Umeå kommun

Gator sopas rena från sand

Dela

Vintern lider mot sitt slut och det är dags att börja sopa upp sand och grus som kommunen använt mot halka på gator, gång- och cykelvägar under vinterhalvåret. Arbetet påbörjas i början av april och ska vara klart i slutet av maj.

Sandupptagning på gång- och cykelvägen. Foto Fredrik Larsson.
Sandupptagning på gång- och cykelvägen. Foto Fredrik Larsson.

Sandupptagningen sker områdesvis med start i centrum och i stadsdelar med öppna ytor då snön tinar snabbast där. Med 43 mil gator och 23 mil gång- och cykelvägar som ska sopas rena kommer det att ta tid att åtgärda alla ytor. Längs de flesta gator finns även trottoarer på båda sidor som också sopas.

Sopas i omgångar

Sopningen sker i omgångar med en första grovsopning på de gång- och cykelvägar och gator som sandats mycket under vintern. Exempel på detta är starkt trafikerade och branta partier längs gång- och cykelvägar men även längs bussgator.

- De delarna är angelägna att sopa rena dels för att minska olycksrisken med rullgrus på gång- och cykelvägar, dels för att minska olägenheterna med dammpartiklar som virvlar omkring. Undersökningar och forskning visar att under senare delen av april sker många cykelolyckor på gång- och cykelvägar och anledningen är det grus som ligger kvar efter vintern på dessa asfaltytor. Så vi hoppas det lite varmare vädret håller i sig så vi kan fortsätta med sopningen, säger Per Hilmersson, gatudriftchef på Umeå kommun.

Vid grovsopning kommer vissa partier som är täckta av snö och is lämnas tills senare. Efter grovsopningen startar finsopningen då alla ytorna sopas rena från sand.

Den slutliga sopningen sker när snö och is har tinat bort på alla ytor. Arbetet sker fortlöpande och ska vara klart i slutet maj.

Arbetet bedrivs både på entreprenad och i kommunens egen regi. Den egna kommunala verksamheten arbetar på delarna söder om Umeå älven, Teg, Röbäck och Hörnefors.

Tidplan för sandupptagning

Tidplanen visar i vilken ordning de olika områdena kommer att sopas. Tiden är preliminär och förutsätter att det lite varmare vädret fortsätter. 

Att tänka på för att underlätta arbetet med sandupptagning

• Då även trottoarer sopas vill kommunen att grenar och utstickande växter klipps innan så att det går att komma fram med maskiner.
• Tänk på att undvika att parkera bilar längs gatorna den aktuella tiden.
• Parkera inte cyklar på trottoarer längs husfasader.
• Ställ inte ut brevlådor och soptunnor på trottoarerna.

Kontakt

Per Hilmersson
gatudriftchef
Umeå kommun
090-16 14 62
per.hilmersson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Sandupptagning på gång- och cykelvägen. Foto Fredrik Larsson.
Sandupptagning på gång- och cykelvägen. Foto Fredrik Larsson.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

”Studiegård” på Dragonskolan ska stötta efter distansstudier4.5.2021 09:06:12 CEST | Pressmeddelande

Under pandemin har gymnasieeleverna tvingats ta ansvar för sina studier på ett helt annat sätt än vad som är normalt. På Dragonskolan arrangeras därför nu en ”studie-gård” för alla elever under varje dag fram till sommaren. – Vi har upprätthållit en god kvalitet på undervisningen genom hela pandemin, men det går inte att sticka under stol med att närundervisning slår all form av distansundervisning, säger Henrik Bolin, samordningsrektor på skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum