Vitterhetsakademien

Gad Rausings pris på en miljon kronor till dansk litteraturprofessor

Dela

Vitterhetsakademiens förnämligaste pris, Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning går i år till professor Erik A. Nielsen, Köpenhamn. Priset på en miljon kronor får han för sin originella forskning om bruket av bilder och bildspråk i skandinavisk diktning under 1600 – 1700-talen. Rettigska priset på 400 000 kronor tilldelas arkeologiprofessor Johan Callmer, Lund, för att han, för att han, genom sin stora språkliga bredd lyckats förena kulturområden från Atlanten till Aralsjön med artefakter och samhällsstrukturer i tolkningar av större historiska skeenden.

 – Gad Rausings pris är ett av få priser som uppmärksammar humanistisk forskning. Jag är mycket glad och känner mig hedrad över utmärkelsen. Som forskare arbetar man mycket i sin ensamhet och gläds åt varje litet forskningsresultat. Men att ens arbete uppmärksammas och belönas på detta sätt är långt mer än vad man kan förvänta sig, säger Erik A. Nielsen.

Övriga priser och medaljer
Ett flertal andra priser och medaljer kommer att delas ut i samband med akademiens årshögtid i Riddarhussalen den 21 mars. Bland annat kommer akademiens Gustaf Adolfs-medalj med Konungens medgivande, att tilldelas konservator Margareta Ekroth Edebo från Göteborg, för betydande insatser för utvecklingen av konserveringsvetenskapen och konserveringsutbildningen i Sverige. Det Warburgska priset på 50 000 kronor tilldelas docent Christina Svensson, Lund för boken Diktaren på dårhuset. Om Esaias Tegnérs sjukdom och sjukdomsdiktning.

Årets samtliga pristagare och medaljörer finns på bifogat faktablad och på vitterhetsakad.se

Foton från årshögtid och prisutdelning kommer att finnas på vitterhetsakad.se

För ytterligare information, kontakta:
Mona Holmfors, pressansvarig, tel: 070-583 38 11
Maria Nyström Peck, Vitterhetsakademien, tel: 070-736 91 06

Nyckelord

Kontakter

<p>Mona Holmfors, pressansvarig, tel: 070-583 38 11<br />Maria Nystr&ouml;m Peck, Vitterhetsakademien, tel: 070-736 91 06</p>

Dokument

Länkar

Om

Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm

http://vitterhetsakad.se

Kungl. Vitterhetsakademiens främsta uppgift är att främja forskning och annan verksamhet inom humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner samt kulturmiljövård.

Följ Vitterhetsakademien

Abonnera på våra pressmeddelanden.