Studentlitteratur AB

Fyra nominerade till Sveriges Stora Skolledarpris

Dela

Sveriges Stora Skolledarpris på 100 000 kronor delas ut för första gången på Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg nästa vecka. Studentlitteratur är med i juryn för att uppmärksamma skolledare som har gjort extraordinära insatser i sitt arbete.

28 skolledare har nominerats. Nu återstår fyra kandidater - två kvinnor och två män.
– Jag är imponerad av den bredd som nomineringarna har visat, säger Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, som har varit juryns ordförande. Skolledarna är avgörande för skolans utveckling och det är roligt att få vara med att dela ut priset för första gången.

Viktig del av kunskapsresan
Juryn har bestått av Svenskt Näringsliv, Friskolornas riksförbund, Sveriges elevråd – SVEA, Sveriges Elevkårer, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Skolledarförbund och Studentlitteratur.
– Vi ser skolledarna som en mycket viktig del av hela kunskapsresan. Från barns utveckling i förskolan, barns och ungdomars resultat i grundskolan, liksom vuxna studerandes resultat i vuxenutbildningen. Därför vill vi vara med och uppmärksamma skolledare som gjort extraordinära insatser i sitt arbete, säger Studentlitteraturs förlagschef för skola och lärarutbildning, Ronny Petterson.

Kandidaterna
Fyra kandidater återstår som möjliga pristagare till Stora Skolledarpriset med följande motiveringar:

Per Gamalielsson, rektor Vasagymnasiet, Arboga
Per är en förebild på många olika plan. Han ser sitt uppdrag som ledare i ett brett perspektiv och har på ett systematiskt och långsiktigt sätt satt sin skola i ett större sammanhang, bland annat genom samarbeten med det lokala näringslivet. Han är också känd för sitt sätt att möta varje enskild elev och all personal med respektfullt intresse och fokus på utveckling.

Anna Hansson-Bittár, rektor Brevik skola, Tyresö
Anna är mycket rutinerad och samtidigt en pionjär. Det säger något om hennes drivkraft för ständig utveckling. Som skolledare arbetar Anna med hela paletten av verktyg, organisation, relationer och utveckling av verksamhetskvaliteten. Anna Hansson-Bittár är en mycket uppskattad ledare och inspiratör som även tidigare vunnit flera ledarskapspriser.

Petra Karlsson, biträdande rektor, Polhemsskolan, Lund
Petra är en ledare som är djupt grundad i styrdokumenten och som äger förmåga att hela tiden leda sin personal till bra beslut även när omständigheterna är svårare. Genom bra och nära samarbete med eleverna och externa aktörer lyckas hon skapa en entreprenöriell anda på sin gymnasieskola samtidigt som frågor om värdegrund och likabehandling på ett självklart och mycket uppskattat sätt integreras i utbildningen.

Jacob Wesley, rektor Högbyskolan, Hemse, Gotland
Jacob är en stor inspiratör som sprider värme och glädje omkring sig samtidigt som han har fullt fokus på förbättringsarbete. Han ser inte ut att backa för några utmaningar och med sin höga kompetens, tydliga elevfokus, lyhördhet och ihärdighet lyckas han vända negativa spiraler till positiva utvecklingskulturer.

Avgörande för kvalitetsutvecklingen
– Det är oerhört viktigt att Sveriges skolledare uppmärksammas. Vi vet, och får allt mer stöd av forskningen, att det är avgörande för kvalitetsutvecklingen i svensk förskola och skola, med en stark skolledare. Det ska bli roligt, och spännande att få dela ut Sveriges stora Skolledarpris på Nordiska Skolledarkongressen inför mer än 1 300 skolledare. Priset är instiftat med anledning av Sveriges Skolledarförbunds 50-årsjubileum och kommer att delas ut vartannat år, säger Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson, som också ingått i juryn.

Träffa pristagaren på Svenska Mässan i Göteborg
Det finns möjlighet att träffa pristagaren och juryn efter prisutdelningen den 15 mars ca kl. 10.30 utanför sal K1 på Svenska Mässan i Göteborg.

För mer information kontakta:

Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv
Juryns ordförande
Tel: 08-553 431 08

Ronny Pettersson, Studentlitteraturs förlagschef för skola och lärarutbildning
Jurymedlem
Tel: 046-31 21 74

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturprisets hederspris till bok som ger nycklar till grammatisk förståelse14.6.2018 10:32Pressmeddelande

Genom sina pedagogiska resonemang som på djupet förklarar grammatiska moment som många studenter snubblar på, tilldelas Nycklar till grammatik ett av Kurslitteraturprisets hederspriser 2018. – Grammatiken är erkänt svår för många: Hur ska man tänka, var ska man börja och varför ska man göra på ett visst sätt? Med vår bok vill vi ge nycklar till en ökad förståelse för hur språket fungerar, säger bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till modern grundbok i ortopedi14.6.2018 10:28Pressmeddelande

Den kommande boken Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna belönas med Kurslitteraturpriset 2018 för att på ett heltäckande och välskrivet sätt ge en aktuell introduktion till ett föränderligt fält. – Vår förhoppning är att läroboken fyller ett behov där det tidigare saknats evidensbaserad information och råd anpassade till svensk sjukvård och svensk behandlingstradition, säger bokens redaktörer.

Fortsatt uppåt när Studentlitteratur publicerar årsbokslut5.6.2018 11:15Pressmeddelande

Studentlitteraturs goda utveckling fortsätter. När koncernens årsbokslut nu blir offentlig redovisas en omsättning på 359 miljoner kronor, vilket är en ökning på 4,4 procent mot föregående år. – Trots en något stagnerande marknad fortsätter vi att växa och ta marknadsandelar, vilket ger oss möjligheter att ytterligare förstärka vårt erbjudande, säger Stefan Persson, Studentlitteraturs VD.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum