Umeå kommun

Gångtrafik ska öka med nytt program

Dela

Ett fotgängarprogram ska förbättra och underlätta för Umeåbor som förflyttar sig till fots. Det ska öka gångtrafiken i framtiden och bidra till målet minst 65 procent hållbara resor 2022. Kommunfullmäktige har antagit programmet.

Fotgängarprogrammet är en del av arbetet att se över hur invånare i Umeå rör sig lokalt med sikte på hållbart resande. Det omfattar fyra insatsområden med åtgärder:

  • Samverkan och samsyn: Öka samverkan i kommunen och med externa aktörer och allmänhet för att skapa samsyn och nå uppsatta mål.
  • Framkomlighet och trafiksäkerhet: Planera, utforma och sköta vägar, gång-och cykelvägar för att med god trafiksäkerhet ge plats för fler fotgängare.
  • En gångvänlig kommun: Alla ska kunna, vilja och våga röra sig till fots oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning med mera. Det handlar också om åtgärder för att förändra beteende så att fler väljer hållbara färdsätt.
  • Attraktiva gångmiljöer: Fotgängare ska få vad de behöver när det gäller attraktiva gångvägar, komfort och möjlighet att orientera sig.

Under en medborgardialog våren 2017 lämnade 1 200 Umeåbor synpunkter på hur Umeå kan bli en ännu bättre kommun för fotgängare. Programmet var också på samråd 1 november 2018–17 december 2018. Fotgängarprogrammet ska följas upp varje år och redovisas i ett bokslut för hållbara färdsätt.

Mer information:

Fotgängarprogrammet för Umeå kommun finns tillfälligt publicerat i handlingar för kommunfullmäktige på www.umea.se/kfhandlingar. Det antagna programmet kommer att publiceras på www.umea.se/styrdokument.

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum