodukter som innehåller PFAS. Butikerna ska även erbjuda fler ekologiska och vegetariska alternativ. Alla 217 butiker som redan tidigare varit märkta med Bra Miljöval har efter hårt arbete fått förnyad licens.

Nu finns miljömärkt taxi i Göteborg13.10.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Sedan den 1 oktober kan du åka miljömärkt taxi i Göteborg. Taxibolaget Green Cab Logistics AB erbjuder tjänsten eSmart Taxi, märkt med Bra Miljöval. Med miljömärkt taxi åker du med ett fordon som drivs med miljömärkt el, biogas eller förnybar vätgas. Fordonen tvättas med miljömärkta rengöringsprodukter på ett sätt som lever upp till miljökraven. Målet med Bra Miljöval persontransporter är att få ett mer hållbart transportsystem. I september kom nya miljökrav för persontransporter där det bland annat ställs specifika krav på taxitjänster för att bidra till minskad miljöpåverkan från branschen. — Miljömärkta taxiresor utförs med el- och gasbilar för att minska klimatpåverkan samt lokala miljö- och hälsofarliga utsläpp. Elbilarna drivs även med miljömärkt el och för alla fordon ställs krav på rengöringen för att minska farliga utsläpp till vatten, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval. Green Cab Logistics AB är det första taxibolaget som erbjuder miljömärkta taxiresor enligt de nya milj

Nya miljökrav för persontransporter gör det lättare att utveckla hållbara transportsystem9.9.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Den 9 september presenteras nya miljökrav på persontransporter från miljömärkningen Bra Miljöval. Bakgrunden till nya krav är utveckling av färdmedlens teknik och förändrade resmönster. Genom att kraven nu även har anpassats efter olika färdsätt kan miljömärkningen driva på respektive bransch till ett mer hållbart transportsystem. Bra Miljöval miljömärkning för persontransporter har funnits sedan 1994. Syftet med miljömärkningen är att minska transporternas negativa påverkan på miljön. Fram till nu har kraven varit desamma oavsett färdsätt, men dessa skiljer sig nu åt. — Genom att ha anpassade krav för respektive färdsätt kan vi enklare driva på utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Förhoppningsvis kommer det att hjälpa resenärer och upphandlare att välja transporttjänsterna med lägst miljöpåverkan. De olika färdsätten är cykel- och bildelning, taxi, långfärdsbuss, stads- och regionbuss, spårtrafik och fartyg, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval. Aktörer inom persontranspor

Nyttadesign först ut att märka yoga- och meditationsprodukter med Bra Miljöval17.7.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

I maj blev Nyttadesigns produkter för yoga, meditation och avslappning märkta med Bra Miljöval. Märkningen innebär strikta miljökrav på produktionen av textilierna. Den oberoende miljömärkningen Bra Miljöval säkerställer att nyproducerade textilier tillverkas på ett hållbart sätt både för människor och miljö. — I märkningen ställs krav på hela produktionsprocessen från fiber till färdig produkt. Även att kemikalier, färger och processer är bättre för miljön och för de personer som arbetar i produktionen. Det är glädjande att Nyttadesign har valt att miljömärka 26 av sina textilprodukter, säger Eva Eiderström, chef för Bra Miljöval. Nyttadesign som tillverkat textilprodukter för yoga och meditation sedan 1992 har sett en stor efterfrågan på miljömärkta alternativ. Genom miljömärkningen tar man ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet, samtidigt som man underlättar för sina kunder att göra medvetna val. — Genom att märka produkter med Bra Miljöval så får vi en kunnig part som både ger o

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum