Studentlitteratur AB

Fyra nominerade till Sveriges Stora Skolledarpris

Dela

Sveriges Stora Skolledarpris på 100 000 kronor delas ut för första gången på Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg nästa vecka. Studentlitteratur är med i juryn för att uppmärksamma skolledare som har gjort extraordinära insatser i sitt arbete.

28 skolledare har nominerats. Nu återstår fyra kandidater - två kvinnor och två män.
– Jag är imponerad av den bredd som nomineringarna har visat, säger Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, som har varit juryns ordförande. Skolledarna är avgörande för skolans utveckling och det är roligt att få vara med att dela ut priset för första gången.

Viktig del av kunskapsresan
Juryn har bestått av Svenskt Näringsliv, Friskolornas riksförbund, Sveriges elevråd – SVEA, Sveriges Elevkårer, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Skolledarförbund och Studentlitteratur.
– Vi ser skolledarna som en mycket viktig del av hela kunskapsresan. Från barns utveckling i förskolan, barns och ungdomars resultat i grundskolan, liksom vuxna studerandes resultat i vuxenutbildningen. Därför vill vi vara med och uppmärksamma skolledare som gjort extraordinära insatser i sitt arbete, säger Studentlitteraturs förlagschef för skola och lärarutbildning, Ronny Petterson.

Kandidaterna
Fyra kandidater återstår som möjliga pristagare till Stora Skolledarpriset med följande motiveringar:

Per Gamalielsson, rektor Vasagymnasiet, Arboga
Per är en förebild på många olika plan. Han ser sitt uppdrag som ledare i ett brett perspektiv och har på ett systematiskt och långsiktigt sätt satt sin skola i ett större sammanhang, bland annat genom samarbeten med det lokala näringslivet. Han är också känd för sitt sätt att möta varje enskild elev och all personal med respektfullt intresse och fokus på utveckling.

Anna Hansson-Bittár, rektor Brevik skola, Tyresö
Anna är mycket rutinerad och samtidigt en pionjär. Det säger något om hennes drivkraft för ständig utveckling. Som skolledare arbetar Anna med hela paletten av verktyg, organisation, relationer och utveckling av verksamhetskvaliteten. Anna Hansson-Bittár är en mycket uppskattad ledare och inspiratör som även tidigare vunnit flera ledarskapspriser.

Petra Karlsson, biträdande rektor, Polhemsskolan, Lund
Petra är en ledare som är djupt grundad i styrdokumenten och som äger förmåga att hela tiden leda sin personal till bra beslut även när omständigheterna är svårare. Genom bra och nära samarbete med eleverna och externa aktörer lyckas hon skapa en entreprenöriell anda på sin gymnasieskola samtidigt som frågor om värdegrund och likabehandling på ett självklart och mycket uppskattat sätt integreras i utbildningen.

Jacob Wesley, rektor Högbyskolan, Hemse, Gotland
Jacob är en stor inspiratör som sprider värme och glädje omkring sig samtidigt som han har fullt fokus på förbättringsarbete. Han ser inte ut att backa för några utmaningar och med sin höga kompetens, tydliga elevfokus, lyhördhet och ihärdighet lyckas han vända negativa spiraler till positiva utvecklingskulturer.

Avgörande för kvalitetsutvecklingen
– Det är oerhört viktigt att Sveriges skolledare uppmärksammas. Vi vet, och får allt mer stöd av forskningen, att det är avgörande för kvalitetsutvecklingen i svensk förskola och skola, med en stark skolledare. Det ska bli roligt, och spännande att få dela ut Sveriges stora Skolledarpris på Nordiska Skolledarkongressen inför mer än 1 300 skolledare. Priset är instiftat med anledning av Sveriges Skolledarförbunds 50-årsjubileum och kommer att delas ut vartannat år, säger Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson, som också ingått i juryn.

Träffa pristagaren på Svenska Mässan i Göteborg
Det finns möjlighet att träffa pristagaren och juryn efter prisutdelningen den 15 mars ca kl. 10.30 utanför sal K1 på Svenska Mässan i Göteborg.

För mer information kontakta:

Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv
Juryns ordförande
Tel: 08-553 431 08

Ronny Pettersson, Studentlitteraturs förlagschef för skola och lärarutbildning
Jurymedlem
Tel: 046-31 21 74

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturpriset firar 10 år – nu startar 2018 års tävling10.1.2018 08:00Pressmeddelande

Nu startar den tionde omgången av Kurslitteraturpriset, Sveriges finaste utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Priset är instiftat av Studentlitteratur och syftar till att visa på kurslitteraturens betydelse för den högre utbildningen i Sverige. Priset är också ett sätt att uppmärksamma och belöna författarnas värdefulla arbete. För mer information, se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset.

Har ni en informationssäker kultur på jobbet?31.10.2017 10:55Pressmeddelande

Vi hör ofta i nyheterna om informationsläckor och känsliga uppgifter som har kommit på villovägar. Säkra tekniska lösningar är naturligtvis väsentliga – men det räcker inte. Den nyutkomna boken Informationssäkerhet och organisationskultur lyfter fram vikten av att skapa en säkerhetsmedveten kultur inom organisationen. – Det här är den första boken i ämnet informationssäkerhet med fokus på kultur. Oftast fokuserar man på tekniska lösningar, och det är jätteviktigt, men vi vill lyfta fram de sociala aspekterna inom informationssäkerhet, säger Jonas Hallberg, teknisk doktor och verksam vid FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). Boken är ett led i ett forskningsprogram med just detta syfte, som har finansierats av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Programmet har pågått i fem år och har genererat ett flertal vetenskapliga publikationer. Medverkande i programmet, och författare till boken, är ett stort antal forskare från flera svenska universitet och FOI. Det innebär att

Minusräntor förklaras i fjortonde upplagan av Vår ekonomi13.9.2017 15:00Pressmeddelande

Vår ekonomi är den mest sålda läroboken i Sverige. 30 år efter att boken först publicerades kommer nu den fjortonde upplagan, uppdaterad med den senaste utvecklingen för svensk och internationell ekonomi. – Med den senaste finanskrisen, minusräntor och en intensiv migrationsdebatt har verkligheten sprungit ifrån många gamla läroböcker. Den nya upplagan av Vår ekonomi är modern, uppdaterad och anknyter till dagens debatt, säger SEB:s seniorekonom Klas Eklund, bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till bok om modern industriell ekonomi16.6.2017 09:36Pressmeddelande

Genom att den banar väg för en modern syn på ämnet industriell ekonomi och ger en förståelse för ekonomi i teknikintensiva verksamheter, belönas den kommande boken Modern industriell ekonomi med årets Kurslitteraturpris. – Vår förhoppning är att boken ska tydliggöra vad ämnet industriell ekonomi står för idag och därmed också kan ladda begreppet "industriell" med nya värden, säger författarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum