Brå

Gävles arbete mot mobbning får pris för bästa brottsförebyggande insats

Dela

Gävle kommun och Högskolan i Gävle är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Tillsammans har de utvecklat Gävlemodellen, som fått ned andelen mobbade i skolorna ligger nu runt 40 procent lägre jämfört med riket som helhet.

–         Gävlemodellen visar att det går att bygga upp ett långsiktigt hållbart och effektivt arbete mot mobbning utan stora merkostnader. Mobbning är i de flesta fall ett brott i sig och vi vet också att det finns en tydlig koppling mellan mobbning i skolan och kriminalitet senare i livet. Att arbeta förebyggande mot mobbning och kränkande behandling är därför i högsta grad brottsförebyggande, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Gävle kommun har arbetat med Gävlemodellen sedan 2012 för att motverka mobbning på kommunens skolor. Modellen har tagits fram i ett samarbete mellan Brottsförebyggarna i Gävle och Utbildning Gävle (Gävle kommun) och Högskolan i Gävle. Arbetet med Gävlemodellen påbörjades efter att Skolverket publicerat en rapport som visade att många program som skolor använde mot mobbning inte hade någon effekt. Samtidigt beskrev forskarna ett antal faktorer som hade haft positiv effekt.

−         Vi har omsatt de framgångsfaktorer som forskarna lyfte fram i Gävlemodellens olika insatser. Utgångspunkten i modellen är att kartlägga hur mobbningen faktiskt ser ut på skolorna och att därefter anpassa insatser och stöd efter skolornas förutsättningar. Idag är nästan alla skolor, med totalt 13 000 elever, i Gävle anslutna till modellen, säger Pelle Matton på Brottsförebyggarna i Gävle.

Hösten 2020 hade skolorna i Gävle 40 procent lägre andel mobbade än riket hade i en undersökning från 2011. Sedan dess har mobbningen i riket ökat enligt samstämmiga uppgifter, medan skolorna i Gävle fortsatt ligger kvar på en relativt låg nivå.

Två gånger varje läsår får eleverna i Gävles grundskolor svara på en enkät med frågor om de varit med om eller observerat kränkande behandling. Enkäten har haft en svarsfrekvens på över 80 procent och har gett en unik inblick i hur mobbningen ser ut i kommunen, och hur den har förändrats över tid.

–         Vårt mål är att med forskningens hjälp skapa trygga goda lärandemiljöer fria från kränkningar, trakasserier, diskriminering och mobbning. Men vi måste också förstå och acceptera att jobbet aldrig blir färdigt, säger Pelle Matton.

Vad är ECPA?

European Crime Prevention Award är en brottsförebyggande tävling som sedan 1998 årligen utser Europas bästa brottsförebyggande projekt eller verksamhet. Brå utser vinnaren av den svenska deltävlingen. Årets tema är Förebygga mobbning bland barn och ungdomar – på och utanför nätet.

Läs mer om ECPA

Läs mer om Gävlemodellen

Kontakt:

Länkar

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Färre uppger att de utsatts för brott12.10.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Självrapporterad utsatthet för brott mot enskild person, exempelvis personrån, misshandel och fickstöld har minskat, däremot har försäljningsbedrägerier ökat. Det är stora skillnader i olika gruppers utsatthet för brott och en särskilt utsatt grupp är ensamstående föräldrar. Förtroendet för rättsväsendet, framför allt polisen, fortsätter att öka. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum