Värmdö Kommun

Fysiska insatser för ökad trygghet i Värmdö

Dela

Forskning visar att platsrelaterade insatser, till exempel kring belysning och attraktiva utemiljöer, bidrar till ökad upplevd trygghet och minskar risken för klotter och skadegörelse. En metod för arbete med situationell prevention kommer nu därför att implementeras i Värmdö kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Situationell prevention innebär platsrelaterade åtgärder och tillämpas primärt i samhällsbyggnadsprocesser samt i underhåll av fastigheter och utemiljöer. Även befintliga platser, till exempel skolor, omfattas av dessa principer och under hösten kommer ett arbete startas med fokus på just skolors yttre säkerhet. Kommunens situationella brottspreventionsarbete omfattar både operativa insatser och strategiskt arbete. Samverkansforumet Trygghetsrådet (TRÅ) har i uppdrag att understödja det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunen.

"Värmdöbornas trygghet är viktig för oss. Även om vi genom olika mätningar ser att den upplevda tryggheten i kommunen är hög, så behöver vi stärka tryggheten ytterligare. Det gäller främst den fysiska miljön där vi från politiken tänker följa upp att samtliga nämnder säkrar upp den fysiska miljön inom sitt ansvarsområde" säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Samtliga kontor inom förvaltningen är representerade inom TRÅ tillsammans med polis, räddningstjänst och Värmdö Bostäder. Det finns också ett nära samarbete med det lokala näringslivet, bland annat genom det lokala centrumnätverket.

Brottsförebyggande verktyg

Klottersanering, reparationer, belysning och översyn av växtlighet är exempel på viktiga brottsförebyggande insatser. Kommunen jobbar tillsammans med det lokala bostadsbolaget Värmdö Bostäder för att höja tryggheten i den offentliga utemiljön samt i områden runt Värmdö Bostäders bostadsbestånd. Gällande klotter så är målet att det ska saneras inom 48 timmar från det att skadan kommit till kommunens kännedom. Värmdö har tillsammans med polisen också ett aktivt arbete med grannsamverkan där löpande utbildningstillfällen och uppdaterad statistik erbjuds medborgare som engagerar sig i grannsamverkan. Men ansvaret måste delas i hela samhället, menar Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö:

"Det räcker inte med det arbetet kommunen gör. Vi behöver alla hjälpas åt för att förhindra brott, klotter och skadegörelse genom att polisanmäla varje händelse. Det krävs också en mycket tydligare vuxennärvaro i samhället där dialogen med våra unga är central. Konsekvenserna som kriminella handlingar tidigt i livet resulterar i är stora och påverkar livet över en lång tid framåt. Så var där ungdomarna är – prata med dem, lyssna på dem, våga störa och våga lägga dig i" säger Cecilia Lejon.

Kombinerade insatser behövs

Social prevention bygger på idén att socioekonomiska och personbundna egenskaper påverkar utfallet av preventionsarbetet och att sociala förändringar kan minska brott och öka trygghet. För att få bästa effekt i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet så måste det situationella och sociala arbetet existera parallellt:

"Vi måste kombinera våra insatser. Genom att vi arbetar både med människorna och de fysiska platserna så kan vi förstå varför brott eller negativa beteenden sker på vissa platser. Forskning visar att de två variablerna samspelar och vi har goda exempel på när vi lyckats" säger Erik Mangen, säkerhetssamordnare.

Nyckelord

Kontakter

Deshira Flankör (M)Kommunstyrelsens ordförande, Kommunalråd

Fotograf: Lars Åke Holst, Gustavsbergs Bildatelje. Fotografens namn ska anges vid användning av bilderna.

deshira.flankor@varmdo.se

Bilder

Om

Värmdö Kommun
Värmdö Kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Servicecenter: 08 - 570 470 00http://www.varmdo.se

Värmdö kommun - skärgårdens mötesplats

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Inom bara 30 minuter finns Stockholm med alla sina möjligheter. I Gustavsberg finns en lång tradition inom kultur, design och form. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

 

 

Följ Värmdö Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Värmdö Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum