Brå

Gävles arbete mot mobbning får pris för bästa brottsförebyggande insats

Dela

Gävle kommun och Högskolan i Gävle är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Tillsammans har de utvecklat Gävlemodellen, som fått ned andelen mobbade i skolorna ligger nu runt 40 procent lägre jämfört med riket som helhet.

–         Gävlemodellen visar att det går att bygga upp ett långsiktigt hållbart och effektivt arbete mot mobbning utan stora merkostnader. Mobbning är i de flesta fall ett brott i sig och vi vet också att det finns en tydlig koppling mellan mobbning i skolan och kriminalitet senare i livet. Att arbeta förebyggande mot mobbning och kränkande behandling är därför i högsta grad brottsförebyggande, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Gävle kommun har arbetat med Gävlemodellen sedan 2012 för att motverka mobbning på kommunens skolor. Modellen har tagits fram i ett samarbete mellan Brottsförebyggarna i Gävle och Utbildning Gävle (Gävle kommun) och Högskolan i Gävle. Arbetet med Gävlemodellen påbörjades efter att Skolverket publicerat en rapport som visade att många program som skolor använde mot mobbning inte hade någon effekt. Samtidigt beskrev forskarna ett antal faktorer som hade haft positiv effekt.

−         Vi har omsatt de framgångsfaktorer som forskarna lyfte fram i Gävlemodellens olika insatser. Utgångspunkten i modellen är att kartlägga hur mobbningen faktiskt ser ut på skolorna och att därefter anpassa insatser och stöd efter skolornas förutsättningar. Idag är nästan alla skolor, med totalt 13 000 elever, i Gävle anslutna till modellen, säger Pelle Matton på Brottsförebyggarna i Gävle.

Hösten 2020 hade skolorna i Gävle 40 procent lägre andel mobbade än riket hade i en undersökning från 2011. Sedan dess har mobbningen i riket ökat enligt samstämmiga uppgifter, medan skolorna i Gävle fortsatt ligger kvar på en relativt låg nivå.

Två gånger varje läsår får eleverna i Gävles grundskolor svara på en enkät med frågor om de varit med om eller observerat kränkande behandling. Enkäten har haft en svarsfrekvens på över 80 procent och har gett en unik inblick i hur mobbningen ser ut i kommunen, och hur den har förändrats över tid.

–         Vårt mål är att med forskningens hjälp skapa trygga goda lärandemiljöer fria från kränkningar, trakasserier, diskriminering och mobbning. Men vi måste också förstå och acceptera att jobbet aldrig blir färdigt, säger Pelle Matton.

Vad är ECPA?

European Crime Prevention Award är en brottsförebyggande tävling som sedan 1998 årligen utser Europas bästa brottsförebyggande projekt eller verksamhet. Brå utser vinnaren av den svenska deltävlingen. Årets tema är Förebygga mobbning bland barn och ungdomar – på och utanför nätet.

Läs mer om ECPA

Läs mer om Gävlemodellen

Kontakt:

Länkar

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Färre uppger att de utsatts för brott12.10.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Självrapporterad utsatthet för brott mot enskild person, exempelvis personrån, misshandel och fickstöld har minskat, däremot har försäljningsbedrägerier ökat. Det är stora skillnader i olika gruppers utsatthet för brott och en särskilt utsatt grupp är ensamstående föräldrar. Förtroendet för rättsväsendet, framför allt polisen, fortsätter att öka. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Ny Bråstudie: Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund25.8.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen brottsmisstänkta i befolkningen har minskat under åren 2007–2018, såväl bland personer med inrikes som med utrikes bakgrund, visar en ny studie från Brå. Störst andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, följt av gruppen utrikesfödda. Skillnaderna, mellan de olika gruppernas risk att misstänkas för brott, beror bland annat på skillnader i gruppernas åldersfördelning. Exempelvis finns det en större andel unga personer i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, och andelen misstänkta för brott är generellt sett större bland unga än bland äldre.

Brå och CVE medverkar i Almedalen5.7.2021 08:53:49 CEST | Pressmeddelande

Under årets digitala Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att sända flera intressanta webbinarier och samtal i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder, välfärdsbrott, islamofobiska hatbrott, ungas väg ut ur kriminalitet, kommunalt ansvar i brottsförebyggande arbete och hur våldsbejakande extremism påverkats av pandemin.

Stora skillnader i otrygghet och utsatthet för brott mellan landets kommuner21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det är stora skillnader mellan landets kommuner och storstädernas stadsdelar i hur stor andel av befolkningen som uppger att de utsatts för brott mot enskild person. Störst andel finns i stadsdelsnämndsområdet Östra Göteborg, medan andelen är minst i Vansbro kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen 2019–2020 på kommunnivå.

Östra Göteborg har störst andel utsatta för brott mot person i polisregion Väst21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

I polisregion Väst är det en något större andel av befolkningen som uppger att de blivit utsatta för brott mot enskild person, jämfört med riket i stort. Inom regionen, och även i riket, är andelen som uppger utsatthet störst i Östra Göteborg. Minst andel i regionen finns i Tidaholms kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen på kommunnivå.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum