Lantbrukarnas Riksförbund

Fyra nya föreslås i LRF Ungdomens styrelse

Dela

Fyra nya ledamöter föreslås till LRF Ungdomen vid riksstämman i mars. De fyra nya namnen är Isabella Odmark, Katarina Wolf och Sebastian Remvig som väljs på två år och Filip Axelsson (fyllnadsval på ett år).

28-årige Sebastian Remvig är agronom sedan 2019, med ett stort intresse för lantbrukares ekonomi. Han bor på föräldragården i Eslöv tillsammans med sambo. Sebastian har erfarenhet som lantarbetare i Kanada och på LRFs EU-kontor i Bryssel.

– Lantbruk har alltid varit en stor del av mitt liv och uppväxten på vår grisgård har präglat mig. Min astma förhindrar mig tyvärr att delta i en del arbetsuppgifter. Jag har istället fokuserat på att arbeta så mycket som möjligt med hjärnan i lantbrukets tjänst. Inte minst under 2017 var engagemanget stort som ordförande i Ultuna studentkår, ett heltidsjobb under studieuppehåll.

Sebastian hoppas bidra med viktiga insikter i frågor om unga lantbrukares kapitaltillgång och EUs jordbrukspolitik. Att framgångsrikt få in nytt ungt blod i lantbruket är en nyckel för framtiden och där är startkapitalet en stor utmaning.

Isabella Odmark, 28 år, bor med sambo utanför Karlskoga. Hon är uppvuxen på föräldrarnas hästgård med hästuppfödning och grovfoderproduktion. Intresset ledde henne till Ultuna där hon studerat till husdjursagronom. I dag jobbar Isabella som reporter på Jordbruksaktuellt. Även Isabella har gjort praktik på LRF i Bryssel.

-– En rolig tid med jordbrukspolitik på EU-nivå och omvärldsbevakning, där jag lärde mig mycket om lobbyarbete och fick en inblick i hur arbetet i EU-parlamentet går till. Jag är styrelseledamot sedan fem år för LRF Ungdomen i Örebro, gör tredje året som ordförande.

En viktig fråga för Isabella är att öka konsumentkunskapen om svenskt lantbruk. Svensk produktion har många fördelar och branschen har lösningarna på flera av våra utmaningar. Hon vill jobba för ökad kunskap och bidra till att fler väljer svenskt på tallriken. Hon har rest runt i världen och vill arbeta med EU-frågor och hästföretagarfrågor i LRF Ungdomens riksstyrelsen.

Filip Axelsson, 23, kommer från Stora Aby i Småland. På gården, där han är uppvuxen, odlas matpotatis, jordgubbar och spannmål samt på senare år specialgrödor som sötpotatis, sparris och hallon. Förutom arbetet hemma har Filip testa lite olika arbetsplatser, bland annat på gård i Kanada och på en större mjölkgård. Han gjorde han värnplikten i flottan i Karlskrona där han lärde sig mycket om ledarskap och vikten av samarbete. Fritiden ägnas åt LRF, jakt, träning och ettåriga Bordercollien samt sin enskilda firma.

– Jag läser andra året till lantmästare på SLU i Alnarp, där jag bor tillsammans med sambon. 2015 blev jag invald i LRF Ungdomen Sydosts styrelse och sedan 2017 har jag suttit som ordförande. De senaste två åren har jag också suttit med i EU-kommissionens CDG-grupp ”Forestry and cork” där vi möts i Bryssel och diskuterar och ger inspel till kommissionen om olika frågor som rör skogsbruk.

Filip brinner för lönsamhets- och viltfrågorna inom LRF. Med en ökande viltstam i många delar av landet har en stor inverkan på lönsamheten, ett stort problem. Han vill också skapa rätt förutsättningar för unga som vill satsa inom de gröna näringarna. Branschen måste vara attraktiv både som anställd och egenföretagare.

Katarina Wolf, 27, kommer från Rimforsa, Östergötland där hon bor med sambon. Föräldragården har mjölkproduktion sedan mitten av 70-talet – från en småskalig verksamhet till dagens moderna företag med mjölk- och köttproduktion. Förra året slutfördes ägarskifte av driften så idag äger hennes bröder tillsammans med mamma företaget. Katarinas vision är att efter avklarade studier på Alnarp, till sommaren, också gå in som delägare.

– Jag drivs av lantbruksföretagande för unga. Intresset att påverka de gröna näringarna i rätt riktning präglas dels av mitt eget företagande men också av erfarenheter från studietiden. Jag har jobbat två år i Berlin och Oslo. Jag har studerat musik och har kvar intresset, speciellt för bandet Queen som tagit mig runt världen för konserter och fan club-conventions.

Katarina studerade genusvetenskap på Uppsala universitet innan hon flyttade tillbaka till hembygden och började mjölka kor i samband med ett gårdsförvärv. I LRF Ungdomen vill hon nyttja sin förmåga att kritiskt analysera frågor som är viktiga för branschen, arbeta för att höja lantbrukets status i samhället. Hon vill driva jämställdhetsarbetet inom näringen framåt och skapa ännu bättre förutsättningar för unga att ta sig in och stanna i branschen.

Till omval på två år föreslås, på stämman den 3 mars, ordförande Elisabeth Hidén, Värmland, och på ett år Oliver Kristoffersson, Skåne. Övriga i styrelsen med ett år kvar på sin mandattid är Anton Öhrlund, Västernorrland och Marit Bohlin, Östergötland. De som avsäger sina uppdrag är Annica Andersson, Skåne, Cassandra Bjelkelöv Telldahl, Mälardalen, Erik Johansson, Norrbotten och Simon Wancke, Värmland.

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

LRFs gröna näringslivsindex: Positiv syn på ökad efterfrågan men oro för ökande importpriser31.5.2021 10:35:33 CEST | Pressmeddelande

LRFs gröna näringslivsindex visar på de högsta siffrorna hittills. Det är speciellt delindexen för företag med skogsbruk, trädgård och animalier som är positiva. Däremot är växtodlare och företag inom förädling och tjänster mindre optimistiska kring konjunkturen. - Det är den högsta indexsiffran för skogen sedan vi började mäta. Framför allt har företagen här en mycket positiv syn på prisutvecklingen efter de senaste månadernas kraftiga prisuppgångar på bland annat timmer och massaved, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF.

Chockhöjda kontrollavgifter drabbar livsmedelsbranschen12.5.2021 07:44:00 CEST | Pressmeddelande

Livsmedelsverket föreslår kraftigt ökade avgifter för livsmedelskontroller från 2022. Det handlar över tre år om mer än 50-procentiga höjningar som gäller kontroller i samband med slakt men även en rad andra anläggningar från mejerier till småskalig livsmedelstillverkning. – Det är orimligt att belasta branschen med dessa kostnadsökningar. De motverkar hela livsmedelsstrategin som kräver att konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen blir bättre – inte sämre. Regeringen har gett alla livsmedelsmyndigheter tydliga skrivningar om att skapa goda förutsättningar för företagande. Det som nu föreslås är det motsatta och gör mig väldigt besviken säger Åsa Odell, ordförande för LRF Kött.

Hampa från svenska åkrar är årets produkt20.4.2021 16:27:23 CEST | Pressmeddelande

Företaget Ekolution presenterade en isoleringsskiva av hampafibrer som kan ersätta glasull och stenull i all byggnation, på årets "Pitch & Match goes Bio", LRF:s svar på Draknästet, Hampan, som odlas på svenska åkrar, förädlas till isolering med hög värmelagringskapacitet samtidigt som de är brandbeständiga, ljudisolerande, röt- och mögelresistenta. Biprodukterna återgår till kretsloppet. – Vi ser vinster rakt igenom. Hampan är energieffektiv och kan vi bidra till att kapa energiåtgången i samhället är mycket vunnet. Vårt material är dessutom koldioxidnegativt eftersom vi binder in mer CO2 än vad som avges vid framställning av produkten. En riktig kolsänka, säger Remi Loren på Ekolution. – Det är ni som får oss att se möjligheterna att kunna fasa ut material och lösningar som är skadliga. Här har vi en lokalproducerad, biobaserad produkt som är på väg att hitta en marknad, säger LRF:s vd Anna-Karin Hatt.

Vägunderhåll glöms i infrastrukturpropositionen16.4.2021 13:48:50 CEST | Pressmeddelande

Regeringen har idag presenterat en infrastrukturproposition som innehåller förslag prioriteringar kring Sveriges infrastruktur de kommande tolv åren. Satsningen på omkring 800 miljarder är rekordstor, men lämnar fortfarande en del att önska när det kommer till vägunderhåll. – Underhållet på det statliga vägnätet är eftersatt, inte minst när det kommer till det lågtrafikerade vägnätet på landsbygden. Även om regeringen nu höjer anslaget till vägunderhåll, så är det fortfarande för lite i förhållande till behoven. Det finns en risk att Trafikverket kommer att tvingas prioritera vägarna kring storstäderna. Vi kommer heller inte kunna ta igen eftersatt underhåll på vägnätet. Detta vägval kommer förstärka klyftan mellan stad och land, vilket LRF är kritiska till, säger Mikael Bäckström, LRFs talesperson i infrastrukturfrågor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum