Umeå kommun

Gemensam handlingsplan ska minska våldet

Dela

Med gemensamma insatser ska våldet i Umeå minska och kunskapen om våld öka. Det är målet med den handlingsplan mot våld som tagits fram.

Handlingsplanen beskriver målsättningarna med det kommungemensamma arbetet och innehåller en plan med prioriterade områden för det som ska genomföras fram till år 2022. Planen innefattar Umeå kommuns verksamheter samt kommunföretagen. Efter att den varit på remiss till berörda instanser beslutade individ- och familjenämnden att föreslå kommunfullmäktige att fastställa planen.

– Detta är en unik handlingsplan som tar ett helhetsgrepp för att förebygga våldet och hjälpa de som utsätts för våld i vår kommun. Ett tålmodigt arbete ligger bakom detta och nu är vi äntligen framme. Det måste bli ett stopp för våldet och den här handlingsplanen syftar till det, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i Individ- och familjenämnden.

Kommunens mål kring social hållbarhet och jämställdhet och det redan pågående arbetet mot våld inom olika våldsområden ligger till grund för arbetet. Kommunens verksamheter ska ta en aktiv roll i utvecklingsarbetet och tillsammans ta fram en långsiktig strategi för att förebygga och minska olika typer av våld.

- Vi behöver arbeta tillsammans för att förebygga och agera mot våld, säger Björn Kjellsson (L), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Samlar och synliggör arbetet mot våld

Syftet med handlingsplanen är att synliggöra det som görs, samt vad som behöver utvecklas och påbörjas inom våldsområdet. Detta innebär att:

  • det tydliggörs hur Umeå kommun arbetar mot våld och göra det tillgängligt för alla.
  • samla information om vilken kompetens och vilka stödfunktioner som finns i kommunen och hur dessa används med syfte att; förebygga och upptäcka våld, ge stöd och hjälp till våldsutsatta och våldsutövande invånare och medarbetare. Den ska synliggöra goda exempel och styrkor, men även identifiera det som behöver förändras och utvecklas.
  • stärka kommunövergripande samverkan och bättre nyttja befintliga resurser för att tillsammans ta ett krafttag mot våldet.

Vänsterpartiet yrkande om ändring gällande aktiviteten skyddat boende. Yrkandet avslogs. Västerpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Björn Kjellsson (L)
vice ordförande
individ-och familjenämnden
Umeå kommun
070-618 73 30
bjorn.kjellsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Mästerbotten #3 har siktet inställt på ännu en slutsåld succé12.9.2019 14:47:09 CESTPressmeddelande

Den 12 oktober är det tredje gången gillt för Mästerbotten på Väven. Samarbetet med Random Bastards och Hoopdiggas, Tiljan och Umeå kommun har visat sig vara ett lyckat koncept som gått för fulla hus. Inget Mästerbotten har varit det andra likt och inför årets upplaga har det kreativa kollektivet Random Bastards och Hoopdiggas bland annat utlovat inget mindre än ett niomannaband på scen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum