Uppsala kommun

Gårdagens samlade krafttag gav resultat

Dela

Polisens och socialtjänstens nära samarbete för att minska antalet missbrukande ungdomar i Uppsala har uppmärksammats nationellt. Igår genomfördes årets andra riktade insats.

Samarbetet mellan polis och socialtjänst innebär krafttag för att effektivisera arbetet med att minska brott och narkotika i offentlig miljö i Uppsala. På bilden; Anders Nilsson, gruppchef, Uppsalapolisen och Hilde Wiberg, samordnare och enhetschef för Uppsala Ungdomsjour. Foto: Thérése Larsson
Samarbetet mellan polis och socialtjänst innebär krafttag för att effektivisera arbetet med att minska brott och narkotika i offentlig miljö i Uppsala. På bilden; Anders Nilsson, gruppchef, Uppsalapolisen och Hilde Wiberg, samordnare och enhetschef för Uppsala Ungdomsjour. Foto: Thérése Larsson

Insatsen pågick mellan 14.00 och 24.00 och involverade ett 30-tal poliser, kommunala ordningsvakter och socialtjänst i Uppsala. Fokus var att identifiera unga i missbruk och insatsen resulterade i att 18 personer blev föremål för insatsen. Nio av dessa var minderåriga, åtta var påverkade av narkotika. Två missförhållanden i placering uppdagades och tre unga med LVU påträffades varav två avvikna. Unga togs även in för vapenbrott och snatteri.
– Vi har hittat former i samarbetet där vi inte bara identifierar unga i missbruk och kriminalitet utan även identifierar unga i riskzonen, det skapar resultat och möjlighet till hjälp för den enskilde ungdomen, säger Hilde Wiberg, enhetschef för Uppsala Ungdomsjour och samordnare för samarbetet mellan polisen och socialförvaltningen.

- Droger ska inte finnas på Uppsalas gator. Det här är ett exempel på hur effektivt det blir när vi jobbar ihop i hela samhället och gör gemensamma insatser, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Resultat av gårdagens insats torsdagen 20 februari

18 personer blev föremål för insatsen. Nio av dessa var minderåriga varav fem var under 15 år.

8 Sol14 skrevs.

3 positiva på Opiater (heroin)
1 Tramadol
3 THC
2 positiva okänd substans
3 provsvar på 14-åringar skickade på analys

2 utvisningsbeslut
2 missförhållanden i placering
3 LVU (varav två avvikna)
1 LVM-anmälan
1 vapenbrott
1 pengatvättbrott
1 husrannsakan  
1 snatteri

Innehav

1 gram hasch

Beslag

grön laser
el-teaser
270 gram hasch
22 500 kontanter

 

Rökheroin startskott
Uppsala kommun och polisen har överenskommelser och samverkansavtal kring gemensamt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete sedan flera år tillbaka. Det nya och fördjupade samarbetet bygger på att nyttja varandras styrkor och kompetenser på en djupare nivå. Arbetssättetstartade i samband med en gemensam insats att minska rökheroinet kring resecentrum i centrala Uppsala 2017.
– Tack vare socialtjänstens iakttagelser ute på fältet i kombination med polisens kartläggning lyckades vi ta ett krafttag mot rökheroinet tillsammans vilket blev startskottet, säger Hilde Wiberg, samordnare och enhetschef Uppsala Ungdomsjour.

Snabbare hjälp
Enligt lag ska polisen underrätta socialtjänsten när ungdomar under 18 år blir misstänkta för brott. Inom två veckor ska socialtjänsten besluta om utredning ska starta. Rent praktiskt innebär det fördjupade samarbetet mellan polis och socialtjänsten i Uppsala att ärenden handläggs redan samma dag. I vanliga fall kallas vårdnadshavare ihop med ungdom till socialtjänstens kontor för samtal. Men i samband med gemensam insats sker det på polishuset i direkt anslutning till brottet.
– När polisen har stött på en ungdom som är inblandad i narkotikabrott flyttar vi våra resurser till polishuset för snabb handläggning. På så sätt kan såväl den unga som vårdnadshavare få erbjudande om hjälp direkt, och utredning inleds omedelbart när ungdomar under 18 år lämnat positivt drogtest, säger Hilde Wiberg.
Socialtjänsten finns tillhands under förhör, gör förhandsbedömning och kan snabbt sätta in hjälp som till exempel avgiftning, behandling och stödsamtal.

Långsiktig effekt
Målet är att det nära samarbetet inklusive kortare handläggningstider ska resultera i färre missbrukande ungdomar, mindre droger på gatan och minskat antal våldsbrott. Arbetssättet har uppmärksammats nationellt som exempel på god samverkansinsats och vunnit priser, bland annat Polisstipendium för förtjänstfulla insatser inom det brottsförebyggande arbetet som delas ut av Styrelsen i SSF Stöldskyddsföreningen.
– Genom att rikta våra resurser mot gemensamma mål och nyttja våra olika kompetenser blir vårt arbete mer effektivt. Polisen kan inte erbjuda hjälp till unga som är inblandade i narkotikabrott, men det kan socialtjänsten och tillsammans blir vi mer effektiva, säger Anders Nilsson, gruppchef, Uppsalapolisen.

Nyckelord

Kontakter

Erik Pelling (S),
Kommunstyrelsens ordförande
Uppsala kommun
Tel: 076-1377879
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Hilde Wiberg,
Enhetschef Uppsala Ungdomsjour
Socialförvaltningen, Uppsala kommun
E-post: hilde.wiberg@uppsala.se

Anders Nilsson,
Gruppchef, Uppsalapolisen

Isabelle Waldenvik,
Press, Kommunledningskontoret
Uppsala kommun
Tel: 018-727 46 43
E-post: isabelle.waldenvik@uppsala.se

Bilder

Samarbetet mellan polis och socialtjänst innebär krafttag för att effektivisera arbetet med att minska brott och narkotika i offentlig miljö i Uppsala. På bilden; Anders Nilsson, gruppchef, Uppsalapolisen och Hilde Wiberg, samordnare och enhetschef för Uppsala Ungdomsjour. Foto: Thérése Larsson
Samarbetet mellan polis och socialtjänst innebär krafttag för att effektivisera arbetet med att minska brott och narkotika i offentlig miljö i Uppsala. På bilden; Anders Nilsson, gruppchef, Uppsalapolisen och Hilde Wiberg, samordnare och enhetschef för Uppsala Ungdomsjour. Foto: Thérése Larsson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Nya beslut i Uppsala kommun med anledning av coronaviruset27.3.2020 16:19:24 CETPressmeddelande

Uppsala kommuns krisledningsnämnd sammanträdde på fredagen för tredje gången och fattade flera viktiga beslut i arbetet med anledning av coronaviruset. Det gäller åtgärder för att stötta butiker och restauranger och för att stötta särskilt utsatta gymnasieelever med lunch. Beslut togs även om att säkra bemanningen inom prioriterade verksamheter och att kommunanställda i så stor utsträckning som möjligt ska arbeta hemifrån.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum