Navet AB

GDS-marknaden tappar, ökat intresse för energirenovering

Dela

GDS-marknaden kommer troligen att minska i år, men samtidigt skiftar fokus mot energirenovering.

G-D-S
G-D-S

GDS-marknaden kommer troligen att minska i år, men samtidigt skiftar fokus mot energirenovering.

Affärskonsulterna Navet beräknar att hushållens inköp av byggmaterial, den sk gör-det-själv-marknaden kommer att minska i år med omkring 10 procent, en rekyl på de senaste två årens tillväxt på totalt nästan 20 procent. Stigande priser på byggmaterial, ökat fokus på utlandsresor och liknande, samt minskad köpkraft genom stigande räntor och en bred inflation är främsta orsakerna till den negativa prognosen. Man kan se en minskad försäljning i bygghandeln, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Navet. Omsättningen minskade med 6 procent under årets första fyra månader jämfört med samma period 2021 och då har inte ens mycket av Ukraina-krisens effekter spelat in. Därefter har de negativa signalerna eskalerat och hushållens förtroende är mycket svagt, vilket Konjunkturinstitutet visar i sin månadsbarometer. Samtidigt ställer troligen många hushåll in sitt fokus på att renovera för att energieffektivisera och möta de ökade energikostnaderna, som kan läggas till de stigande räntorna.

Källa: Navet AB

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Navet AB
Navet AB
Järnvägsgatan 11
252 24 Helsingborg

042-16 90 30https://www.navet.se/

Navets affärskonsulter samskapar värden med sina kunder och utvecklar människor, företag och moderna affärssystem för bättre affärer.

Vi skapar strategiska insikter för unik kunskap och konkurrensfördelar, vi genomför förändringar och transaktioner för högre värdering och med djup verksamhets- och affärssystemkunskap hjälper vi våra kunder att nå sina mål.