Sida

Gammal teknik ger nytt liv till ökenmark med stöd från Sida

Dela

Med traditionella tekniker där varje droppe regn tas tillvara har förtorkade och övergivna åkermarker i Burkina Faso odlats upp på nytt. Bonden Yacouba Sawadogo får Right Livelihood-priset för sitt arbete med att sprida kunskapen om de gamla metoderna, som kan få skog att växa i Saharas utkanter. Nu ger Sida 200 miljoner till ett projekt där den traditionella tekniken ska användas i stor skala för att få ökenmark i Burkina Faso att grönska och ge mat.

Yacouba Sawadogo och bönder från Terre Verte, Foto: Mia Rimby
Yacouba Sawadogo och bönder från Terre Verte, Foto: Mia Rimby

- I Burkina Faso är åkrarna ofta små, och det gör det svårt att öka produktionen av mat. Och det är livsnödvändigt att den ökar. Det här nya projektet ger småbönder möjlighet att kombinera modern teknik, som traktorer med plogar, med traditionella tekniker som kräver mycket arbete. På så sätt kan bönderna öka produktionen, själva få ökade inkomster och se till att människorna i Burkina Faso har säker tillgång på livsmedel, säger Göran Björkdahl som är programhandläggare för miljö och jordbruk vid ambassaden i Ouagadougou.

Sparsamt regn gör maximal nytta

När man försöker odla i en trakt där det regnar sällan, och marken kan bli torr och stenhård, behöver man ta tillvara varje droppe vatten. Man behöver vårda jorden så att den blir fylld av näring. Zaï-tekniken är en traditionell teknik i Burkina Faso och grannländerna, som går ut på att gräva fickor i jorden, stora som krukor ungefär, och fylla dem med gödsel och kompost och sedan så eller plantera i dem. Vatten stannar kvar i hålorna, och maximerar plantornas chans att växa. Termiter och andra insekter lockas av kompostmaterialet, och gångarna de gräver luckrar upp marken. Sawadogo kombinerade Zaï-tekniken med att plantera vissa arter av träd, vars rötter leder ner vatten i jorden.

- Han betraktades som galen av de andra byborna i hembyn Gouba. Men när han lyckats få en skog att växa upp och fått eroderad och övergiven åkermark att ge mat igen gav hans belackare med sig, säger Mia Rimby, Chargé d’Affaires på ambassaden i Ougadougou.

Risodlingar och grönsaksträdgårdar

Organisationen Terre Verte i norra Burkina Faso samarbetar sedan flera år med lokala bönder i fyra pilotfarmer, där de odlar med bland annat den traditionella Zaï-tekniken. Marken som brukas av pilotfarmerna ger tre gånger så mycket mat som genomsnittet i norra Burkina Faso, där det finns stora problem med osäker matförsörjning till en växande befolkning. Sida ger nu 200 miljoner kronor under fem år för att Terre Verte i samarbete med organisationen SOS Sahel ska driva sammanlagt sju pilotfarmer, och sprida kunskap om metoder för att vårda jordbruksmark så att 50 000 hushåll kan öka sina inkomster. I planerna finns också risodlingar som ska bevattnas från regnvattendammar och grönsaksträdgårdar. 30 000 hektar odlingsmark ska öka sin produktivitet med 50 procent.

- Tanken är att pilotfarmerna ska bli konkreta exempel som kan övertyga småbrukare och myndigheter att det här är en framtidsmodell för familjejordbruket. Att det blir både ekonomiskt och ekologiskt bärkraftigt, säger Göran Björkdahl.

I Terre Vertes pilotfarmer tas allt regnvatten tillvara i kanaler, jordvallar eller stenrader, och det som inte används direkt sparas i handgrävda dammar. Trädplantering är en viktig del i arbetet, där rätt sorts träd kan berika jorden och ge frukt, nötter, mediciner och byggmaterial. Sverige har stött markvård i Sahel-området sedan 80-talet, men med det nya stödet hoppas Sida att fler ska dra nytta av metoderna.

- Yacouba Sawadogo har ägnat sitt liv åt att sprida ett gammalt knep som ingen trodde på, utan att ge upp. Nu blir hans övertygelse och resultat uppmärksammade världen över, säger Mia Rimby.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Yacouba Sawadogo och bönder från Terre Verte, Foto: Mia Rimby
Yacouba Sawadogo och bönder från Terre Verte, Foto: Mia Rimby
Ladda ned bild
Man sätter plantor i små fickor i den hårda jorden enligt Zaï-tekniken
Man sätter plantor i små fickor i den hårda jorden enligt Zaï-tekniken
Ladda ned bild
Grön växtlighet på Terre Vertes pilotfarmer.
Grön växtlighet på Terre Vertes pilotfarmer.
Ladda ned bild

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Pressinbjudan: Stockholm Internet Forum, SIF19: Det krympande demokratiska utrymmet online - mobilisering för ett fritt, öppet och säkert internet10.5.2019 14:42:54 CESTPressinbjudan

Sedan ett antal år tillbaka har det demokratiska utrymmet online krympt och läget är både allvarligt och akut. Repressiva åtgärder har ökat mot det civila samhället, journalister, minoriteter och andra förändringsaktörer. Vi står vid ett vägskäl; ska internet ska vara en tillgång för att stärka demokratin – eller ska det tillåtas vara ett verktyg för att begränsa och krympa det demokratiska utrymmet. Färdriktningen sätt nu och frågorna är många: Hur ska vi kunna garantera ett fritt, öppet och säkert internet? Hur gör vi för att fler människor, särskilt kvinnor, får tillgång till internet? Hur ser ansvaret ut? Går det att stärka ansvarsutkrävandet för brott mot de mänskliga rättigheterna online? Dessa frågor kommer att diskuteras på Stockholm Internet Forum, SIF19, som arrangeras för sjätte gången. Under två dagar kommer 500 nätaktivister, journalister och andra demokratiföreträdare från närmare 100 länder att diskutera internets roll som positiv kraft för utveckling och demokrati och h

Stora förväntningar på nytt globalt nätverk för hållbara investeringar15.4.2019 21:00:00 CESTPressmeddelande

Idag, den 15 april 2019, presenteras nätverket Global Investors for Sustainable Development, GISD. Världen behöver investeringar på 90 biljoner dollar (alltså 90 följt av tolv nollor) för att kunna nå målen i Agenda 2030. Det är också viktigt för investerarna att se hållbara möjligheter att placera pengar, samt att använda de 17 globala målen för att identifiera hållbarhetsrisker. Därför presenterar FN det nya nätverket, som bland annat inspirerats av det svenska nätverket Swedish Investors for Sustainable Development SISD.

Sida ger stöd till cyklondrabbade i Moçambique, Malawi och Zimbabwe26.3.2019 18:38:47 CETPressmeddelande

Hjälpbehoven är enorma efter cyklonen Idais framfart där stora landområden har lagts under vatten, förstört byggnader och raserat infrastruktur. Katastrofen har krävt ett stort antal människoliv, många saknas fortfarande och hundratusentals har blivit hemlösa. Sida ger nu snabba stöd till både koordinering av hjälpinsatser och till akuta insatser för drabbade. Sida ger också stöd till den svåra torkan som samtidigt pågår i västra Zimbabwe med nära 3 miljoner mycket svårt undernärda.

Pressinbjudan: Ingen ska lämnas utanför – men hur? Seminarium om funktionsnedsättning i biståndet25.3.2019 13:36:53 CETPressinbjudan

I dag lever en miljard människor med någon form av funktionsnedsättning, enligt FN:s utvecklingsprogram. Att ingen ska lämnas utanför och att mänskliga rättigheter ska respekteras är en central fråga. De globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 är tydliga med att personer med funktionsnedsättning inkluderas. Svenskt bistånd ska nå de allra fattigaste och mest marginaliserade genom att utgå från deras perspektiv. Men hur gör vi det? Och vad händer om vi inte gör det? När: torsdag 28 mars, 2019 Tid: 09:30 – 12:00 (Registrering från kl. 09:00) Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm Arrangörer: Sida, MyRight och Myndigheten för delaktighet Det finns ett tydligt samband mellan fattigdom, utveckling och funktionsnedsättning. Människor med funktionsnedsättningar löper större risk att bli fattiga – samtidigt som fattigdom kan leda till en ökad risk för funktionsnedsättning. I flera samhällen tillhör personer med funktionsnedsättning de mest stigmatiserade, diskriminerade och marginaliserade gru

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum