Sveriges Allmännytta

Fyra leverantörer godkändes som medlemmar i Prisdialogen 2022

Dela

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte, den 8 juni, beviljade styrelsen förnyat medlemskap för fyra företag. Det gäller Borås Energi och Miljö, Karlstads Energi, Kils Energi samt Övik Energi. Dessa företag blir därmed årets fyra första att godkännas av Prisdialogens styrelse avseende medlemskap för 2022.

Kils Energi har varit medlemmar sedan 2018 och de är Prisdialogens minsta medlem. Trots det, eller kanske tack vare, har de god kunduppslutning och från Prisdialogen ser vi det som glädjande att även små företag ser nyttan av att vara med i Prisdialogen.

– På Kils Energi AB har vi tack vare Prisdialogen fått en mycket bra kontakt med våra kunder, och deras förståelse för ett mindre bolags förutsättningar och prissättning har ökat. Kundnöjdheten har stadigt ökat i våra undersökningar, vilket Prisdialogen har bidragit till, säger vd Leif Östlind.

– Vi är verkligen glada över att ett så litet fjärrvärmeföretag som Kils Energi, med bara 620 kunder, visar ett så stort engagemang för Prisdialogen och för att upprätthålla en god kontakt med sina kunder, säger Anders Holmestig, ny ordförande i Prisdialogen och vd på Fastighetsägarna Sverige.

Utöver Kils Energi godkändes alltså även Borås Energi och Miljö, Karlstads Energi samt Övik Energi som medlemmar i Prisdialogen 2022. Borås Energi och Miljö har varit medlemmar i Prisdialogen sedan 2016. I Borås bedrivs alltid samrådsprocessen i sin helhet under våren – allt för att kunderna i ett tidigt skede ska veta vad som gäller för nästkommande år:

– Vi är övertygade om att vi utvecklar fjärrvärmeaffären bäst tillsammans med våra kunder och därför är Prisdialogen ett bra forum där vi lyssnar av kundernas situation och vi kan lyfta fram fjärrvärmens förutsättningar, säger Magnus Kårestedt vd på Borås Energi och Miljö. I juni kommer vi även att inleda en Klimatdialog, för ytterligare stärkt dialog med våra kunder, men då med miljöfrågan på den gemensamma agendan.

– Det är roligt att konstatera att fyra samrådsprocesser är avslutade redan innan sommaren. Nu vet kunderna i Borås, Karlstad, Kil och Örnsköldsvik vad som gäller för nästa år och även hur prognoserna med fjärrvärmepriserna ser ut framåt, avslutar Anders Holmestig.

Om Prisdialogen

Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeföretagens prissättning. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen har funnits sedan 2013. År 2021 omfattar Prisdialogen drygt 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna.

Läs mer om Prisdialogen.

Här kan du se alla medlemmar i Prisdialogen.

Mer om Klimatdialogen

Bakom Prisdialogen och Klimatdialogen står Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Energiföretagen Sverige.

Läs mer om klimatdialogen.

Mer information

Henrik Gåverud, kanslichef, Prisdialogens kansli, 072-915 5475, kansliet@prisdialogen.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Drottninggatan 29, Box 474
101 29 Stockholm

08-406 55 00http://www.sverigesallmannytta.se

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Följ Sveriges Allmännytta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Allmännytta

Lägre elnätspriser men kraftigt ökade skillnader mellan kommunerna20.5.2021 08:28:21 CEST | Pressmeddelande

Elnätsavgifterna har minskat med i snitt 2,9 procent sedan förra året, till stor del beroende på att två stora aktörer gjort prissänkningar. Skillnaderna mellan olika kommuner har dock ökat och är större än någonsin. Mellan de tio kommuner med högst respektive lägst elnätsavgift skiljer nästan 3 000 kronor per lägenhet och år, visar Nils Holgerssongruppens kartläggning av elnätsavgifterna. Sveriges Allmännytta är en av aktörerna bakom Nils Holgerssongruppen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum