Vänsterpartiet Skåne

Fyra skånska företrädare föreslagna till Vänsterpartiets partistyrelse

Dela

Valberedningen för Vänsterpartiet föreslog idag kongressen att till ordinarie ledamöter i partistyrelsen välja Hanna Gedin, Pål Brunnström och Patrik Strand från Skåne. Till ersättare är Lisa Claesson föreslagen.

De blir fyra av sammanlagt tjugotvå ordinarie ledamöter och tio ersättare som tillsammans med den nya partiordföranden ska förvalta Vänsterpartiets ökande opinionssiffror och höga förtroende i frågor som rör jämlikhet och politik för minskade klassklyftor.

Hanna och Pål har bägge suttit i partistyrelsen tidigare och Hanna har även rollen som biträdande partisekreterare. Patrik och Lisa är nyvalda från distriktet. Patrik är sammankallande för fackliga utskottet i Malmö partiförening och Lisa arbetar som ombudsman för Vänsterpartiet i Skåne.

- Valberedningen har gjort ett väldigt bra jobb, säger Umihana Rašović Kasumović, ordförande för Vänsterpartiet i Skåne. För oss är det såklart extra roligt att de har fått med de som den kongressföreberedande konferensen i Skåne nominerat och att vi har flera så goda kandidater med bred erfarenhet på förslaget!

Valberedningen har arbetat utifrån ett stort antal kriterier och bland annat haft som ambition att i helhetsförslaget få med både landsbygd och storstad, olika kompetensområden och erfarenheter. Tillsammans blir den helhet som Vänsterpartiet behöver för att ta sig an den ökade ojämlikheten. Det är en majoritet kvinnor i förslaget.

Till programkommissionen syns de skånska förslagen Jens Börjesson och Mats Olsson och i revisorsförslaget syns Mikael Persson.

Vänsterpartiets kongress äger rum digitalt 31/10 - 1/11 med sammanlagt 225 ombud fördelade på sex platser runt om i landet. Södra Sveriges partidistrikt kommer att samlas i Malmö.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V kräver svar om kollektivtrafiken – varför väljer man att lägga ansvaret på individen och skära ner i trafik och service?6.10.2020 09:15:00 CESTPressmeddelande

Skånetrafiken och Alliansledningen har under de senaste veckorna fått svidande kritik för att man mitt under brinnande pandemi drar in turer i kollektivtrafiken. I mindre tätbebyggda områden har morgon och kvällsbussar försvunnit medan stadsbussarna varit överfulla i rusningstid och det rekommenderade avståndet till andra passagerare är och har varit omöjligt att hålla. Samtidigt pressmeddelas det om stängningar av kundcentra för att de har färre kunder under Coronaåret. Har man övervägt effekterna innan man genomfört besluten? undrar Vänsterpartiet.

Fel att straffa för vård man inte efterfrågat1.10.2020 13:41:31 CESTPressmeddelande

De nationella screeningsprogrammen som finns även i Skåne är en viktig del för tidig upptäckt av sjukdom. För medverkan i program får målgruppen, t.ex. kvinnor i fallet med cellprovstagning, får man en automatisk kallelse till provtagning utan att själv ha kontaktat vården. Nu inför Alliansstyret en straffavgift på 300 kronor till den som inte dyker upp på besöket – ett besök man själv inte bokat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum