Region Uppsala

Fyra spår Uppsala-Stockholmsregionen viktigt för hela Sverige

Dela

I en rapport pekar Sweco på en rad problem för Mälardalsregionen och hela Sverige om investeringen i fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm inte blir av, så som avtalats till år 2034. I rapporten framhålls behovet av ökad kapacitet för hållbara transporter både för resande och gods i den växande Uppsala-Stockholmsregionen. Rapporten är ett svar på Trafikverkets förslag till ny nationell plan 2022-2033, där den avtalade satsningen på fyrspår endast finansieras till 18 procent.

Den ursprungliga rapporten togs fram 2017 för att analysera förutsättningarna för att anlägga ytterligare två järnvägsspår mellan Stockholm och Uppsala, och nya stationer i Bergsbrunna och Alsike. Rapporten låg till grund för det avtal om fyra spår som undertecknades av staten, Region Uppsala, Uppsala kommun och Knivsta kommun 2018. Statens löfte var att detta skulle genomföras till 2034. I Trafikverkets förslag till nationell plan för 2022-33 täcks kostnaden endast till 18 procent, trots att den ekonomiska ramen för planen utökats med 176 miljarder jämfört med nu gällande plan.

–Rapporten visar att fyrspår mellan Uppsala och Stockholm ger goda vinster för hela Sverige, inte minst genom att knyta Norrlandslänen och Dalarna närmare Stockholm och Arlanda. Det är en förutsättning för näringslivets investeringar i regionen. Blir det inte av, underminerar det genomförandet av investeringsplaner och sätter stora samhällsekonomiska värden på spel, säger Johan Örjes (C), regionråd i Uppsala och ordförande i Trafik- och Samhällsutvecklingsnämnden.

Avtalet från 2018 innebär att, utöver de nya järnvägsspåren och två nya stationer, att 48 500 bostäder ska byggas i regionen, och tusentals nya arbetstillfällen skapas. Region Uppsala och Uppsala kommun ska inom avtalsperioden bygga spårväg med anslutning till Centralstationen i Uppsala och den nya stationen i Bergsbrunna

–Satsningen på fyrspår behöver göras nu för att vår region och hela Sverige ska kunna fortsätta konkurrera globalt.Ska det ske hållbart, med minskade utsläpp av växthusgaser och ökad rörlighet, är järnvägen och den spårburna kollektivtrafiken en nyckelfaktor, säger Johan Örjes (C), ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingssnämnden i Region Uppsala.

Trafikverkets förslag till nationell plan lades fram i november 2021 har varit ute på remiss, slutgiltigt beslut fattas av regeringen i juni.

Bifogat finns rapporten i sin helhet.

Dokument

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsala först med ny metod för kartläggning av språkmiljön för yngre barn med funktionsnedsättningar9.5.2022 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Hörselnedsättning hos barn är ett vanligt funktionshinder. I världen beräknas cirka 32 miljoner barn höra sämre än 40 decibel. Forskning visar att tidiga insatser spelar stor roll för språkutvecklingen, särskilt omgivningsfaktorer, som hur lyhörda och engagerade föräldrar är och hur mycket man kommunicerar med sitt barn. För att underlätta detta inför Region Uppsala, en ny mätmetod, LENA (Language Environment Analysis) på bred front inom hela funktionshinderområdet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum